Krzysztof Kosakowski

  • Urodzony: 40 lat temu
  • Lokalizacja: Anglia
  • Przesłanie dla Świata: Życie zbliża nas do śmierci, ale czy śmierć zbliża nas do życia!?
  • Kilka słów o sobie: "Bądźcie szaleni, ale zachowujcie sie jak normalni ludzie. Podejmujcie ryzyko bycia odmiennym, ale nauczcie się to robić, nie zwracając na siebie uwagi a teraz skupcie się na tej róży i pozwólcie, by objawiło się wasze prawdziwe Ja. -Co to jest Ja? Zapytała Weronika. -To kim jesteś a nie to, co z ciebie uczyniono. Weronika postanawia umrzeć Paulo Coelho
  • Zainteresowania: Obecność drugiej osoby w Twoim życiu jest niezbędnym składnikiem życiowej pełni.