imieinazwisko

  • Lokalizacja: Wszechświat
  • Przesłanie dla Świata: Babylon must fall/ Babilon musi upaść And remember the love/ Pamiętajcie o miłości This was enough/ To by było na tyle
Użytkownik nie ma ulubionych piosenek