Literatura

XXI Tyskie Lato Poetyckie

 

Miejskie Centrum Kultury w Tychach ogłasza ogólnopolski konkurs poetycki, adresowany do wszystkich piszących nieprofesjonalistów. Tematyka i forma artystyczna nadesłanych utworów jest dowolna.Warunki  uczestnictwa:
    Nadesłanie zestawu trzech nigdzie niepublikowanych (dopuszcza się jedynie publikacje w Internecie na własnych blogach tematycznych) ani nagradzanych w innych konkursach wierszy.
    Wiersze muszą być opatrzone indywidualnie wybranym godłem (wyrazowym, nie rysunkowym) 
i powielone w trzech egzemplarzach każdy.
    Wiersze należy nadesłać do 14 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:     
Klub Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury, ul. Szkolna 94, 43-100 Tychy (z dopiskiem na kopercie: XXI  Tyskie Lato Poetyckie)
Uwaga: Koperta zewnętrzna - zawierająca utwory oraz zamkniętą kopertę wewnętrzną z zawartymi w niej danymi personalnymi - nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora.
W zamkniętej kopercie wewnątrz przesyłki, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną wraz z informacją 
o swojej twórczości.
    Wiersze opatrzone nazwiskiem autora nie będą brane pod obrady jury.
     Zgłoszenie udziału w konkursie przez nadesłanie utworów traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej. 

Nagrody:
    Jury powołane przez organizatora konkursu dokona oceny nadesłanych zestawów utworów i przyzna następujące nagrody:

I nagroda – 1300,- zł.
II nagroda – 1100,- zł
III nagroda – 900,- zł.
    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych w ramach ogólnej puli kwotowej.
    Laureaci nagród oraz wskazani przez jury autorzy wyróżnionych utworów są ponadto premiowani publikacją swoich utworów w antologii XXI Tyskiego Lata Poetyckiego. Za opublikowanie utworów w antologiach. Organizator nie wypłaca autorom honorarium. Autorzy wierszy zakwalifikowanych do publikacji zobligowani są do przesłania swoich utworów oraz notek biograficznych drogą elektroniczną na adres e-mail: 
klub.mck@interia.pl
    Podczas zakończenia konkursu laureaci nagród otrzymają po 20 egzemplarzy antologii wierszy nagrodzonych i wyróżnionych, autorzy wyróżnieni po 10 egzemplarzy, a każdy uczestnik obecny na zakończeniu konkursu lub po zamówieniu elektronicznym drogą e-mail otrzyma pamiątkowy egzemplarz tego wydawnictwa.

Zakończenie konkursu:
    Osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie informowane są telefonicznie przez koordynatora konkursu. 
    Uroczyste zakończenie XXI Tyskiego Lata Poetyckiego, połączone ze stosownym programem artystycznym oraz biesiadą poetycką laureatów tegorocznej edycji konkursu odbędzie się  26 października br. (piątek) 
o godz. 17.30 w Miejskim Centrum Kultury  (Tychy, ul. Boh. Warszawy  26).
    Laureaci nagród pieniężnych uczestniczą osobiście w uroczystości zakończenia. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, na życzenie rezerwują.
    Nagrody nieodebrane podczas zakończenia konkursu (z wyjątkiem przypadków losowych) przechodzą na własność organizatora.
Koordynatorem konkursu jest Małgorzata Król. Wszelkich dalsze informacje można uzyskać w Klubie Wilkowyje MCK w Tychach – Wilkowyjach, tel.  32 227 26 22 w godzinach od 11.00 do 19.00, 
e-mail: 
klub.mck@interia.pl Niniejszy regulamin dostępny jest także na stronie internetowej www.kultura.tychy.pl  (w zakładce „Konkursy”).  O ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu decydują Organizatorzy.


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 16 sierpnia 2012 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca