o Wywrocie

„Manifest” Kierowcy portalu Wywrota.pl.

1. W obronie języka, w trosce o jakość i styl 2. Kryteria edycyjne artykułów publikowanych na portalu

 


„Manifest” Kierowcy portalu Wywrota.pl.

 

 

 

 

Drodzy Wywrotowicze; Użytkownicy, Moderatorzy  i Czytelnicy,


niniejszy manifest jest w istocie rzeczy listem zapracowanej redakcji do Was wszystkich, obecnych i odpowiedzialnych w mniejszym lub większym stopniu za jakościowy status naszego portalu, jego prestiż lub jego brak, atmosferę i nasz wspólny rozwój twórczy. Manifestuję w nim swoją radość z powodu rozwoju naszej witryny, satysfakcję z bardzo ciekawych i świetnie przez Was prowadzonych projektów, bądź tych wciąż nieźle się zapowiadających; ale i dzielę się z Wami moją bezsilnością w obliczu wciąż powtarzających się niedociągnięć i nadmiaru obowiązków. Postanowiłem napisać o kilku ważnych kwestiach i poprosić Was o współpracę, jednocześnie zapewniając, że w najbliższych dniach wielu z Was otrzyma propozycje objęcia nowych funkcji i poprowadzenia części lub całości projektów dotychczas monitorowanych jednoosobowo, przez... niżej podpisanego. Zachęcam do komentowania tej wypowiedzi w wątkach, w których zostanie opublikowana lub do nawiązania bezpośredniego kontaktu ze mną pod adresem: pik@wywrota.pl.

 


AD 1. W obronie języka, w trosce o jakość i styl, czyli kwestia poprawności merytorycznej wywrotowych publikacji i weryfikacji naszej wiedzy.

 

 

Pomagajmy sobie i komentujmy


Jasną rzeczą jest, że publikowane przez nas artykuły, recenzje, wywiady i felietony powinny spełniać wymóg poprawności merytorycznej. Weryfikacja merytoryczna treści artykułów publikowanych na Wywrocie.pl jest prowadzona systematycznie przeze mnie i Moderatorów poszczególnych działów. Nie jest jednak możliwe sprawowanie ścisłej kontroli i poprawianie wszystkich artykułów na bieżąco. Portal rozwija się i systematycznie zwiększa się ilość publikowanych na naszej witrynie tekstów. Dlatego zachęcam gorąco Wszystkich Opiekunów działów oraz Użytkowników Wywroty.pl do zgłaszania do redakcji portalu wszelkich wątpliwości i uwag dotyczących poprawności naszych publikacji. Zachęcam Was również gorąco do konstruktywnego komentowania artykułów. Proszę abyśmy Wszyscy podeszli do tej sprawy pozytywnie. Uwagi nie są przecież atakami, pomagamy sobie wyłapując błędy i pomyłki, sprawiamy że rzecz staje się ciekawsza rozkręcając dyskusję pod tekstem.

 

Weryfikujmy merytorycznie treść publikacji


Pomyłki w tekstach zdarzają się często i zdarza się, że nawet po korektorzy nie wyłapią wyjątkowo dobrze ukrytego błędu. W erze Internetu mamy jednak szansę na wprowadzanie zmian w tekstach i eliminowanie takich tzw. „kaczek dziennikarskich”. Róbmy to. Informujmy się nawzajem o niedociągnięciach w naszych artykułach.

 

Inną zupełnie sprawą jest kwestia publikacji zawierających wierutne bzdury, które trudno jednakże zweryfikować bez szczegółowej znajomości tematu, treści konkretnej książki lub przebiegu relacjonowanego wydarzenia...

 

Odpowiedzialność za tekst ponosi podpisany pod nim autor, ale opieka merytoryczna należy do redakcji, szczególnie w przypadku, gdy pozyskujemy książki od Wydawców i rozsyłamy je do naszych recenzentów.

 

Proszę więc, Drodzy Wywrotowicze, abyśmy wspólnie dbali o poziom naszych publikacji i w przypadku uzasadnionych wątpliwości pomagali sobie uniknąć błędów...

 

Każdy z Was, Użytkowników i Moderatorów, może zgłosić konieczność naniesienia korekt w publikowanych na witrynie tekstach.

 

Zachowujmy rozsądek i pokorę w krytyce


Nie chcę  powiedzieć, że publikowane na portalu Wywrota.pl recenzje
i inne artykuły nie mogą być nacechowane negatywnie, że nie powinniśmy krytykować oraz wypowiadać otwarcie i odważnie naszych opinii. Chcę abyśmy zachowywali klasę wypowiedzi i używali weryfikowalnych argumentów. Według jednego z moich mistrzów cechą dobrego pisarza jest pokora wobec przedmiotu. Niezwykle cenna umiejętność uprawiania krytyki doceniającej jej obiekt i Osobę Twórcy.

 

 

Gramatyka, interpunkcja i ortografia

 

Znam kilku świetnie piszących Autorów, którzy są dyslektykami... Sam również popełniam błędy, chociaż pracuję nad ich wyeliminowaniem i zawsze sprawdzam swoje teksty lub proszę inne osoby, by rzuciły okiem, czy czasem czegoś nie przeoczyłem. Nie zawsze to wystarcza. Korektą błędów ortograficznych i interpunkcyjnych na portalu Wywrota.pl zajmują się Opiekunki działu Poezja: Ewelina Estel Dybowska i Justyna Barańska. W razie wątpliwości wszyscy Użytkownicy Wywroty mogą zwracać się o pomoc bezpośrednio do naszych Korektorek, ewentualnie do innych Opiekunów. Polecam kontakt z Dominiką Ciechanowicz oraz Marcinem Lemurem Sierszyńskim i Jackiem Jacą Podgórskim, obaj Panowie studiują filologię polską; Oni muszą wiedzieć...

 

 

Styl

 

Jako redaktor prowadzący pozwalałem sobie w ostatnich miesiącach ingerować w treść publikowanych artykułów, jeśli uważałem, że korekty stylistyczne znacznie podniosą walory tekstu.

 

Od Nowego Roku stosuję rzadko takie praktyki pozostawiając odpowiedzialność za publikacje samemu autorowi. Jednakże chętnie będę prowadził z Autorami rozmowy dotyczące stylistycznej strony ich publikacji, jeśli zostanę o to poproszony. Redagowanie tekstu to ogólnie przyjęta praktyka, choć czasem wygląda zupełnie kuriozalnie i przeradza się w takie poprawianie Autora, które z jego tekstu nie pozostawia śladu. Staram się robić dokładnie odwrotnie, tzn. tak aby redakcyjna ingerencja w tekst nie była widoczna.

 

Polecam Wszystkim Wywrotowiczom wszelkie możliwe formy warsztatów literackich, lekturę pism i tekstów krytycznoliterackich. W każdej porządnej czytelni znajdziecie „Odrę”, „Twórczość” i „Tygiel kultury”. Inne pisma, niestety rzadziej docierają do bibliotek...

 

Ad 2. Kryteria edycyjne artykułów i newsów publikowanych na portalu Wywrota.pl.

 

Uwaga: Stosowanie się do poniższych zaleceń znacznie podniesie poziom publikacji na Wywrocie.pl i usprawni pracę redakcji. Niestety, z uwagi na techniczne niedomaganie edytora Wywroty zależy to, w ogromnym stopniu, od dobrej woli Użytkowników. Proszę więc – piszmy poprawną, czystą polszczyzną.

 

Wytyczna podstawowa: Stosujemy się do aktualnych zasad pisowni języka polskiego. W przypadku braku pewności i braku rzetelnego słownika warto szukać odpowiedzi na nasze pytania na: http://poradnia.pwn.pl/

 

1.Tytuł tekstu

 

 

 

Tytuł artykułu zaczynamy Wielką Literą, kropki na końcu nie stawiamy. Tytułów własnych nie umieszczamy w cudzysłowie.

 

Na oznaczenie tytułów [np. płyt, książek itp.] występujących wewnątrz tytułu naszego artykułu stosujemy cudzysłów polski – „drukarski” (tzw. cudzysłów apostrofowy). Nie jest on w tej chwili możliwy do uzyskania w naszym wywrotowym edytorze. Jednakże można przekleić tekst z Worda lub innego edytora tekstów. Proszę o to i nalegam na stosowanie poprawnego cudzysłowu.

 

Cudzysłów ”anglosaski” nie jest przez Redakcję Wywroty.pl mile widziany.

Nie zapisujemy tytułów (szczególnie newsów) ciągami WERSALIKÓW, gdyż znacznie ogranicza to pole tekstowe newsów w zakładce „Aktualności”. Błąd kardynalny: pochylony (pisany kursywą) ciąg WERSALIKÓW!

 

2.Tytuły w tekście


Tytuły w tekście zaznaczamy kursywą, cytaty zaś umieszczamy
w „cudzysłowie”. Wyjątek stanowią nazwy „Czasopism”.

 

3. Czcionka


Stosujemy czcionkę Verdana lub Arial, wielkość: 12 pkt., tytuły: 14 pkt.
W cytatach nie zmniejszamy rozmiaru czcionki.

 

4. Myślniki


Różnica między myślnikiem (–) a łącznikiem (-) jest niezbyt widoczna, ale istotna. Nalegam na jej dostrzeganie.

 

5. Akapity i śródtytuły
Tekst formatujemy z podziałem na akapity. Wobec braku tabulatorów w naszym edytorze – wystarczą Entery. Dla większej czytelności, w dłuższych tekstach warto zastosować śródtytuły (patrz: Tytuł).

6. Recenzje


Pod recenzjami książek i płyt zamieszczamy metryczkę wydania
wg schematu:

 

książki/płyty

 

Autor, Tytuł
Autor przekładu/ Redaktor
Wydawca, Miejsce, Rok wydania
ew. Seria Wydawnicza
Ilość stron, typ okładki.


UWAGA:

ISBN – nie jest konieczny.

Link do strony www.wydawcy lub logotyp Wydawnictwa zamieszcza Redakcja Wywroty.pl, w przypadku jeśli wynika to z umowy z Wydawcą.

 

7. Recenzje spektakli teatralnych


Pod recenzjami spektakli zamieszczamy metryczkę spektaklu wg schematu:

 

Tytuł, Reżyseria
Na podstawie Dzieła Autora
Scenografia, muzyka, choreografia, światła, multimedia, kostiumy itp.
Zespół, ew. wyszczególnienie głównych ról
Data premiery
Miejsce wystawienia spektaklu
Data recenzowanego przedstawienia.

UWAGA: Link i logotyp – j.w.

 

8. Relacje z koncertów


Pod relacjami z koncertów zamieszczamy jak najpełniejsze informacje o:

składzie zespołu; miejscu i czasie; ew. nazwie trasy/ promowanego materiału lub płyty.
Zamieszczamy dostępne linki do stron www z nagraniami zespołu.

 

9. Zdjęcia

 

Jeśli mamy dostępne więcej niż jedno zdjęcie ilustrujące publikację – wprowadzamy zdjęcia do edytora mając na względzie całościowy, estetyczny i czytelny układ tekstu. Mamy możliwość edytowania tekstu wraz z listą fotografii ukazującą się pod tekstem. Pamiętajmy o tym.

 

Zawsze podajemy: nazwisko bądź pseudonim autora zdjęć; adres strony www, z której  pozyskaliśmy zdjęcie, lub wskazujemy inne źródło - np. archiwum teatru, którego spektakl jest recenzowany.

 

10. Podpis

 

Artykuły polemiczne, felietony, recenzje i relacje z wydarzeń; wszelkie publikacje, w których Autor wydaje osobistą opinię o przedmiocie, wypowiada swoje subiektywne zdanie – należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

Użytkownik portalu ma prawo publikować w/w teksty pod pseudonimem w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Redakcją.

W przypadku publikacji w ramach konkretnych projektów – np. Nisza Teatralna – dodajemy przy nazwisku nazwę projektu.

 

11. Prawa autorskie:


Obok nazwiska Autora pod tekstem powinien znaleźć się znaczek określający prawa autorskie: © lub inna adnotacja – np. formułka: Tekst udostępniony na licencji Creative Commons.

 

Uwaga:
Redakcja Wywroty.pl preferuje następujący sposób sygnowania tekstów:
© Imię i Nazwisko. Zapis taki gwarantuje prawo własności tekstu i jest honorowany w polskich sądach. Na podstawie takiego zapisu można udowodnić zarówno własność jak i plagiat – w przypadku kradzieży dobra intelektualnego.


© – symbol ten znajduje się na każdej stronie Wywroty.pl, oznacza to, że Redakcja Portalu może posługiwać się linkami do publikowanych tekstów i rozsyłać je w Sieci w celach promocyjnych.


CDN....

 

Redaktor prowadzący – Paweł Kaczorowski
pik@wywrota.pl 

Redakcja

Redakcja

24 z Internetu
7741 artykułów 1719 tekstów 66 komentarzy
Wywrota.pl to interdyscyplinarny serwis społecznościowy zajmujący się kulturą. Jest jednym z pierwszych portali kulturalnych w polskim Internecie – działa od 1998 roku. W tym czasie otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in.: Papierowy Ekran…


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
Dominika Ciechanowicz
Dominika Ciechanowicz 24 stycznia 2011, 16:00
Amen
Adam
Adam "Przełojcan" Wostal 24 stycznia 2011, 16:14
Porządek musi być.
Justyna D. Barańska
Justyna D. Barańska 24 stycznia 2011, 16:37
i teraz chcę to widzieć u wszystkich w ulubionych :>
Paweł Kaczorowski
Paweł Kaczorowski 24 stycznia 2011, 17:53
Cieszę się, że reagujecie pozytywnie na te wytyczne.Uważam, że konieczne jest uporządkowanie spraw technicznych w ramach naszych technologicznych możliwości. Dzięki temu mniej czasu będziemy spędzać na poprawkach (szczególnie moderatorzy i redakcja) a i mniej będzie w nas frustracji. :) Za to będziemy mogli zająć się konstruktywnym komentowaniem tekstów i rzeczywistą merytoryczną moderacją.

Zapowiadałem cztery punkty mojego "Manifestu" a wyżej zrealizowałem dwa. Kolejne części tej tyrady pojawią się w najbliższych dniach.

Ku chwale Rewolucji!!!
:)
Jacek
Jacek 24 stycznia 2011, 18:27
Pawle, zapachniało Karmaniolą ;]
Dominika Ciechanowicz
Dominika Ciechanowicz 24 stycznia 2011, 18:49
Bardzom mile zaskoczona licencją Creative Commons.

©Klara Zetkin

:)
Paweł Kaczorowski
Paweł Kaczorowski 24 stycznia 2011, 23:29
Creative Commons to licencja dobra dla Wszystkich Wolnych Duchów, które jednakowoż nie są zainteresowane sprawowaniem kontroli nad swoimi publikacjami. Jak wiadomo, na mocy tej licencji tekst jest upubliczniony non profit i można go przedrukowywać we fragmentach lub w całości w innych mediach, bez ponoszenia kosztów w postaci gaży dla Autora. Stosowanie tejże licencji polecam studentom i Osobom przed debiutem, którym zależy na publikacjach. Osobiście zawierałem umowy z Autorami w oparciu o tę licencję prowadząc swoje projekty klubowe. Jednak w przypadku gdy Autor zamierza np. swoje rozproszone teksty zebrać, zredagować i wydać w druku zwartym - polecam zabezpieczać się przed swobodą dostępu do tekstu znaczkiem ©.

Jacku - Póki co tańczmy w tym szalonym rytmie... I chyba nieźle nam idzie. :)

Trzeba mieć chaos w sobie, żeby porodzić gwiazdę tańczącą... Ale każdy apeiron musi mieć swój peras. Dlatego...

Jeszcze w tym tygodniu zaskoczę Was, Kochani Wywrotowicze, kilkoma rewelacjami.

Pozdrawiam.

P.
Bartosz Karski
Bartosz Karski 25 stycznia 2011, 16:46
a na temat muzyki nic nie ma :P haha :) ale to bardzo ważne co pan tu napisał panie Redaktorze
Justyna D. Barańska
Justyna D. Barańska 25 stycznia 2011, 17:22
ja myślę, że Paweł i cała redakcja jest na tyle otwarta, że można spokojnie słać własne propozycje, jeśli tutaj nie zostały ujęte :)
Paweł Kaczorowski
Paweł Kaczorowski 26 stycznia 2011, 00:18
Oczywiście te kryteria, po przedstawieniu solidnych argumentów, można będzie modyfikować. Tymczasem trzymajmy się tej mapy.

Robercie Sariku, czy masz na myśli muzykę publikowaną przez Użytkowników na Wywrocie?
Czy może te recenzowaną?

W kwestii publikacji plików muzycznych i koniecznych zmian w dziale muzycznym postaram się wypowiedzieć wkrótce. Tymczasem szykuję Ogólnopolski Konkurs Literacko-plastyczny i próbuję ogarnąć Nisze, Krytycznoliteracka, Teatralną i Filmową. W tym tygodniu cdn.

Justyna ma oczywiście rację. W tekście powyższym zachęcam wręcz do kontaktu ze mną w sprawie pomysłów wszelakich. Piszcie więc.

Pozdr.
Bartosz Karski
Bartosz Karski 26 stycznia 2011, 20:22
"W kwestii publikacji plików muzycznych i koniecznych zmian w dziale muzycznym postaram się wypowiedzieć wkrótce" dziękuję i czekam w związku z tym :)
Bartosz Karski
Bartosz Karski 26 stycznia 2011, 21:10
Cóż, pozwoliłem sobie przeanalizować wszystko(Z Panią Silence z którą zdarza mi się współpracować i która jest subiektywną moderatorką działu o którym mowa) i powiedzieć coś na temat działu muzyka. Otóż:
– przejrzystość tego działu(czy też ułatwienie w poszukiwaniu odpowiednich nagrań) by była lepsza gdyby dział "Muzyka" był podzielony na gatunki(techno, house, blues, jazz, rock itp.)
– istniało coś takiego jak "niezaakceptowane" gdyż "to jest dobre bo dla moderatora coś mogło nie podpasować a innym może akurat się podobać" ponieważ jak wiemy nawet totalny chaos jest muzyką, muzyka jest tym wszystkim co nas otacza.
– sprawdzić pracę moderatorów (niektórzy akceptują nagrania nie słuchając ich bądź nie przeglądając).
i to by było chyba na tyle :)
miło by było gdyby pan redaktor zwrócił na to uwagę :)
Pozdrawiam Robert:)
Paweł Kaczorowski
Paweł Kaczorowski 27 stycznia 2011, 01:10
Robercie, z całą pewnością Twoje uwagi zostaną przez mnie przemyślane. W dziale "Muzyka" mamy największy progres i największy... chaos. Ale, jak już wcześniej podkreślałem, cytując słowa Zaratustry Nietzschego: Trzeba mieć chaos w sobie, żeby porodzić gwiazdę tańczącą...

Tak więc szykuj się Bratku na niezłe tańce. I ... proszę Cię, Robercie, Zwracajmy się do siebie jak na Wywrotowiczów przystało - po imieniu. :)

Paweł
Bartosz Karski
Bartosz Karski 27 stycznia 2011, 10:59
Już nie mogę się doczekać Pawle :) tak więc pace and freedom! (przepraszam za spam:P)

Pozdrawiam Robert
Ł
Ł 27 stycznia 2011, 21:44
"(niektórzy akceptują nagrania nie słuchając ich bądź nie przeglądając)."

Robercie, którzy to moderatorzy tak postępują? Wiadomo, czasami coś się akceptuje nie pisząc opinii o danym utworze, ale przynajmniej z mojej strony mogę dać gwarancję, że zawsze wszystko słucham, zamiast klikać bez namysłu i bez zapoznania się z utworem.
Bartosz Karski
Bartosz Karski 27 stycznia 2011, 23:28
powiedzmy: "Love Story" jak się znalazło w zaautoryzowanych?
Ł
Ł 28 stycznia 2011, 09:56
Nie wiem, bo tego akurat nie akceptowałem :)
Bartosz Karski
Bartosz Karski 28 stycznia 2011, 16:37
nie powiedziałem czyją pracę trzeba przejrzeć. Powiedziałem żeby wszystkich pracę przejrzeć :P
Artur Żejmo
Artur Żejmo 1 lutego 2011, 15:20
W trosce o jakość i profesjonalizm... Taki apel, szczególnie istotny w przypadku działu AKTUALNOŚCI...
Warto dążyć do tego, by tytuł mieścił się w jednej linii, góra dwóch - a nie trzech, czy nawet czterech. Często jest to możliwe.
Podam przykłady z dzisiejszej głównej strony:

- PORANKI dla dzieci w kinie Alchemia - CZYTANKI - 6.02 godz. 11.00
>> Poranki dla dzieci w kinie Alchemia
(dodając newsa można odhaczyć datę i godzinę w kalendarium, jest taka opcja na górze strony, w prawym rogu. Zajmuje to mniej miejsca, niż data i godzina w tytule...- Hasło "czytanki" można sobie odpuścić, względnie dodać w drugim podejściu, sprawdziwszy, że przez to tytuł nie wypadnie do drugiej linii... WERSALIKI - o tym pisał Paweł.

- Nominowany do Oskara „Do szpiku kości” od 25 lutego w kinach!!!!
>>Polska premiera „Do szpiku kości"
Datę - znowu - dodajemy przez moduł "kalendarium"
Cztery wykrzykniki to nawet jak na nominację do Oscara nadmiar zachwytu... Wbrew pozorom, takie zabiegi nie powodują, że więcej osób zwróci uwagę na tekst.
Inną sprawą jest, że ten artykuł już kilka dni temu pojawił się na stronie. Za każdym razem z tymi samymi błędami edycyjnymi w tekście (cudzysłowy).

- Premiera: 4.02: „RODZINA” reż. Pernille Fischer Christensen (Nagroda FIPRESCI - MFF w Berlinie)
Cztery linijki zajmuje ten tytuł.
>> Premiera nagrodzonej w Berlinie "Rodziny"
Nazwisko reżysera raczej umieszczamy w tekście (RÓWNIEŻ W METRYCZCE) chyba że mamy do czynienia z postacią formatu Jarmusch czy Stone...

- Tematy Tabu: SEKSUALNOŚĆ. „Mine Vaganti. O miłości i makaronach”.
>> "Tematy tabu" w Alchemii
Naprawdę wystarczy. Albo:
>> O miłości i makaronach w kinie Alchemia

- „Przypadek” Kieślowskiego - 31.01.2011 r. - Kino Alchemia.
>> „Przypadek” Kieślowskiego - Kino Alchemia
... A gdyby zachcieć oszczędzić jakąś linijkę (i starszego newsa), to tragedią nie będzie i tytuł:
>> „Przypadek” w Alchemii
lub
>> Kieślowski w AlchemiiCo jeszcze? Dystrybutorzy przysyłają nam niemal gotowe artykuły - ale wymagają one choć minimalnej obróbki z naszej strony. Warto usunąć wstępy typu "Szanowni państwo", zerknąć, jak wygląda wrzucony przez nas tekst na stronie, czy edytor nie robi baboli typu:
To również historia o tym, w jaki sposób nasi rodzice wprowadzili nas w dorosłość, i co właściwie należałoby począć z tym „dorosłym” życiem.

Dlaczego warto, by tytuł zajmował jak najmniej miejsca? Ano dlatego, że wtedy na głównej witrynie znajdzie się więcej newsów, co podnosi atrakcyjność serwisu... pozwoli też uniknąć sytuacji sprzed jakichś trzech dni, gdy news "XIII Ogólnopolski i polonijny konkurs literacki im. Leopolda Staffa" "spadł" z głównej strony zaraz po tym jak się pojawił, bo wskoczyło kilka innych wiadomości z przydługim tytułem.

Nie chcę się czepiać, krytykuję konstruktywnie. Wiem, że Pawłowi zdarza się siedzieć w domu i spędzać cenne minuty - a i godziny - na poprawianie tego typu błędów w sztuce. Doceniam trud osoby dodającej newsa, jednak apeluję o większą świadomość tego, co się robi.

Mam też nadzieję, że moje uwagi na marne nie pójdą i autor/zy newsów poprawią tytuły. Napisanie dobrego, zwięzłego i treściwego tytułu jest sztuką, którą musimy posiąść.

Pozdrawiam - i bez urazy;)
Paweł Kaczorowski
Paweł Kaczorowski 2 lutego 2011, 00:38
Arturze, dziękuję ci bardzo - o to mi również chodziło, kiedy pisałem ten tekst...
przysłano: 28 sierpnia 2010 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca