Literatura

XIX Ogólnpolski Konkurs Poetycki „Dać świadectwo”

XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „DAĆ ŚWIADECTWO” 2011 Organizator: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

 

 

 

Regulamin

1. Cele Konkursu:

• ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;

• inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;

• popularyzowanie współczesnej poezji.

 

2. Warunki Konkursu:

• Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców - zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;

 

• Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas nagradzane ani publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (mile widziana dodatkowa wersja elektroniczna przesłana na CD);

 

• Każdy utwór należy podpisać godłem (wyrazowym). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagrodach literackich; zdjęcie (fotografia może być przesłana w wersji elektronicznej na CD)

 

• Opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do zgłoszenia). Opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu. Zestawy niezawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane. Jurorzy nie mają wglądu w przysłane dowody wpłaty

 

• Prace konkursowe nadsyłać należy na adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2 31-027 Kraków z dopiskiem OKP „Dać Świadectwo” do dnia 10 kwietnia 2011 r.

 

• Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;

 

• Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;

 

• Prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;

 

Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja

tomiku poetyckiego w 2011 roku;

 

• Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;

 

• Materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2011 roku;

 

• W przypadku niewywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;

 

• Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymują nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i Sponsorów;

 

• Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów,

 

• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 9 maja 2011 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,

 

• Aktualne informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl lub pisząc na adres akosciuszko@lamelli.com.pl;

 

• Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb konkursowych.

 

Projekt dofinansowany przez Gminę Miejską Kraków.

 

Patronat nad konkursem objęło

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Patronat medialny:

Pismo kulturalne „Fragile” www.fragile.net.pl

Grupa poetycka WARS

nakanapie.pl


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 31 marca 2011 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca