Sebastian Post

  • Urodzony: 43 lata temu
  • Lokalizacja: Nowe Miast nad Pilicą
  • Przesłanie dla Świata: Tylko tu i teraz.
  • Kilka słów o sobie: Sebastian Post - urodzony 24 kwietnia 1981 roku w Nowym Mieście Nad Pilicą. Studiował filologię polską na filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim. Poeta, filozof, wydawca, założyciel i redaktor naczelny Pisma Literacko – Filozoficznego „Trismegista” (od 2007 r.), drugiego czasopisma z tej samej dziedziny o tytule: „Lasombra” (od 2012 r.) i trzeciego magazynu prozy nieobyczajnej „Andar”(od 2014 r.). Wydał zbiór poezji dekadenckiej „Ogród płaczących słów” (wyd. I. Kraków 2005 r. wyd. II. Nowe Miasto nad Pilicą 2012 r.), aforyzmów „Dolina wiecznej prawdy” (Nowe Miasto nad Pilicą 2007 r.), poematów prozą „W krainie szafirowej duszy” (Nowe Miasto nad Pilicą 2007 r.), mini zbiór poezji dzielony z bratem Hubertem (Postem) pod wspólnym tytułem „W komnacie nadistnienia” (Nowe Miasto nad Pilicą 2010 r.) oraz drugim zbiorem aforyzmów „W ramionach zrozumienia” (Nowe Miasto ńad Pilicą 2014 r.). Debiutował pięcioma lirykami w 1999 roku w art - fanzinie „Arena” nr 8/99. Publikował swoje utwory w „Arenie”, „Do Gwiazd”, „Gazecie Rawskiej”, „Głosie Rawskim”, „Trismegiście”, „Tygodniku Trybunalskim”, „Horyzontach”, „Lasombrze”, „Andarze”.
  • Zainteresowania: Realizacja celów.
Tytuł Utworu Wykonawca Data
Nic nie znalazłem.