• Urodzony: 40 lat temu
  • Przesłanie dla Świata: Nie ma brzydoty, jest różnorodność piękna.
  • Zainteresowania: sporty, zwięrzęta, poezja(czynnie), muzyka, ludzie, rozmyślania
Użytkownik nie należy jeszcze do żadnego fan-klubu.