• Urodzony: 41 lat temu
  • Lokalizacja: Poznań
  • Przesłanie dla Świata: Podziwiajcie !
1 rok temu
1 rok temu
1 rok temu
1 rok temu
1 rok temu
1 rok temu
1 rok temu
1 rok temu