Film

Międzynarodowym Festiwalu Filmów Studenckich Węgiel Film Festiwal

Przeglądu etiud filmowych, spotkania autorskie, wykłady, muzyka oraz wiele innych atrakcji – czyli słów kilka o nowym Patronacie Medialnym Wywroty.

Od pewnego czasu kwiecień w Katowicach (podobnie pewnie było w Cieszynie w 2004 i 2005 roku) kojarzy się nadzwyczaj miło, a już szczególnie miłośnikom filmów, którzy nie ograniczają się wyłącznie do monitora własnego komputera czy ekranu kina z reklamowanymi z wielkim rozmachem produkcjami. Już po raz 9. studenci polskich uczelni filmowych, a także zagranicznych, będą mieli okazję wziąć udział w Węgiel Film Festiwal – projekcie Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Bezpośrednimi organizatorami Festiwalu są studenci II roku Organizacji Produkcji Filmowo-Telewizyjnej.

 

Wydarzenie to ma na celu przede wszystkim ukazanie twórczości studentów szerszej publiczności, ale nie tylko. Jest świetną okazją do poddania się ocenie profesjonalnego jury, jak również do konfrontacji technik i umiejętności zdobytych w różnych szkołach czy do wymiany poglądów (nie tylko) artystycznych. Organizatorzy co roku zapraszają na imprezę osobistości ze świata polskiego kina, był prof. Krzysztof Zanussi, był prof. Jerzy Stuhr. Kto odwiedzi Katowice w tym roku?

 

Oprócz przeglądu etiud filmowych, Festiwal to również spotkania autorskie, wykłady, muzyka. Łączony jest z dniami otwartymi Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytety Śląskiego.

 

Już niebawem ukaże się program 9. Węgiel Film Festiwalu. Tymczasem zapraszam do zapoznania się z Regulaminem Głównego Konkursu.

 

 

 


 

 

 

 

Regulamin Konkursu Głównego IX. Węgiel Film Festiwal

1. Postanowienia ogólne.
1.1. IX edycja Węgiel Student Film Festiwal odbędzie się w Katowicach w dniach: 26.04.2012 r. – 27.04.2012 r.

 1.2. Organizatorami festiwalu są studenci kierunku Organizacji Produkcji Filmowej i
 Telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.
 1.3. Pokaz filmów konkursowych będzie miał miejsce w Centrum Sztuki Filmowej w
Katowicach w dniach: 26.04.2012 r. – 27.04.2012 r.
 1.4. Festiwal ma zasięg międzynarodowy.

 

 2. Wymagania regulaminowe konkursu.

 2.1. Konkurs skierowany jest do studentów polskich i zagranicznych wyższych szkół
 filmowych i artystycznych.
 2.2. Tematyka i gatunek filmu zgłaszanego do konkursu jest dowolna.
 2.3. Film powinien mieć długość odpowiadającą krótkiemu lub średniemu metrażowi (do30’).
 2.4. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.
 2.5. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest wypełnienie formularza
 zgłoszeniowego filmu, dostępnego na stronie internetowej festiwalu – formularz
 zgłoszeniowy powinien być wysłany wraz z kopią filmu. Informacje w karcie zgłoszeniowej.
 2.6. Do pokazów konkursowych wymagana jest kopia filmu na płycie DVD. Jeśli Zgłaszający posiada kopię filmu również na jednym z poniższych nośników, może ją dołączyć do płyty DVD.
 Dodatkowe nośniki to (lub inne po akceptacji przez grupę techniczną Festiwalu) :
 - taśma 35 mm
 - taśma 16 mm
 - płyta Blu-Ray
 - BETA SP PAL
 2.7. Film powinien zostać nadesłany na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w idealnym
 stanie technicznym. Tym samym organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia filmu do konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej.
 2.8. Zgłaszający musi posiadać pełne prawa autorskie do filmu oraz nie może naruszać praw osobistych osób trzecich - w innym wypadku, organizator nie odpowiada za naruszenietych praw.
 2.89. Autor zobowiązany jest do posiadania praw autorskich do muzyki wykorzystanej w filmie.
 2.10. Do konkursu nie będą przyjmowane filmy, które uczestniczyły w poprzednich edycjach festiwalu oraz filmy zrealizowane przed 2010 rokiem.

 

3. Zgłoszenia filmów.
 3.1. Ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych i materiałów do selekcji konkursowej upływa 07.04.2012 r. /decyduje data stempla pocztowego/. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia karty zgłoszeniowej organizator nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji.
 3.2. Formularze zgłoszeniowe, wraz z kopiami filmów, na konkurs festiwalu, proszę wysyłać na adres:
 Uniwersytet Śląski
 Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
 Ul. Bytkowska 1 B
 40-955 Katowice
 Polska
 Z dopiskiem „Węgiel Student Film Festiwal 2012”
 3.3. Wersje językowe.
 3.3.1. Filmy powinny być zgłaszane w oryginalnej wersji językowej z napisami angielskimi.
 3.3.2. Filmy w angielskiej wersji językowej nie muszą posiadać angielskich napisów.
 3.3.3. W przypadku wyboru filmu powinny zostać przesłane angielska lista dialogowa ioryginalna lista dialogowa (jeśli jest inna niż angielska).
 3.4. Odstępstwa od zasad przedstawionych w punkcie 3.3, powinny być uzgodnione z Festiwalem.
 3.5. Koszty transportu przysyłanych do selekcji, kopii konkursowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 5 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.
 Zgłaszający filmu udziela orgnizatorowi festiwalowu prawa do:
 3.5.1. bezpłatnego wykorzystania dostarczonych materiałów promocyjnych do
 publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa festiwalu) oraz do promocji festiwalu w mediach
 3.5.2. bezpłatnego wykorzystania fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych związanych z festiwalem
 3.5.3. użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji festiwalu
 3.5.4. użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych w celach promocyjnych równieżpo zakończeniu festiwalu
 3.6. Dopuszczeniu lub odrzuceniu filmu zgłaszający zostaną poinformowani co najmniej dziesięć dni przed rozpoczęciem Festiwalu pocztą elektroniczną. Lista filmów uczestniczących w konkursie umieszczona zostanie na stronie festiwalu do dnia17.04.2011.
 3.7. Zakwalifikowane filmy udostępniane są Festiwalowi bezpłatnie.

 

4. Nagrody.
 4.1. Jury przyzna nagrody w każdej kategorii.
 4.2. Jury i organizator mają prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nie przyznania.
 4.3 W głównym konkursie festiwalowym (nie dotyczy nagrody publiczności) będąrywalizować jedynie filmy fabularne (w tym animacje).
 4.3. Warunkiem otrzymania nagrody jest odebranie jej w czasie ceremonii rozdania nagród osobiście. Autorom filmów nagrodzonych, nieobecnym na ceremonii rozdania nagród zostaną przesłane tylko nagrody honorowe (nie dotyczy to nagrodzonych autorów spoza granic Polski).
 

5. Uwagi końcowe.
 5.1. Zgłoszenie filmu do udziału w Węgiel Student Film Festiwal jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
 5.2. Zgłoszenie filmu do udziału w Węgiel Film Festiwal jest równoznaczne z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. /
 5.3. W jakichkolwiek przypadku nieścisłości i wątpliwości związanych z regulaminem, proszę pisać na adres: anna.borys@op.pl

 

Pliki do pobrania:
Regulamin 9. Węgiel Film Festiwal.pdf
PL_Formularz_zgloszeniowy_WSFF.pdf
ENG_Entry_form_WSFF.pdf
 

od: 26 kwietnia 2012
do: 27 kwietnia 2012 Centrum Sztuki Filmowej, Katowice

Patronat medialny:
Wywrota

Redakcja

Redakcja

25 z Internetu
7862 artykuły 1719 tekstów 66 komentarzy
Wywrota.pl to interdyscyplinarny serwis społecznościowy zajmujący się kulturą. Jest jednym z pierwszych portali kulturalnych w polskim Internecie – działa od 1998 roku. W tym czasie otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in.: Papierowy Ekran…


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 26 maja 2011 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca