Konkurs literacki Gniewińskie Pióro

CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I BIBLIOTEKA W GNIEWINIE 
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W: 


XVI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

LITERACKIM „GNIEWIŃSKIE PIÓRO” REGULAMIN KONKURSU 


Organizator: 
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie. 

Partner: 
Hotel Mistral Sport**** 

Konkursowi patronuje Rada Gminy Gniewino. 

1. Cele konkursu: 
- zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych, 
- wyłowienie talentów literackich, 
- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami, 
- stworzenie wydarzenia literackiego. 

2. Adresaci konkursu: 
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-17 lat oraz osób dorosłych. 
3. Jury Konkursu: 
a) Wioletta Majer-Szreder - przewodnicząca - poetka, dr literaturoznawstwa, nauczyciel polonista, 
b) Anna Jastrzębska - nauczyciel polonista, 
c) Ewa Haberka - nauczyciel polonista, 
d) Dorota Zadroga - nauczyciel polonista, 
e) Róża Metz - nauczyciel polonista. 
f) Mirosław Odyniecki - poeta, satyryk, dziennikarz. 

4. Zasady uczestnictwa: 
a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, w jednej z dwóch kategorii: proza lub poezja. 
b) Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór prozatorski, a w przypadku poezji: od 3 do 5 utworów. W przypadku prozy można nadsyłać fragmenty większych objętościowo prac, zredukowane do maks. 5 stron. Objętość całej pracy konkursowej nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) formatu A4. Jeden autor może złożyć swoją pracę tylko w jednej kategorii. 
c) Utwór/utwory w czterech egzemplarzach - pogrupowanych w komplety, należy opatrzyć tylko godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem/pseudonimem jak na pracy, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora (imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail). 
d) W przypadku uczestników w wieku 13-17 lat należy na pracy, obok godła (pseudonimu literackiego), podać wiek autora, aby praca nie trafiła do kategorii dorosłych. 
e) Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików nazwanych przybranym godłem na adres e-mail gbp@gniewino.pl lub dołączenie nośnika – płyty CD/DVD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje pracy. Organizator nie zwraca prac papierowych oraz nośników elektronicznych. 

5. Termin składania prac: 
Prace należy złożyć do dnia 20 maja 2017 r. w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, bądź przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie 
ul. Sportowa 1 
84-250 GNIEWINO 
z dopiskiem: „Konkurs literacki” 
6. Organizator na spłynięcie ostatnich prac czeka 5 dni roboczych po dacie zakończenia naboru, a następnie przekazuje materiały do oceny Jurorom. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu. 

7. Kryteria ocen: 
- oryginalność i twórczy charakter utworu, 
- poprawność stylistyczna i językowa, 
- bogactwo języka. 

8. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. publikacji w almanachu pokonkursowym lub na własnych stronach internetowych, czy też w celu promocji samego konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do pojedynczych zmian w składzie osobowym jury konkursu. 

9. Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany oraz nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora nagrodzonej lub wyróżnionej pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu. 
10. Laureaci konkursu otrzymają: 
• nagrody rzeczowe – młodzież w wieku 13-17 lat, 
• nagrody finansowe (pula nagród wynosi 4 tys. zł brutto) – dorośli, 
• almanach pokonkursowy oraz dyplom/wyróżnienie. 
11. Organizator nie organizuje gali wręczenia nagród, a laureaci konkursu przyznane nagrody rzeczowe (młodzież) otrzymają przesyłką pocztową, nagrody finansowe (dorośli) zostaną przelane na konta bankowe, a dodatkowe bonusy czy dyplomy - pocztą w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników. O wysokości i sposobie podziału nagród decyduje jury konkursu wraz z Organizatorem. 

12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trzeciej dekadzie czerwca 2017 r. na stronie internetowej www.dobremiejsce.gniewino.pl oraz www.gniewino.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach odrębnie - telefonicznie lub mailowo. 

13. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury. 

14. Dodatkowe informacje o Konkursie oraz o wynikach można uzyskać pod numerem tel. (58) 670 63 38 lub pod adresem email: gbp@gniewino.pl.

 

Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 1 kwietnia 2017 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość


lub tradycyjnie
login lub email
hasło