Literatura

XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI im. Zdzisława Morawskiego

XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

im. Zdzisława Morawskiego

Gorzów Wielkopolski 2013/2014 r.

 

 

REGULAMIN

 

 

 1. ORGANIZATOR

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

 

II. CELE KONKURSU

 

– inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej,

– stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości,

– odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich,

– upamiętnianie postaci jednego z najwybitniejszych gorzowskich literatów – Zdzisława

Morawskiego,

– promowanie środowiska twórczego oraz miasta Gorzowa Wlkp.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział zarówno członkowie

związków twórczych, jak i osoby niezrzeszone.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich w jednej lub obu kategoriach:

– poezja – do 3 utworów,

– proza – do 2 utworów (nowela, opowiadanie) – jeden tekst prozatorski nie może

przekroczyć 20 000 znaków.

 1. Organizator nie ograniczają tematyki prac.

 2. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane (również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach.

 3. Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie, w 4 egzemplarzach, opatrzone godłem) należy nadesłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem „Konkurs literacki”. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail i kilkuzdaniową notkę o autorze.

 4. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo pierwszeństwa publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów w wydawnictwie pokonkursowym i w innych publikacjach WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. bez zgody autorów i honorarium autorskiego.

 

IV. TERMINY

 

 1. Konkurs ogłoszony zostaje w lipcu 2013 r.

 2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 lipca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 3. Posiedzenie jury oraz ogłoszenie wyników na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. we wrześniu 2014 r.

 4. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2014 r.

 

V. NAGRODY

 1. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora. Jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 2. Laureaci konkursu otrzymują dyplom okolicznościowy oraz nagrody pieniężne, w każdej kategorii, w wysokości (brutto):

– I nagroda – 2000 zł

– II nagroda – 1500 zł

– III nagroda – 1000 zł

– dwa wyróżnienia po – 500 zł

 1. Organizator nagród nie wysyła – należy je odebrać osobiście.

 

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni e-mailem lub listownie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

 2. Organizator nie zwraca osobom nagrodzonym kosztów przejazdu i nie zapewnia noclegu.

 3. Osoba zgłaszająca się do konkursu tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. nr 133, poz 833 z późn. zm.) oraz akceptuje niniejszy regulamin.

 4. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.

 5. Wszelkich informacji o konkursie udziela Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, tel./fax 957278040 lub 957277070.

Adres internetowy: www.wimbp.gorzow.pl ; e-mail: sekretariat@wimbp.gorzow.pl ; informacja@wimbp.gorzow.pl

 

 

 

 

 

 


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 14 września 2013 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca