Literatura

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika.

 

Cele konkursu:

- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji

- promocja talentów literackich,

- podkreślenie aktualności autentyzmu i swoistości Ostrzeszowa w okresie międzywojennym

 

Adresaci konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest do wszystkich piszących bez ograniczeń.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą zestawu wierszy w maszynopisie zawierającego maksymalnie 3 utwory w 4 egzemplarzach oraz zapisane w formie elektronicznej (płyta CD).

2. Każdy utwór należy opatrzyć godłem – słowem, umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze - imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły) oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.”

Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie.

3. Zestawy należy przesłać do 31 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego)

na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów

pl. Borek 17

63-500 Ostrzeszów

4. Osoby przysyłające: zestawy złożone z więcej niż 3 wierszy, opatrzone pełnymi danymi zamiast godła oraz zawierające niepełne dane osobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

5. Organizator nie ogranicza tematyki utworów. Jest ona dowolna.

6. Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy.

7. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.

8. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, publikację wierszy w wydawnictwie pokonkursowym oraz na stronie internetowej Biblioteki: www.bp.ostrzeszow.pl

9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu.

 

Zasady przyznawania nagród:

1. Konkurs zostanie rozegrany w czterech kategoriach wiekowych:

kat. I - dzieci do lat 11,

kat. II - dzieci i młodzież w wieku: 12-15 lat

kat. III - młodzież w wieku 16-19 lat,

kat. IV - dorośli powyżej 19 lat.

2. O podziale nagród zadecyduje kompetentne Jury powołane przez Organizatora.

3. Organizator przewiduje nagrody finansowe (kat. IV) i rzeczowe (pozostałe kategorie) oraz nagrody specjalne (rzeczowe) za utwory związane z:

- Ostrzeszowem i ziemią ostrzeszowską,

- postacią i dziełem Stanisława Czernika.

4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 czerwca 2014 r. podczas uroczystości podsumowującej konkurs i upamiętniającej postać St. Czernika. Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach telefonicznie i drogą elektroniczną.

6. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę w dniu ogłoszenia wyników.

7. Nagrody nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.

8. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w dokumentującym plon konkursu wydawnictwie. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

 

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.bp.ostrzeszow.pl lub pod numerem tel. 062 730 33 89, 730 19 48 oraz adresem e-mail: biblioteka@bp.ostrzeszow.pl.

 

 


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 14 lutego 2014 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca