Wywrota

Policja i każdy z nas w trosce o bezpieczeństwo - cz.II

Dowiesz się, jak unikać zagrożeń i co robić, by nie stać się łatwą ofiarą przestępcy.
Rozdział II

ZABEZPIECZENIE MIENIA

1. DBAJ O WŁASNE MIENIE...

Wiele osób wychodzi z założenia że nie ma systemów antywłamaniowych i alarmowych gwarantujących w 100% zabezpieczenie posiadanego mienia przed złodziejem. Istotnie, nie stworzono jeszcze tak niezawodnych systemów, których nie potrafiłby pokonać przestępca - profesjonalista. Bowiem to, co stworzył jeden człowiek - inny może poznać i spowodować, że zastosowany system zabezpieczenia nie zda egzaminu. Jednak profesjonalnych przestępców na świecie i w Polsce jest na szczęście niewielu, a do ich zwalczania powołane są równie fachowo działające służby specjalne i policja. Ale to już całkiem inne zagadnienie.

Z policyjnej praktyki wynika jednak niezbicie, że obiekty zabezpieczone wysokiej klasy systemami antywłamaniowymi instalowanymi przez wyspecjalizowane firmy, wykonujące kompleksowe usługi w zakresie ochrony mienia, bardzo rzadko bywają przedmiotem zainteresowania przestępców. Z takimi spostrzeżeniami zgadzają się ubezpieczyciele, udzielając osobom, które wyposażyły swoje obiekty w profesjonalne, atestowane systemy antywłamaniowe (szczególnie w systemy całodobowego monitorowania obiektów przed napadem i włamaniem), czy alarmowe – zniżek sięgających nawet do 65% składki ubezpieczenia.

Aby zabezpieczyć swoje mienie przed kradzieżą i włamaniem, można zastosować dwa lub trzy systemy działające niezależnie, co dodatkowo utrudni, a wręcz uniemożliwi przestępcom dostanie się do obiektu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zastosowanie instalacji zabezpieczających nie chroni naszego majątku przed jego celową dewastacją, w przypadku, gdy próba włamania lub kradzieży nie powiedzie się przestępcom. Często, sam widok charakterystycznych dla systemów antywłama-niowych skrzynek z sygnalizacją akustyczną i świetlną (w przypadku budynków) lub pulsujących diod (samochody) wywołuje w niedoszłym złodzieju agresję, której konsekwencją bywa częściowe lub nieraz całkowite zniszczenie mienia.

DLATEGO TEŻ, RÓWNOLEGLE Z MONTAŻEM SYSTEMÓW ANTYWŁAMANIOWYCH I ALARMOWYCH, NIE ZAPOMINAJ O UBEZPIECZENIU SWOJEGO MIENIA W PROFESJONALNEJ FIRMIE ASEKURACYJNEJ!

DECYDUJĄC SIĘ NA ZAINSTALOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO LUB ANTYWŁAMANIOWEGO ZAPAMIĘTAJ NASZE RADY:

- nie korzystaj z ofert firm, które nie gwarantują dobrej jakości usług, a montowane urządzenia nie posiadają stosownych atestów wystawianych przez renomowane instytucje (np. Centralne Laboratorium KGP, Instytut Mechaniki Precyzyjnej itp.). Decydując się na systemy tanie, musisz się pogodzić z ich większą zawodnością,

- wybierz firmę, która instaluje systemy ochronne gwarantujące uzyskanie zniżki ubezpieczeniowej,

- zdecydowanie wybierz firmę, która oferuje poza montażem profesjonalnych ate-stowanych systemów alarmowych czy antywłamaniowych całodobowe monitorowanie tak zabezpieczonych obiektów,

- w podjęciu ostatecznej decyzji może być pomocny wykaz elektronicznych urządzeń sygnalizacji włamania i napadu posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne jakości. O wykaz poproś sprzedawcę lub przedstawiciela firmy do której zwróciłeś się o pomoc.

PAMIĘTAJ!

NAWET NAJPROSTSZY, LECZ PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

LUB ANTYWŁAMANIOWY MOŻE BYĆ SKUTECZNY!

2. ZABEZPIECZENIE MIESZKAŃ...

a) domowe prawdy:

Nie ułatwiaj pracy włamywaczowi, bowiem jak wynika z doświadczeń, w dziewięciu przypadkach na dziesięć, ludzie właśnie tak robią. Instalują sys-temy alarmowe, stosują szereg innych zabezpieczeń, by w końcu zapomnieć o ich włączeniu, konserwacji, czy też o zamykaniu drzwi, okien - nawet przy opuszczeniu mieszkania choćby na chwilę. Znane są przypadki, gdy takie beztroskie podejście do problemu bezpieczeństwa mienia domowego kończyło się ogołoceniem pozornie dobrze zabezpieczonego domu z kosztowności i innych cennych przedmiotów w czasie kilku, czy kilkunastominutowej nieobecności lokatorów.

Przestępcy, którzy przeważnie przez dłuższy okres czasu obserwują potencjalne ofiary, zazwyczaj skrzętnie wykorzystują tak sprzyjające ich działaniu okoliczności.

DLATEGO ZAPAMIĘTAJ NASZE RADY:

* jeśli jesteś właścicielem domku jednorodzinnego, postaraj się o solidne ogrodzenie i dobrze oświetl obszar swojej posesji. Z zastosuj czujniki ruchu, które gdy pojawi się nieproszony gość, automatycznie włączą zewnętrzne oświetlenie, zaś w mieszkaniu uruchomią sygnalizator dźwiękowy;

* jeśli Cię stać na to, zainstaluj w mieszkaniu lub domku profesjonalną instalację alarmowy i podłącz ją do systemu całodobowego monitorowania przed napadem i włamaniem. Nie żałuj pieniędzy na domofon (bramofon) lub, mając odpowiednie zasoby finansowe – videofon;

* zamontuj drzwi przeciwwłamaniowe, a jeśli jesteś właścicielem firmy, zastosuj ponadto mechaniczne systemy GŁÓWNY KLUCZ lub CENTRALNY ZAMEK, które uniemożliwią osobom niepowołanym dotarcie do pomieszczeń szczególnie chronionych;

* w oknach zamontuj klamki z zamkiem, a w drzwiach balkonowych, dodatkowe zabezpieczenia utrudniające wyłamanie tych drzwi (np. blokady antywyważeniowe, zasuwy),

* nie montuj na zewnątrz w oknach i drzwiach balkonowych, w mieszkaniach położonych na parterze stałych krat. Jest to niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Kraty te ułatwiają dostanie się przestępcom na wyższe kondygnacje. Mogą też spowodować, że w czasie pożaru nie będziesz mógł szybko wyjść na zewnątrz. Dlatego zastosuj raczej szyby nietłukące, zainstaluj rolety utrudniające włamanie lub zamontuj wewnętrzne kraty rozsuwanie,

* nie zapomnij o właściwym zabezpieczeniu okien piwnicznych, a także drzwi od garażu, zwłaszcza, gdy można z niego dostać się bezpośrednio do domu;

* jeżeli posiadasz odpowiednie warunki lokalowe (duże mieszkanie, działka przy domku) - kup psa obronnego, by strzegł mienia w czasie Twojej nieobecności;

* jeśli masz zamiar przechowywać w mieszkaniu dużą ilość gotówki lub posiadasz przedmioty bardzo cenne - zakup do domu i zamontuj na stałe szafę pancerną lub sejf. Zastanów się jednak, czy nie będzie bezpieczniej wynająć do takich celów skrytki bankowej;

* skorzystaj z usług firmy, która znakuje wartościowe przedmioty, zachowaj w tajemnicy i nie ujawniaj szczegółów zabezpieczenia swojego domu nikomu, poza osobami bliskimi, z którymi mieszkasz. Chroń takie informacje przed dziećmi.

ZAPAMIĘTAJ PONADTO:

* wychodząc z domu, nie zostawiaj śladów wskazujących na nieobecność domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej, okien zasłoniętych w ciągu dnia,

* przed wyjściem z domu pamiętaj o zamknięciu okien i drzwi oraz włączeniu systemu zabezpieczającego. Okresowo konserwuj urządzenia chroniące mieszkanie,

* nigdy nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką oraz w innych, łatwo dostępnych dla obcych miejscach,

* dziecku idącemu do szkoły lub bawiącemu się na podwórku nigdy nie wieszaj kluczy na szyi, ponieważ łatwo mogą znaleźć się one w rękach przestępców, nawet bez jego wiedzy, np. w szkole, gdy dzieci pozostawiają wszystkie rzeczy w szatniach przed zajęciami WF, a chwilowo wykradziony klucz może posłużyć do szybkiego wykonania jego wtórnika. Dlatego zadbaj, aby klucz do przynajmniej jednego zamka mógł być dorobiony jedynie na podstawie specjalnej karty kodowej;

* dbaj wspólnie z sąsiadami o sprawność Waszego domofonu lub videofonu oraz o to, aby drzwi do klatki schodowej były solidnie i zawsze przez wszystkich zamykane.

b) znakowanie przedmiotów:

Znakowanie przedmiotów posiadających dużą wartość materialną jest dość skutecznym sposobem zabezpieczenia własnego mienia znajdujące-go się w domu, garażu, warsztacie oraz pojazdów przed kradzieżą i próbami późniejszego odsprzedania przez złodzieja. Oznakować je możesz wykonać sam wykorzystując do tego np. marker tajnopiszący lub w specjalistycznym warsztacie.

Z doświadczeń policji wynika, że najczęściej kradzionymi przedmiotami są:

- wszelkiego rodzaju pojazdy,

- pieniądze, biżuteria,

- sprzęt audio-video,

- książeczki czekowe,

- sprzęt komputerowy,

- srebrna i złota zastawa domowa,

- dzieła sztuki,

- sprzęt fotograficzny,

- narzędzia elektroniczne.

Przedmioty te oznakowane w sposób jawny lub tajny (niewidoczny gołym okiem) poprzez naniesienie odpowiedniego zestawu symboli literowocyfrowych wprowadzone są następnie do Banku Oznakowanych Samochodów działającego w ramach Centrum Obsługi Informatycznej Danych S.A. (COID S.A.) z siedzibą w (kod: 03-661) Warszawie przy ul. Czerwińskiej Nr 39, tel. działu obsługi klienta (0-22) 678-94-50, telefax. (0-22) 678-87-57, telef. komórkowy (0-602) 622-002 i całodobowy do przyjmowania zgłoszeń o kradzieży pojazdu (0-602) 622-001 lub w Centralnym Rejestrze Oznakowanych Pojazdów, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa Nr 1a, tel. (0-22) 825-37-60, telefax. (0-22) 825-53-20.

Możemy je również oznakować wybijając znacznikami cyfrowymi (szczególnie na sprzęcie lub przedmiotach metalowych tj. np. rama roweru, pompy, silniki, narzędzia rolnicze, albo na narzędzia i urządzeniach znajdujących się w warsztacie itp.) – najlepiej własny numer PESEL lub NIP albo kod pocztowy np. 25-372/26/31 – gdzie np. cyfry 25-372 oznaczają kod pocztowy ulicy Seminaryjskiej, cyfra 26 – numer bloku, a cyfra 31 numer mieszkania. Oznakowane w taki sposób przedmioty, nawet jeśli padną łupem złodzieja, mogą być łatwo zidentyfikowane i zwrócone prawowitemu właścicielowi. Często bowiem zdarza się, że Policja odnajduje i odzyskuje wiele wartościowych przedmiotów, lecz z uwagi na to, że ich właściciele rzadko odnotowują ich numery fabryczne lub są one celowo usunięte - nie są w stanie ustalić, komu zostały skradzione i wykorzystać ich jako materiału dowodowego w sprawie. Jednocześnie informujemy, że informacje o pojazdach skradzio-nych możesz uzyskać w telegazecie TVP program II na stronie 551 (SOMERW – CROP).

PAMIĘTAJ WIĘC!

TYLKO OZNAKOWANE PRZEDMIOTY

MAJĄ SZANSE “WRÓCIĆ” DO SWOICH WŁAŚCICIELI

3. ZABEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I INNYCH POJAZDÓW...

Twój samochód, oprócz mieszkania, jest najprawdopodobniej najcenniejszą rzeczą, jaką posiadasz. Statystyka przestępstw potwierdza niepokojące rozmiary, jakie przybierają kradzieże samochodowe i z samochodów. Wprawdzie około 35 - 60% kradzionych samochodów jest odzyskiwanych, ale w każdym przypadku kradzież taka jest przyczyną głębokiej frustracji właściciela auta. To wszystko jest przykre i można tego uniknąć.

Z reguły samochody są kradzione przez złodziei profesjonalistów, ale w więk-szości to drobni kryminaliści w wieku ok. 17 – 25 lat. Jeśli zdecydujesz się na podjęcie odpowiednich czynności zabezpieczających w granicach zdrowego rozsądku - zmniejszy to o wiele prawdopodobieństwo kradzieży Twojego samochodu. Firmy ubezpieczające za zainstalowanie atestowanego autoalarmu obniżają składkę ubez-pieczenia o 5%, zamontowanie atestowanej blokady skrzyni biegów (np. Multi Lock) powoduje obniżkę o 6%, zaś zastosowanie obydwu rodzajów zabezpieczeń premiowane jest 10% obniżką.

PAMIĘTAJ TEŻ O OZNAKOWANIU POJAZDU!

CHROŃ SWÓJ SAMOCHÓD:

- nie zostawiaj bagażu i innych przedmiotów na widocznym miejscu, zabieraj je ze sobą lub zamykaj w bagażniku;

- drzwi pojazdu zamykaj za każdym razem gdy opuszczasz go choćby na chwilę;

- za pośrednictwem odpowiednich firm oznakuj w specjalny sposób wszystkie szklane (i nie tylko) części swojego samochodu;

- klucze zabieraj zawsze ze sobą, nawet jeśli samochód stoi w garażu;

- zainstaluj alarm i włączaj go, gdy opuszczasz samochód (choćby na chwilę);

- chowaj lub wykręcaj antenę za każdym razem, kiedy parkujesz;

- kupując radiomagnetofon samochodowy, wybierz taki, który możesz wyjąć przed opuszczeniem pojazdu lub taki, który posiada zdejmowany panel sterujący - pamietaj -panel zabieraj ze sobą;

- przyglądaj się uważnie nieznajomym interesującym się samochodem Twoim lub siadów. Jest bardziej prawdopodobne, że myślą o ukradzeniu go, niż że go podziwiają;

- specjalne śruby do kół, dostępne na rynku, są rozsądnym zabezpieczeniem dla kół i opon Twojego samochodu;

- zamknięty na klucz korek wlewu paliwa może zmusić złodziei do porzucenia samochodu po wyczerpaniu paliwa;

- nigdy nie zostawiaj żadnych dokumentów w pojeździe, a zwłaszcza dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, dowodu osobistego, rachunków ubezpieczeniowych itp.;

- najbezpieczniejszym miejscem do parkowania jest własny garaż. Jeśli go nie masz, to bardzo uważnie wybieraj miejsce do jego zaparkowania. Ruchliwy i dobrze oświetlony teren jest najlepszy. Złodzieje nie chcą ryzykować. Jeśli parkujesz samochód w świetle dziennym, a planujesz do niego wrócić wieczorem, zastanów się, jak okolica będzie wyglądała o tej porze. Staraj się korzystać z sieci parkingów strzeżonych.

Np. w Kielcach niemal z miesiąca na miesiąc rośnie liczba prywatnych parkingów strzeżonych, do których coraz bardziej przekonują się posiadacze samochodów.

Do września 1993 roku każdy starający się o prowadzenie prywatnego parkingu strzeżonego musiał zabiegać o uprawnienia koncesyjne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W tym czasie powstało w Kielcach kilka takich parkingów, głownie na terenie nowych osiedli mieszkaniowych.

Od września 1993 roku tj. od momentu do dnia dzisiejszego przybyło w Kielcach aż 57 takich parkingów - przede wszystkim na terenie spółdzielczych osiedlach mieszkaniowych. Zainteresowanie nimi jest coraz większe. Coraz częściej też za przyzwoleniem większości mieszkańców i prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych powstają także, w ramach sąsiedzkiego czuwania nad bezpieczeństwem, osiedlowe parkingi społeczne.

4. ZABEZPIECZENIE SKLEPÓW, HURTOWNI, KANTORÓW WYMIANY, STACJI CPN...

Przestępstwa dokonywane w obiektach handlowych na terenie Kielc oraz całego województwa powodują straty sięgające setek miliardów złotych w skali roku. ZASTANÓW SIĘ NAD TYM - Twój business i to, co jest podstawą Twojego utrzymania, jest zagrożone przez trzy kategorie przestępców:

- złodziei sklepowych,

- włamywaczy i sprawców napadów,

- nieuczciwych sprzedawców.

Dlatego też skorzystaj z usług firm oferujących różnego rodzaju zabezpieczenia, nie tylko samych obiektów, lecz także atrakcyjnych towarów oferowanych do sprzedaży. Stosując te zabezpieczenia unikniesz całkiem niepotrzebnych strat (w za-leżności od wielkości sklepu, obrotu, rodzaju prowadzonej działalności itp.), wydasz na zabezpieczenie stosunkowo niewiele - zyskasz zaś spokój i komfort psychiczny.

PAMIĘTAJ!

NIE OSZCZĘDZAJ NA WŁAŚCIWYM ZABEZPIECZENIUSWOJEGO SKLEPU, HURTOWNI, KANTORU CZY STACJI CPN... NAWET NAJPROSTSZE ZABEZPIECZENIE MOŻE ZNIECHĘCIĆ PRZESTĘPCĘ.

a) złodziej sklepowy

Może być nim każdy - mężczyzna, kobieta, osoba starsza, młoda, człowiek bogaty lub biedny... Często pracują grupowo - najczęściej w parach. Jeden ze złodziei powoduje zamieszanie i odwraca uwagę sprzedawcy lub ochrony, drugi w tym czasie dokonuje kradzieży i wychodzi niepostrzeżenie ze sklepu. Metod i sposobów działania sprawców tego typu przestępstw jest tyle, że nie sposób ich opisać. Aby się przed nimi ustrzec oraz uniknąć strat i kłopotów, postaraj się zapamiętać nasze rady:

* złodzieje powinni wiedzieć, że są obserwowani i mogą być widoczni w każdym miejscu Twojego sklepu, czy hurtowni. Dlatego też nie żałuj pieniędzy i zainstaluj wypukłe lustra, aby mieć pod stałą obserwacją miejsca najbardziej zagrożone;

* rozlokuj towary tak, aby nie zasłaniały Ci pola widzenia - daj złodziejowi do zrozumienia, że jest stale obserwowany i w każdej chwili może być zatrzymany w czasie kradzieży;

* jeżeli Cię na to stać - zakup i zabezpiecz najatrakcyjniejsze towary spinkami elektronicznymi lub barwiącymi. W przypadku zabezpieczenia elektronicznego zadziała system uniemożliwiający wyniesienie towaru, natomiast zastosowanie spinki barwiącej spowoduje, iż wszelkie próby jej oderwania zakończą się nie-powodzeniem, a kradziony towar ulegnie zniszczeniu;

* zastosuj kompleksowe zabezpieczenie obiektu systemem kamer TV i VIDEO;

* wyposaż stanowiska kasowe w kasy automatyczne, które samoczynnie zamykają szufladę z utargiem po każdej operacji kasowej;

* nie przechowuj w szufladach kasowych dużych ilości gotówki, tylko systematycznie w ciągu dnia przenoś pieniądze do sejfu, który powinieneś zamontować na zapleczu obiektu handlowego - unikniesz wówczas strat związanych z kradzieżą pieniędzy pochodzących z utargu;

b) włamywacze, sprawcy napadów

Zabezpieczając swój sklep, kantor, zakład jubilerski, czy też stację CPN, musisz także pomyśleć o porze nocnej. Sprawcy napadów rabunkowych i włamywacze preferują bowiem uprawianie swojego przestępczego procederu nocą. Biorąc pod uwagę stale wzrastającą liczbę tego typu przestępstw oraz zmieniające się i wciąż doskonalone metody działania sprawców, skorzystaj z tych kilku naszych rad:

* gdy wieczorem zamykasz sklep, zakład itp., zapal światła i usuń z wystawy war-tościowe przedmioty;

* jeżeli frontowe drzwi znajdują się w niszy lub przedsionku, w nocy powinno palić się tam światło;

* drzwi frontowe, od zaplecza oraz okna powinny być solidne i wyposażone w atestowane zamki,

* jeżeli stać Cię na to, w miejsce zwykłych szyb wstaw szyby laminowane – utrudniające dokonanie włamanie lub specjalne, atestowane - nietłukące;

* przed wyjściem sprawdź, czy w ogólnodostępnych pomieszczeniach (np. w toalecie) nie schował się niepowołany gość;

* nie zapomnij, przed opuszczeniem lokalu handlowego, włączyć systemu (systemy) alarmowego;

* nie zostawiaj utargu na całą noc - najlepiej zdeponuj pieniądze w banku;

* jeśli nie masz takiej możliwości - przechowuj je w atestowanym sejfie;

* zamykając wieczorem drzwi sklepu, nie daj się zaskoczyć – zachowaj ostrożność.

NATOMIAST JEŚLI CHCESZ UCHRONIĆ SIEBIE I SWÓJ PERSONEL PRZED SPRAWCAMI NAPADÓW RABUNKOWYCH – ZAPAMIĘTAJ:

* w pierwszej kolejności wyposaż wszystkie stanowiska kasjerskie w ostrzegawcze przyciski, przekazujące w sposób skryty (bez hałasu) sygnał o napadzie do pomieszczeń biurowych lub ochrony. Pamiętaj! Włączenie głośnego sygnału ostrzegawczego, może wywołać nieprzewidziane reakcje i zachowanie się sprawców napadu, powodując zagrożenie życia personelu lub kasjera!

* nie żałuj pieniędzy i wyposaż stanowiska kasjerskie w szyby pancerne, kuloodporne (z pewnością droższe od tradycyjnych, ale o ile bezpieczne) oraz specjalne szufladki montowane w ladę do bezkontaktowego przekazywania gotówki lub innych walorów między kasjerem i klientem (dot. np. właścicieli kantorów, stacji paliw płynnych, jubilerów itp.);

* pamiętaj o systematycznym zamykaniu na klucz, drzwi od zaplecza, to prosty sposób uchronienia się przed nie postrzeżonym wejściem przez czyhających na taką okazję przestępców;

* postaraj się, aby w pomieszczeniu biurowym zainstalowany był niezależny sprzęt łączności (telefon, telefon komórkowy, CB-RADIO), który w przypadku napadu będzie mógł posłużyć do wezwania Policji;

* systematycznie przenoś większe utargi z kas do sejfu znajdującego się na zapleczu - w razie napadu straty będą dużo mniejsze,

* jeśli Twój sklep posiada kilka (kilkanaście) pomieszczeń, a zdecydujesz się na założenie zabezpieczenia mechanicznego w systemie GŁÓWNY KLUCZ lub CENTRALNY ZAMEK, sprawca napadu nie będzie mógł wejść do pomieszczeń szczególnie chronionych, gdyż kluczem kasjera lub sprzedawcy można będzie otworzyć tylko niektóre drzwi (np. pokoju socjalnego, toalety, szatni itp.). I w tym przypadku straty będą dużo mniejsze,

* W PRZYPADKU NAPADU Z BRONIĄ - NIE RYZYKUJ, WŁĄCZ SYSTEM ALARMOWY, VIDEO LUB ZAPAMIĘTAJ JAK NAJWIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW WYGLĄDU, ZACHOWANIA SIĘ I SPOSOBU DZIAŁANIA SPRAWCÓW, KTÓRE UMOŻLIWIĄ ICH PÓŹNIEJSZĄ IDENTYFIKACJĘ.

PAMIĘTAJ: ŻYCIE MASZ JEDNO! NIE WARTO GO POŚWIĘCAĆ DLA RATOWANIA DÓBR MATERIALNYCH!/b>

c) nieuczciwy sprzedawca

Nieuczciwy sprzedawca może oszukać nie tylko Ciebie, ale także Twoich klientów - narażając dobre imię prowadzonej przez Ciebie firmy (sklepu).

Aby tego uniknąć - ZAPAMIĘTAJ:

* żądaj i zawsze sprawdzaj referencje nowych pracowników;

* sprawdź pracownika z Centralnym Rejestrze Skazanych!

* ustal dla swoich pracowników szczegółowe zakresy czynności;

* ustal i egzekwuj na co dzień procedurę postępowania z gotówką, czekami, kartami kredytowymi;

* obserwuj swój personel - sprzedawca może okazać się złodziejem - dlatego w interesie swoim i innych pracowników podejmuj stosowne środki zapobiegawcze;

* zwracaj uwagę na sprzedawców, ale i na klientów, czy nie przeklejają pasków kodowych z opakowań tanich produktów na opakowania produktów droższych;

* wyposaż stanowiska kasjerskie w elektroniczne kasy umożliwiające dokładne rozliczenie sprzedawcy;

* zakup wagi elektroniczne, aby wykluczyć możliwość niedoważania sprzedawanych produktów;

* zainstaluj osobiste szafki dla pracowników, aby mogli przechowywać bezpiecznie swoje rzeczy;

* pilnuj, aby pomieszczenia magazynowe były zamykane i sporządzaj regularnie spis przechowywanych towarów;

* jeżeli Cię stać na to, w miejscach newralgicznych zainstaluj mikro kamery telewizyjne podłączone do magnetowidu. Będziesz miał przegląd całej sytuacji we wytypowanych pomieszczeniach. Pamiętaj! Urządzenia te mogą działać bez-przewodowo.

STOSUJĄC SIĘ DO TYCH RAD, UNIKNIESZ KŁOPOTÓW I NIEDOMÓWIEŃ. POMYŚL O TYM!

5. ZABEZPIECZENIE MUZEÓW, OBIEKTÓW SAKRALNYCH...

Stanowczo zbyt mało uwagi poświęca się ochronie dóbr kultury narodowej oraz sztuki sakralnej.

W myśl definicji przyjętej na Konferencji Ogólnej UNESCO, która obradowała w Paryżu 14 listopada 1970 roku przyjęto, że pod pojęciem dóbr kultury narodowej należy rozumieć ... przedmioty, które ze względów religijnych bądź świeckich są wskazane przez państwo jako mające wartość archeologiczną, prehistoryczną, historyczną, literacką, artystyczną lub naukową... .

Z posiadanych informacji wynika, że najbardziej zagrożone są obrazy, dzieła rytowników, litografie, akwaforty, gobeliny, meble, zegary.

Systematycznie wzrasta liczba kradzieży posągów, rzeźb, obrazów znanych mistrzów, a także przedstawiających wartość historyczną i religijną przedmiotów sztuki sakralnej z kościołów, kaplic, które będąc dostępne dla wszystkich, nie są najczęściej w najmniejszym choćby stopniu zabezpieczone przed kradzieżą.

A PRZECIEŻ W MYŚL ZASADY - OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA -

KRADZIEŻE DOKONYWANE SĄ ZAZWYCZAJ W MIEJSCACH, KTÓRE NIE SĄ WYSTARCZAJĄCO CHRONIONE. PAMIĘTAJ O TYM!

Innym zagrażającym czynnikiem jest z pewnością malejące poszanowanie dóbr kultury oraz wzrastający popyt na bezcenne nieraz dzieła sztuki. Nabywcami ich są kolekcjonerzy, którzy nie przebierając zwykle w środkach, pragną powiększyć swoje kolekcje i delektować się w samotności pięknem posiadanych zbiorów.

W dawnych czasach moralny i religijny kult dzieł sztuki stanowił wystarczającą ich ochronę. Narody były uczuciowo związane ze świadectwami swojej historii i kultury, a handel dziełami sztuki - zwłaszcza sakralnej, był powszechnie potępiany. Obecnie - obiektami zainteresowania złodziei są również zamki, zabytkowe pałace, prywatne kolekcje, a stosunkowo mniej - większe muzea posiadające profesjonalne zabezpieczenia.

DLATEGO JEŚLI JESTEŚ ADMINISTRATOREM TAKIEGO OBIEKTU

LUB WŁAŚCICIELEM PRYWATNEJ KOLEKCJI DZIEŁ SZTUKI,

SKORZYSTAJ Z NASZYCH RAD:

* zainstaluj profesjonalny system alarmy korzystając z usług firmy, która zapewnia również całodobowe monitorowanie zabezpieczanego obiektu. Zastosuj mechaniczne systemy zabezpieczające drzwi i okna przed włamywaczem - atestowane zamki, szyby nietłukące, kraty lub rolokasety utrudniające włamanie itp.;

* zastosuj indywidualne zabezpieczenia najbardziej wartościowych pod względem materialnym, historycznym lub religijnym dzieł sztuki (obrazy, rzeźby, kielichy, ornaty itp.) monitorując je całodobowo drogą radiową lub telefoniczną;

* obrazy i rzeźby o bezcennej wartości zabezpiecz szybami antywłamaniowymi (laminowanymi, pancernymi), które będą chroniły je przed aktami wandalizmu oraz szkodliwym działaniem atmosfery,

* w obiektach, zwłaszcza drewnianych, przedstawiających wartość historyczną i mających szczególne znaczenie dla naszej kultury narodowej, zainstaluj skuteczny system przeciwpożarowy, który powinien współpracować z systemem alarmowym – przeciw włamaniowym z możliwością całodobowego monitorowania,

* wykonaj dokumentacje fotograficzną i opisową posiadanych dzieł sztuki oraz prowadź ich dokładna ewidencję. Pamiętaj o jej systematycznym uzupełnianiu i weryfikacji. Najbardziej cenne zbiory zarejestruj na kasecie VIDEO.

DZIĘKI TAKIM DZIAŁANIOM ZYSKASZ SPOKÓJ I KOMFORT PSYCHICZNY, A OBIEKTY I DZIEŁA SZTUKI, BĘDĄCE POD TWOJĄ OPIEKĄ UNIKNĄ DEWASTACJI, NIE PADNĄ ŁUPEM PRZESTĘPCÓW.

NIE STRAWI TEŻ ICH TAK ŁATWO POŻAR!

Jeżeli jesteś gospodarzem parafii lub księdzem, pamiętaj też o własnym bezpieczeństwie. Nie zawsze osoba która puka do drzwi plebani faktycznie potrzebuje posługi lub pomocy duszpasterskiej. Dosyć często, jak wskazują statystyki policyjne, pod pretekstem jej uzyskania (nierzadko stosując podstęp i siłę fizyczną) sprawca dokonuje napadu rabunkowego. Często, wykorzystując przewagę fizyczną w celu uzyskania informacji o miejscu przechowywania pieniędzy - bestialsko maltretuje osobę duchowną.

Dlatego też zapamiętaj:

* zainstaluj w drzwiach plebani wizjer szerokokątny, a najlepiej zamontuj drzwi antywłamaniowe;

* jeżeli kościół wyposażony jest w dzwony kościelne uruchamiane elektrycznie, zainstaluj przy drzwiach wejściowych, a nawet w sypialni, przycisk umożliwiający ich uruchomienie w przypadku napadu. Dzwoń wtedy na trwogę;

* pieniądze zebrane wśród wiernych na utrzymanie lub remont kościoła przechowuj najlepiej w banku, a jeżeli musisz mieć gotówkę „pod ręką”, zakup profesjonalny sejf do przechowywania gotówki – nie ryzykuj!

NIE OSZCZĘDZAJ NA WŁAŚCIWYM ZABEZPIECZENIU DÓBR KULTURY. PAMIĘTAJ O UBEZPIECZENIU OBIEKTÓW I DZIEŁ SZTUKI

W RENOMOWANEJ FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ !

Krzysztof T. Kisiała

70
3 artykuły 4 komentarze
Jestem fajnym 50 letnim śpiewającym facetem. Jeżeli ktoś chce skorzystać z mojej oferty, to jadę i śpiewam proponując autorskie recitale. Czasami daję się też namówić do śpiewania do tańca. Jestem też człowiekim niepokorym, można by rzec…


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 27 marca 2009 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca