Literatura

V ogólnopolski konkurs na esej

REGULAMIN

V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA ESEJ

 

Temat w roku 2008:

OD CIERPIENIA DO BOGA. DROGI TRANSCENDENCJI W POETYCKIEJ TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA

 

(Czy w poezji Zbigniewa Herberta można znaleźć doświadczenie sacrum? Jaka jest rola Boga
i Jego postawa wobec wszechogarniającego zła? Czy ludzkości grozi totalny upadek wartości,
 czy pozostaje nadzieja na zbudowanie etycznego fundamentu świata? Czym wyraża się cierpienie
w wierszach pisarza? Na czym polega specyfika poezji Herberta, świata przedstawionego i języka?)

 

I. Organizator Konkursu

 

Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadzie niniejszego Regulaminu.

Organizatorem jest Miejska Bibliotekę Publiczna w Opolu, pl. J. Piłsudskiego 5-6,

45-706 Opole, http:// www.mbp-opole.art.pl

 

 

II. Adresaci Konkursu

 

Udział w Konkursie mogą wziąć:

 1. I kategoria - uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości.
 2. II kategoria - osoby studiujące i pracujące powyżej 18 lat.

 

 

III. Nagrody

 

 1. Kapituła Konkursu przyzna trzy nagrody:

I kategoria:

     za pierwsze miejsce: - nagroda pieniężna w wysokości - 750 zł

   - publikacja w piśmie literackim „Red"

     za drugie miejsce: nagroda pieniężna w wysokości - 600 zł.

     za trzecie miejsce: nagroda pieniężna w wysokości - 400 zł.

    2 wyróżnienia w kwocie 100 zł.

II kategoria:

     za pierwsze miejsce: - nagroda pieniężna w wysokości - 750 zł

   - publikacja w piśmie literackim „Red"

     za drugie miejsce: nagroda pieniężna w wysokości - 600 zł.

     za trzecie miejsce: nagroda pieniężna w wysokości -  400 zł.

    2 wyróżnienia w kwocie 100zł.

 

 1. Kapituła Konkursu może wyróżnić także prace nie wymienione w punkcie 1.

 

 

 

 

IV. Czas trwania konkursu

 

Konkurs rozpoczyna się 14.04.2008 r. i trwać będzie do 31.10.2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

V. Zasady Konkursu

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane drukiem i nie będące zwycięzcami innych konkursów.
 4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
 5. Każda praca powinna być podpisana godłem lub pseudonimem, dane osobowe (imię
  i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem
  co praca.
 6. Każdy uczestnik może wystąpić pod jednym godłem lub pseudonimem i może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 03.12.2008  r. i dokona tego Kapituła Konkursu
  w składzie:

pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego - dr Adrian Gleń,

pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki - dr Jacek Gutorow,

nauczyciel Kolegium Języków  Obcych i LO V  Opolu, poeta, krytyk literacki -
mgr Sławomir   Kuźnicki

 1. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej:
  www.mbp-opole.art.pl
 2. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.
 3. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. 

 

 

VI. Warunki techniczne

 

 1. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5cm), objętość tekstu nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu i powinna być dostarczona w 4 egzemplarzach
  oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (CD-ROM, dyskietka) .
 2. Do Konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną nadesłane w postaci  maszynopisu.
 3. Prace należy przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna pl. J.Piłsudskiego 5-6, 45-706 Opole z dopiskiem „ESEJ - KATEGORIA 1" lub „ESEJ - KATEGORIA 2".
 4. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.

 


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 6 maja 2008 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca