Muzyka

Maciej Frąckiewicz - recital muzyki akordeonowej

Maciej Frąckiewicz w 2012 ukoń­czył Uni­wer­sy­tet Mu­zycz­ny Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie w kla­sie akor­de­onu Klau­diu­sza Ba­ra­na. Stu­dio­wał rów­nież w Esco­la Su­pe­rior de Músi­ca de Ca­ta­lu­nya w Bar­ce­lo­nie oraz w Hoch­schu­le für Mu­sik w Det­mold (Niem­cy). Obec­nie przy­go­to­wu­je pra­cę dok­tor­ską po­świę­co­ną twór­czo­ści akor­de­ono­wej Woj­cie­cha Ble­cha­rza. Jest lau­re­atem wie­lu kon­kur­sów, m.in. pre­sti­żo­we­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su „Ar­ra­sa­te Hi­ria" w Hisz­pa­nii (2012).

 

Bilety: 30zł N/15zł U
Kasa CC w Filharmonii godz. 15.00-18.00
Punkty InfoKraków (ul. św. Jana 2, Plac Wszystkich Świętych 2)

 

Galicja. Żydowskie Muzeum, Dajwór 18, 31-052 Kraków, Polandaciej Frąckiewicz - recital muzyki akordeonowej

18 lipca 2014, 19:00 Galicja. Żydowskie Muzeum Dajwór 18, 31-052 Kraków, Poland

Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 16 lipca 2014 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca