• Przesłanie dla Świata: bądźcie pawianami
  • Kilka słów o sobie: pawiian i już
  • Zainteresowania: drzewa
Użytkownik nie należy jeszcze do żadnego fan-klubu.