Literatura

Kurs Kreatywnego Pisania

Kierownik kursu – Anna Nasiłowska
Sekretarz – Anna Ryjak
Opiekun roku – Tomasz Żukowski

Kurs Kreatywnego Pisania (creative writing), uruchomiony w 2007 roku, skierowany jest do wszystkich osób, które piszą i pragnęłyby rozwijać tę umiejętność. Sprzyjać ma podejmowaniu samodzielnej twórczości poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej, dziennikarskiej oraz krytycznoliterackiej. Ma kształtować wrażliwość, wyobraźnię, umiejętność stosowania form literackich, symboliki i świadomość językową. Kurs nie jest nastawiony na wiedzę o teorii i historii literatury, choć podczas zajęć będą również analizowane teksty literackie. Nie gwarantuje sukcesu, ale rozwija wiele potrzebnych umiejętności pisarskich, dostarcza wiedzy o technikach pisania oraz o funkcjonowaniu rynku. Będziemy ćwiczyć pisanie tekstów o zróżnicowanej poetyce, stylistyce, realizujących różnorodne reguły gatunkowe (esej, artykuł, powieść, opowiadanie, felieton, reportaż itd.) 

Zajęcia prowadzą osoby mające znaczący dorobek twórczy w dziedzinie poezji, prozy, eseju, krytyki literackiej i form dziennikarskich. W trakcie warsztatów uczestnicy mogą przedstawiać własne próby pisarskie.


PLAN KURSU 

1. "Warsztaty prozatorskie" - Justyna Czechowska (20 godzin)
2. "Narracja starsza niż język" - Piotr Wojciechowski (16 godzin)
3. "Warsztaty pisania scenariusza" - Magdalena Wleklik (20 godzin)
4. "Lektury nadobowiązkowe" - Maciej Cisło (20 godzin)
5. "Krytyka literacka" - Marcin Orliński (14 godzin)
6. "Sztuka eseju" - Marek Bieńczyk (10 godzin)
7. "Biografia" - Anna Nasiłowska (4 godzin)
8. "Warsztaty poetyckie" - Maciej Cisło (26 godzin)
9. "Stylistyka dla pisarzy" - Jakub Ekier (10 godzin)
10. "Prawo autorskie" - Anna Nasiłowska (4 godzin)
11. "Wokół pisania - przełamywanie barier" - Krystyna Bezubik (6 godzin)
12. "Praktyka wydawcy, praktyka pisarza. Spotkania" - Anna Bolecka i inni (10 godzin)

RAZEM: 160 godzin


Sprawy organizacyjne

Kurs obejmuje dziesięć zjazdów. Przewidujemy także zjazd jedenasty, rezerwowy termin na wypadek nieprzewidzianych okoliczności (np. niedyspozycja prowadzącego). Zajęcia, które z przyczyn losowych nie odbędą się w planowanym czasie, odrobimy na jedenastym, dodatkowym zjeździe. 

Świadectwo ukończenia kursu będzie wystawiane na podstawie zaliczenia jednego z trzech przedmiotów: warsztatów prozatorskich, warsztatów poetyckich lub warsztatów scenopisarskich. Warunki zaliczenia określają prowadzący. 

Zajęcia prowadzimy w grupach liczących około 20 osób. Liczba grup zależy od ilości uczestników i frekwencji na zajęciach. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia grup, o ile niska frekwencja przeszkadza w prowadzeniu warsztatów. 

Oferta, którą przedstawiamy, nie powinna ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do korekty planu zajęć. 

Opłata za kurs wynosi: 200 zł wpisowe, czesne 1.900 zł. Żeby zostać uczestnikiem kursu należy wypełnić tzw. kartę informacyjną i opłacić wpisowe 200 zł. Opłatę za kurs w wysokości 1.900 zł przyjmujemy w pełnej kwocie do 10 października 2012. 


Zjazdy: 

20 października Otwarcie kursów IBL PAN
1. 27/28 października
2. 17/18 listopada
3. 15/16 grudnia
4. 12/13 stycznia
5. 02/03 lutego
6. 23/24 lutego
7. 23/24 marca
8. 20/21 kwietnia
9. 18/19 maja
10. 08/09 czerwca
11. 22/23 czerwca (zjazd rezerwowy)
zakończenie kursuBliżej o przedmiotach


"Warsztaty prozatorskie"

Prowadzi Justyna Czechowska

Zajęcia mają wdrażać w praktyki kreatywnego pisania. Prowadzone będą metodą komunikacyjną. Wykładowca jedynie nadaje ton dyskusji, która potem toczy się między studentami oraz między studentami a ich tekstami. Przyjrzymy się, jak tworzy się tło opowieści i jak należy zrobić plan tekstu. Spróbujemy stworzyć różne charaktery, nadać im wiarygodność i rozpoczniemy z nimi dialog. Weźmiemy na warsztat znane i lubiane teksty i zobaczymy, co dzieje się, kiedy wymienimy w nich czasowniki i rzeczowniki. Wysilimy wszystkie nasze zmysły, by również między spotkaniami stać się podglądaczami i „podsłuchiwaczami” otaczającej nas rzeczywistości. Bo to z niej właśnie biorą się teksty.

JUSTYNA CZECHOWSKA, absolwentka literaturoznawstwa i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Sztokholmskim oraz warsztatów translatorskich w Södertörns Högskola (Uniwersytet Południowego Sztokholmu). Praca doktorska, którą przygotowuje w IBL PAN, dotyczy polskiej literatury emigracyjnej tworzonej w Szwecji i tak zwanej szwedzkiej literatury imigracyjnej. Współtwórczyni Fundacji na Rzecz Badań Literackich, tłumaczka literatury szwedzkiej i promotorka tamtejszej kultury. Związana z Res Publicą Nową 
i FA-artem oraz pismami literackimi w Szwecji i Norwegii. 


"Narracja starsza niż język"

Prowadzi Piotr Wojciechowski

Wychodzę z założenia, że uczestników nie trzeba wprowadzać w sytuację twórczego i odpowiedzialnego uczestnictwa w kulturze ani przekonywać, że pisarz musi być nie tylko człowiekiem oczytanym, wrażliwym na style i tendencje literackie, nie tylko czytelnikiem twórczym i krytycznym, ale kimś, kto ufa przemieniającej mocy słowa, poszukuje ekspresji słownej dla swojego zamiaru świata.
Studenci otrzymują stale zadania z zakresu konstruowania tekstu prozatorskiego i poprawiania go przez wzmacnianie według potrzeby – „wątku narracji”, „wątku spektaklu”, „wątku eseju”. Staram się z nimi szukać bogactw i smaków języka w obszarze starszych i nowszych doświadczeń literackich i odmian współczesnej polszczyzny mówionej. Próbujemy wspólnie przenoszenia tekstu ze stylistyki realistycznej w groteskową, oniryczną, patetyczną itd. 
Próbuję przekonać, że ma sens istnienie prawideł pisania, schematów, stylistycznych chwytów – ale one nie są „prawami prozy” – bo często czujemy konieczność złamania pewnych prawideł i schematów. Czytelnik jest ostateczną instancją, a rynek literacki nieubłaganą rzeczywistością, systemem odniesienia.

Próbuję przekonać moich studentów, że artysta często samotny w swojej wizji, nigdy nie może czuć się uwolniony od współodpowiedzialności za swoją wspólnotę, za świat i czas, w jakim żyje.

PIOTR WOJCIECHOWSKI, ur. 1938 r., prozaik, scenarzysta i reżyser filmowy, dramaturg, autor książek dla dzieci, taternik, grotołaz i narciarz. Absolwent geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dziennikarstwa UW oraz reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Autor wielu powieści m.in.: „Kamienne pszczoły”, „Czaszka w czaszce”, „Wysokie pokoje”, „Harpunnik otchłani”, „Szkoła wdzięku i przetrwania”, „Próba listopada”, „Doczekaj nowiu”, także zbiorów opowiadań i zbiorów esejów: „Czy się opłaca mieć duszę?” i „Café Nawarra”, „Serce do gry”. Stały współpracownik „Wyspy”, „Tanwi”, także „Tygodnika Powszechnego” i „Kina”. Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, TV i Teatralnej w Łodzi, wykładowca Laboratorium Reportażu na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka kadencji członek Rady Etyki Mediów i Rady Języka Polskiego.
Był prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w latach 2002-2005. Społeczny promotor „Szlaku Kresów Ocalonych” – ścieżki rowerowej wzdłuż Ściany Wschodniej.


"Warsztaty pisania scenariusza"

Prowadzi Magdalena Wleklik

Celem warsztatów jest napisanie scenariusza filmu krótkometrażowego, który ma szansę realizacji. Zaczniemy od poszukiwania inspiracji do twórczego pisania. Po wstępnej selekcji pomysłów, zajmiemy się ich rozwojem. Znajdziemy interesującego protagonistę, wyróżnimy wątki, a następnie popracujemy nad strukturą scenariusza fabularnego, dokumentalnego lub animowanego. Zajmiemy się techniką budowania scen, potem sekwencji, aby ostatecznie stworzyć solidną konstrukcję dramaturgiczną. 

Praca scenarzysty to połączenie rzemiosła ze sztuką, dlatego zastanowimy się nad artystycznymi walorami poszczególnych projektów oraz kontekstem wypowiedzi filmowej. Każdy będzie miał szansę na wypracowanie swojego indywidualnego języka wizualnego. W międzyczasie będziemy rozmawiać o dziełach najważniejszych scenarzystów w historii kina. Poznamy możliwości adaptacji literatury, sytuacji na rynku oraz praktyczne rady na temat pisania różnego typu scenariuszy.

MAGDALENA WLEKLIK, absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Scenarzysta, dramaturg, pisarz i reżyser. Autorka scenariuszy filmowych i telewizyjnych (m.in. Plebania, BrzydUla, Anna Maria Wesołowska, Malanowski & partnerzy), Teatru Telewizji, słuchowisk radiowych. Autorka powieści (Szykuj się do odlotu) i opowiadań. Reżyser Teatru Polskiego Radia i filmów krótkometrażowych. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 


"Lektury nadobowiązkowe"

Prowadzi Maciej Cisło

Warsztat z zakresu „Lektur nadobowiązkowych” nawiązuje swym tytułem do recenzjo-felietonów Wisławy Szymborskiej, publikowanych przez nią w „Życiu Literackim”, „Odrze” i „Gazecie Wyborczej”. Noblistka rzadko omawiała książki ściśle literackie, lubiła natomiast eksponować swe szerokie zainteresowania wiedzo- i ogólnie świato-znawcze. Bez znajomości świata w jego tysiącznych przejawach trudno być dobrym artystą słowa. Nasz warsztat „Lektur nadobowiązkowych” stanowi pokaz efektywnego korzystania zarówno z tradycyjnych tekstów papierowych, jak też elektronicznych, z niezmiernych zasobów informacji internetowej i więcej, z metaforycznie ujętej „księgi świata”. Czym różni się postawa zwykłego widza od „czytelnika” rzeczywistości, którym powinien być każdy literat? O takich m.in. szczegółach porozmawiamy podczas omawianego tu warsztatu. 

MACIEJ CISŁO, ur. 1947. Debiutował jako poeta w 1975 w miesięczniku „Nowy Wyraz”. W czasie stanu wojennego – internowany. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. Laureat Nagrody im. Barbary Sadowskiej za całokształt twórczości. Wielokrotny stypendysta Funduszu Promocji Twórczości przy Ministerstwie Kultury. Uczestnik konferencji literackich i festiwali międzynarodowych. Członek jury w konkursach, recenzent, współpracownik radiowej Dwójki (miał tam m.in. stałą audycję poświęconą „liternetowi” pn. „Poeci w Sieci”.) Lektor i redaktor w wydawnictwie książkowym Nowy Świat. Prywatnie – mąż poetki i powieściopisarki Anny Janko. Wydał następujące tomy wierszy: Plastikowe języki, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979; Okoliczniki są sprzyjające, Czytelnik, Warszawa 1982; Z domu normalnych, NOW-a, Warszawa 1985; Stan po, Czytelnik, 1986; Było jutro, będzie wczoraj, Przedświt, Warszawa 1993; Bezczas i niemiejsce, Zielona Sowa, Kraków 2003, Kochaina, wiersze używane i nowe, Nowy Świat, Warszawa 2006. Jego utwory ukazywały się też w antologiach za granicą (np. w dwujęzycznej Das Unsichtbare lieben – Kochać to, co niewidzialne, Kirsten Gutke Verlag, Kolonia 1998). W 1994 roku, nakładem ostrołęckiej Pracowni wyszło Razem osobno, prozo-poetycka książka sylwiczna. Następny tom Razem osobno, z podtytułem Wieloksiążka, opublikowało warszawskie Trio w roku 1997. Ciąg dalszy tej serii, tym razem pn. Błędnik, ma się ukazać jesienią 2012 (pod patronatem szczecińskiej „Formy”).
Maciej Cisło jest też autorem wyborów poezji (Horacego, Kochanowskiego, Norwida), wydanych przez Prószyńskiego i Spółkę, oraz antologii wierszy dla dzieci (Wśród serdecznych przyjaciół).


"Krytyka literacka"

Prowadzi Marcin Orliński

Podczas zajęć poruszone zostaną podstawowe zagadnienia związane z interpretacją i oceną tekstów literackich. Uczestniczki i uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami krytycznymi, poznać tajniki rzemiosła, a także dowiedzieć się, jak powinna wyglądać dobra recenzja czy esej. Pokrótce zarysowane zostanie również współczesne życie literackie, a w szczególności sposoby istnienia tekstu poetyckiego i krytycznego w literackim obiegu.

MARCIN ORLIŃSKI, poeta, krytyk literacki, publicysta. Doktorant w Instytucie Badań Literackich PAN. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor „Zeszytów Poetyckich”. Wydał trzy tomy wierszy oraz książkę krytycznoliteracką „Płynne przejścia. Szkice o współczesnej poezji polskiej” (Mikołów 2011). Laureat wielu ogólnopolskich nagród literackich. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury. 


"Sztuka eseju"

Prowadzi Marek Bieńczyk

Celem zajęć jest połączenie umiejętności nabytych podczas warsztatów prozatorskich, dziennikarskich i poetyckich, to znaczy synteza świadomej konstrukcji ze swobodą stylu. Pierwsze spotkania poświęcone będą wspólnemu projektowaniu esejów na zadany temat i pisaniu kluczowych fragmentów. Druga część cyklu poświęcona zostanie analizie i szlifowaniu esejów napisanych przez uczestników. 

MAREK BIEŃCZYK, prozaik, eseista, tłumacz Kundery i Ciorana, historyk literatury w Instytucie Badań Literackich PAN, współpracownik kwartalnika "L'atelier du roman" (Francja). Studiował romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem International Federation of Wine and Spirits and Writers (F.I.J.E.V.).


"Biografia"

Prowadzi Anna Nasiłowska

Biografia – spektrum gatunku obejmuje dużą rozmaitość form: od powieści niefikcjonalnej do prac naukowych. Jak pisać biografie? Jak szukać materiałów? Co wolno ujawnić? Czy istnieją tematy tabu? – o tym rozmawiać będziemy na spotkaniach. Od kilku lat biografia zaczyna być w Polsce doceniana. Czytelnicy lubią biografie, wydawcy zaczęli je zamawiać.

ANNA NASIŁOWSKA, profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean- Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Prozaik, opublikowała „Domino”, „Księgę początku”, „Czteroletnią filozofkę”, „Historie miłosne”. Jej powieść „Konik, szabelka” została nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni. Sekretarz Polskiego PEN- Klubu.


"Warsztaty poetyckie"

Prowadzi Maciej Cisło

Warsztaty poetyckie pomyślane zostały jako życzliwy dialog z adeptami przedstawiającymi własne (oraz zadane w formie „prac domowych”) teksty pisane mową wiązaną. Osobną sprawą jest to, czy nauka sztuki wierszotwórczej potrzebna jest prozaikom, którzy zazwyczaj przeważają na kursach IBL? Ba, środki poetyckie spotykamy w całej literaturze pięknej! Wystarczy wspomnieć o figurach retorycznych (metafora, elipsa, anafora, symbole, tropy), a dalej o rytmie i rymie (choćby dalekim), bez których nie obejdzie się żadna dobra powieść, utwór sceniczny, esej czy reportaż… Miał może paradoksalną rację Norwid, gdy w „Rzeczy o wolności słowa” pisał: 

...prozy? – nie ma wcale...
I jakże by być mogła! ...skoro są periody?
Dwukropki? – komy? – pauzy?...
...to jest brulion ody
Nie napisanej wierszem.

MACIEJ CISŁO, ur. 1947. Debiutował jako poeta w 1975 w miesięczniku „Nowy Wyraz”. W czasie stanu wojennego – internowany. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. Laureat Nagrody im. Barbary Sadowskiej za całokształt twórczości. Wielokrotny stypendysta Funduszu Promocji Twórczości przy Ministerstwie Kultury. Uczestnik konferencji literackich i festiwali międzynarodowych. Członek jury w konkursach, recenzent, współpracownik radiowej Dwójki (miał tam m.in. stałą audycję poświęconą „liternetowi” pn. „Poeci w Sieci”.) Lektor i redaktor w wydawnictwie książkowym Nowy Świat. Prywatnie – mąż poetki i powieściopisarki Anny Janko. Wydał następujące tomy wierszy: Plastikowe języki, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979; Okoliczniki są sprzyjające, Czytelnik, Warszawa 1982; Z domu normalnych, NOW-a, Warszawa 1985; Stan po, Czytelnik, 1986; Było jutro, będzie wczoraj, Przedświt, Warszawa 1993; Bezczas i niemiejsce, Zielona Sowa, Kraków 2003, Kochaina, wiersze używane i nowe, Nowy Świat, Warszawa 2006. Jego utwory ukazywały się też w antologiach za granicą (np. w dwujęzycznej Das Unsichtbare lieben – Kochać to, co niewidzialne, Kirsten Gutke Verlag, Kolonia 1998). W 1994 roku, nakładem ostrołęckiej Pracowni wyszło Razem osobno, prozo-poetycka książka sylwiczna. Następny tom Razem osobno, z podtytułem Wieloksiążka, opublikowało warszawskie Trio w roku 1997. Ciąg dalszy tej serii, tym razem pn. Błędnik, ma się ukazać jesienią 2012 (pod patronatem szczecińskiej „Formy”).
Maciej Cisło jest też autorem wyborów poezji (Horacego, Kochanowskiego, Norwida), wydanych przez Prószyńskiego i Spółkę, oraz antologii wierszy dla dzieci (Wśród serdecznych przyjaciół).


"Stylistyka dla pisarzy"

Prowadzi Jakub Ekier

Kultura języka nie jest bynajmniej gorsetem. Poprawność językowa nie krępuje, ale przeciwnie – daje nowe możliwości wyrazu. Pozwala bowiem unikać tego, co w pisaniu i myśleniu tuzinkowe. Świadomość reguł, jakie rządzą dobrym stylem, pozwala zaś pewniej czuć się w języku i tym bardziej twórczo, różnorodnie go używać. 
Swoje praktyczne doświadczenia ze słowem, wzbogacone o pewną dawkę teorii, chciałbym w ramach zajęć połączyć z obserwacjami dotyczącymi dzisiejszej polszczyzny. Refleksja nad jej przemianami będzie szła w parze z optyką autora i tłumacza. A wszystko po to, żebyśmy wspólnie odkrywali dla siebie potencjał naszego języka. 

JAKUB EKIER urodził się w r. 1961 w Warszawie. Studiował germanistykę i krótko polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako tłumacz. Wcześniej był też m.in. redaktorem w wydawnictwach. Opublikował dwa tomy wierszy oraz tłumaczenia – m.in. eseje Friedricha Schlegla i Heinricha von Kleista, Proces Kafki, a zwłaszcza przekłady poezji, m.in. Paula Celana, Ilse Aichinger, Reinera Kunzego i Dursa Grünbeina. Zajmował się też przekładami nieliterackimi. Jest także autorem szkiców i esejów. Współpracuje zwłaszcza z “Literaturą Na Świecie”, „Tygodnikiem Powszechnym” i od niedawna „Dwutygodnikiem”. Występuje w audycjach literackich II Programu Polskiego Radia. Prowadził warsztaty poetyckie w ramach Studium Pisania UJ i rozmaite warsztaty translatorskie. Laureat Nagrody im. Barbary Sadowskiej (2001), Nagrody Czterech Kolumn (2002) i nagrody translatorskiej austriackiego ministerstwa edukacji (2008). 


"Prawo autorskie"

Prowadzi Anna Nasiłowska

Prawo autorskie – z perspektywy praktyka. Na co trzeba zwracać uwagę podpisując umowy autorskie? Jak wyglądać może umowa? Dlaczego to takie ważne? Pozycja prawa autorskiego w cyfrowym świecie jest słaba. Czy trzeba jej bronić? Kiedy rozmawialiśmy o tym z uczestnikami kursu, stworzyliśmy taki zestaw postulatów:
1. Jesteśmy za rozwojem platform cyfrowych umożliwiających dostęp do utworów literackich i innych dzieł;
2. Książka powinna żyć dłużej niż towar w hipermarkecie kultury;
3. Potrzebna jest kampania społeczna, uświadamiająca wagę praw autorskich;
4. Dzieło jest owocem pracy;
5. Praca powinna być wynagradzana;
6. Praca twórcy jest traktowana jak praca domowa kobiet - niewidoczna. Każdy widzi bałagan, ale nie każdy wie, że porządek nie robi się sam.
7. Interes państwa i społeczeństwa polega na rozwoju twórczości rodzimej;
8. Potrzebne jest zrozumienie dla greckiej paidei: idei pracy, twórczości i uczenia się, uszlachetniających całe życie;
9. Dzieło powinno wchodzić w jak najszerszy obieg i być przedmiotem poważnej dyskusji;
10. Popieramy festiwale literackie jako okazję spotkań z publicznością i spotkań twórców, umożliwiającą wymianę idei;
11. Prawa autorskie przysługują każdemu;
12. Twórca ma prawo decydować, kto zarządza jego prawami;
13. Nie wolno pozbawiać twórcy wpływu na los dzieła;
14. Jesteśmy za różnorodnością form dostępu do utworów literackich (księgarnie, biblioteki, targi, sprzedaż internetowa);
15. Autor powinien móc zdecydować o skróceniu 70-letniego okresu ochrony praw autorskich po śmierci, przeniesienie jego utworów do domeny publicznej mogłoby się odbywać z chwilą jego śmierci;
16. Teksty podpisane przez autorów wolno cytować z internetu z podaniem źródła i autora, o ile nie jest to użycie komercyjne;
17. W wypadku wykorzystania tekstu w celach komercyjnych trzeba pytać autora o zgodę, a po jej uzyskaniu - podpisać umowę autorską i wypłacić honorarium;
18. Musimy chronić język literacki, tworzywo naszej twórczości i środek porozumiewania się;
19. Demokracja powinna wyzwalać siły twórcze i chronić wolność słowa;
20. Na wszystkich piszących i zabierających głos w przestrzeni publicznej spoczywa odpowiedzialność moralna za głoszone poglądy i propagowane postawy. 

ANNA NASIŁOWSKA, profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean- Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Prozaik, opublikowała „Domino”, „Księgę początku”, „Czteroletnią filozofkę”, „Historie miłosne”. Jej powieść „Konik, szabelka” została nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni. Sekretarz Polskiego PEN- Klubu.


"Wokół pisania – przełamywanie barier"

Prowadzi Krystyna Bezubik

Pisanie, to nie tylko moment przelewania myśli na papier, ale również czas poświecony na myślenie o tekście, pokonywanie obaw i odnajdywanie czasu na pracę twórczą. Równie ważne jak pisanie jest szukanie inspiracji, odnajdywanie ciekawych tematów.
Dlatego też moje zajęcia uwzględniają takie elementy jak:
- rozpoznawanie i pokonywanie blokad twórczych,
- praca z wewnętrznym krytykiem i narratorem wiary,
- szukanie inspiracji i wewnętrznej motywacji do tworzenia,
- ćwiczenie kreatywnego myślenia, 
- odnajdywanie czasu na pisanie.

KRYSTYNA BEZUBIK, związana z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie (studia doktoranckie), pisarka, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem. Autorka pracy doktorskiej „Tatry huczą gnozą! O gnozie w prozatorskiej twórczości Tadeusza Micińskiego”. Publikowała w „Pamiętniku Literackim”, „Polonistyce”, „Wieku XIX” i książkach zborowych. Jej teksty literackie można przeczytać w „Fa-arcie”, „egei”; w wydawnictwie Nowy Świat wydaje tomik opowiadań „Podróż”. Pomaga osobom piszącym w realizacji marzeń, wydobywaniu tekstów z szuflad. Wierzy, że tworzenie może być i jest ważną częścią życia. Prowadzi szkolenia dla osób zaczynających pisać. Wspiera ich w szukaniu inspiracji, pokonywaniu blokad twórczych, nauce warsztatu pisarskiego i wydawniczego.


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 16 czerwca 2012 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca