Literatura

VI Ogólnopolski Festiwal „Brombolandia” 201

Finał Festiwalu „Brombolandia” 2011 będzie miał miejsce w warszawskim DK Rakowiec w dniach 8-10 grudnia. Sam Festiwal rusza już we wrześniu – w momencie ogłoszenia konkursów (literackiego i plastycznego). Od samego początku istnienia imprezy, tj. od 2006 r., stwarzaliśmy naszym odbiorcom okazję do indywidualnego spotkania z dziecięcą i młodzieżową literaturą współczesną. Tak będzie również w tym roku.

 

W ramach „Brombolandii” ogłaszamy ogólnopolskie konkursy odwołujące się do literatury polskiej. W bieżącej, VI edycji organizujemy adresowany do młodzieży gimnazjalnej oraz do licealistów Konkurs Literacki na opowiadanie lub wiersz. Wszystkich młodych poetów i prozaików prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

 

 

REGULAMIN

 

 I. Cele Konkursu:

1. Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- młodzież gimnazjalna,

- młodzież licealna.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie lub wiersz na dowolny temat.

5. Pracę konkursową należy przesłać w 2 egzemplarzach maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym.

6. Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy go podpisywać nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora, adresem

oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu – temat utworu oraz oznaczenie gatunku literackiego (opowiadanie, wiersz).

7. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii ‘opowiadanie’, a w kategorii ‘wiersz’ maksymalnie 3 utwory.

8. Opowiadanie zgłoszone do Konkursu nie może przekraczać objętości 18 000 znaków ze spacjami, tj. dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.

9. Kartę zgłoszeniową można pobrać i wydrukować ze strony www.rakowiec.art.pl.

III. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać do dnia 26 października 2011 r. w sekretariacie DK „Rakowiec” bądź przesłać pocztą na adres: Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Literacki”. Decyduje data stempla pocztowego.

IV. Jury:

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. Honorowym Przewodniczącym Jury jest Maciej Wojtyszko – pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny, autor książek dla dzieci i młodzieży. W skład jury wejdą także: poeta, pisarz i przedstawiciel Organizatora.

V. Kryteria oceniania:

• twórczy charakter utworu,

• poprawność stylistyczna i językowa,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność,

• ogólna estetyka pracy.

VI. Nagrody:

1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody w postaci sprzętu multimedialnego, nagród książkowych i dyplomów. Autorom utworów nagrodzonych I miejscem gwarantujemy publikację utworu w ogólnopolskim czasopiśmie.

2. Dla nauczycieli lub instruktorów, których uczestnicy Konkursu wpiszą do karty zgłoszeniowej jako konsultantów przy powstawaniu utworu, przewidziane są podziękowania.

VII. Wyłanianie laureata Konkursu:

1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.

2. W każdej kategorii wiekowej (gimnazjum, liceum) oraz w obu gatunkach literackich (opowiadanie, wiersz) przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas VI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „BROMBOLANDIA 2011”, w dniach 8-10 grudnia 2011 r.

5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.rakowiec.art.pl.

6. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a także na publikację nagrodzonego Utworu w ogólnopolskim czasopiśmie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących działalność Domu Kultury „Rakowiec”, filię Ośrodka Kultury Ochoty, bez uiszczania honorarium autorskiego.

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

4. Prace nie będą zwracane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 7 lutego 2011 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca