Literatura

„Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej” Stepana Ivanyka

Stepan Ivanyk

Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

 

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014

ISBN 978-83-7507-161-0

format B5, s. 224, ilustr., bibliografia, indeks osobowy

 

Tematyka poruszana w książce Stepana Ivanyka wpisuje się w badania dotyczące jednej z najważniejszych polskich formacji intelektualnych w XX wieku – Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Autor analizuje jej fenomen z perspektywy, której dotychczas nie uwzględniali badacze tego zagadnienia, chodzi tu mianowicie o wielokulturowy charakter Lwowa, będącego kolebką Szkoły. Uzasadniając główną hipotezę pracy, której istotą jest założenie przynależności do Szkoły wielu czołowych przedstawicieli ukraińskiej myśli filozoficznej, działających w przedwojennej Galicji, autor przedstawia obraz ważnych wydarzeń w historii współpracy polskiej i ukraińskiej myśli filozoficznej. Ponadto książka umożliwia spojrzenie na Szkołę w szerszej perspektywie, jako na zjawisko o charakterze wielokulturowym.

 

Stepan Ivanyk (ur. 1982) – filozof, kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Semiotyki Logicznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego (2004), Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (2010), Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” (2011), Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (2012). Dziedzina badań naukowych: wzajemne wpływy polskiej i ukraińskiej filozofii, rozwój kultury i filozofii we Lwowie w drugiej połowie XIX  i w pierwszej połowie XX wieku.

 

Spis treści

 

Wstęp
 

1. Ukraińscy uczniowie Twardowskiego

1.1. Kulturowo‐historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju Szkoły Twardowskiego

1.1.1. Polsko‐ukraińskie relacje kulturowe we Lwowie i Galicji Wschodniej w latach 1895‐1939

1.1.2. Stosunek Twardowskiego do Ukraińców

1.1.3. Podsumowanie

1.2. Ukraińcy w Szkole Twardowskiego

1.2.1. Ukraińscy studenci Twardowskiego na Uniwersytecie Lwowskim

1.2.1.1. Działalność pedagogiczna Twardowskiego

1.2.1.2. Ukraińscy słuchacze Twardowskiego

1.2.1.3. Sylwetki wybranych ukraińskich studentów Twardowskiego

1.2.2. Udział Ukraińców w pracach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie

1.2.2.1. Działalność Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie

1.2.2.2. Ukraińcy w Polskim Towarzystwie Filozoficznym

1.2.2.3. Sylwetki ukraińskich współpracowników Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

1.2.3. Podsumowanie
 

2 . Filozoficzna twórczość ukraińskich uczniów Twardowskiego na tle tradycji Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej

2.1. Filozoficzna twórczość ukraińskich uczniów Twardowskiego

2.1.1. Stefan Baley

2.1.1.1. Pojęcie psychologicznej podstawy uczuć

2.1.1.2. Struktura i klasyfikacja uczuć

2.1.1.3. „Motyw endymioński” w twórczości poetyckiej

2.1.1.4. Kierunki etyki naukowej

2.1.1.5. Pojęcie „cant”

2.1.2. Jakym Jarema

2.1.2.1. Filozofia i nauki filozoficzne

2.1.2.2. Analiza wyobraźni twórczej Szewczenki

2.1.2.3. Psychoanalityczna teoria Freuda

2.1.3. Wołodymyr Juryneć

2.1.3.1. Krytyczna analiza freudyzmu

2.1.3.2. Krytyczna analiza fenomenologii Husserla

2.1.3.3. Pojęcie dialektyki w filozofii burżuazyjnej

2.1.4. Hawryił Kostelnyk

2.1.4.1. Pojęcie negacji i niczego

2.1.4.2. Pojęcia materii i energii

2.1.4.3. Porządek logiczny i porządek rzeczywisty

2.1.4.4. Zasada tożsamości w logice

2.1.5. Aleksander Kulczycki

2.1.5.1. Pojęcie „duszy rasy”

2.1.6. Jarosław Kuźmiw

2.1.6.1. Kierunki psychologii

2.1.7. Stefan Ołeksiuk

2.1.7.1. Pojęcia percepcji, impresji i idei u Hume’a

2.1.7.2. Struktura sądu spostrzeżeniowego

2.1.7.3. Struktura i klasyfikacja komunikatów

2.1.7.4. Struktura i klasyfikacja pomyłek pisemnych

2.1.8. Milena Rudnicka

2.1.8.1. Pojęcie piękna u Albertiego

2.1.9. Hilarion Święcicki           

2.1.9.1. Historia filozofii ruskiej

2.1.10. Miron Zarycki

2.1.10.1. Relacja estetyki i matematyki

2.2. Filozoficzny kontekst Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej

2.2.1. Merytoryczne wyróżniki Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej

2.2.1.1. Wyróżniki ogólne

2.2.1.2. Wyróżniki szczegółowe

2.2.2. Merytoryczne wyróżniki Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej w filozoficznej twórczości ukraińskich uczniów Twardowskiego

2.2.2.1. Wyróżniki ogólne

2.2.2.2. Wyróżniki szczegółowe

2.2.3. Znaczenie i cechy charakterystyczne ukraińskiej gałęzi Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej

2.2.3.1. Znaczenie

2.2.3.2. Cechy charakterystyczne twórczości ukraińskich uczniów Twardowskiego

2.2.4. Podsumowanie
 

Aneks. Inni filozofowie ukraińscy związani ze Szkołą Lwowsko‐Warszawską
 

Zakończenie
 

Wykaz tekstów, których fragmenty zostały przedrukowane w niniejszej książce

Skróty

Bibliografia

Indeks

Dokumenty

 


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 19 września 2014 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca