Wywrota

Za co dostaniesz odszkodowanie z ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z polisy na życie wówczas, gdy śmierć poniesie osoba ubezpieczona. Ale są też inne zdarzenia objęte ochroną. Za co konkretnie można otrzymać świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie?

Osoba wykupująca polisę na życie chce zapewnić najbliższym środki finansowe na wypadek swojej śmierci. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w określonej wysokości, jeśli w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie?

W dokumencie o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, jaki jest udostępniany klientom na stronie TU, firma ubezpieczeniowa może zawrzeć szereg wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których uniknie wypłaty odszkodowania dla osób uposażonych w umowie ubezpieczeniowej. Nawet pomimo zaistnienia zdarzenia ubezpieczonego. Więcej o wyłączeniach odpowiedzialności można dowiedzieć się na stronie www.ubezpieczeniaonline.pl.

Ubezpieczyciel może m.in. odmówić wypłaty odszkodowania za śmierć osoby ubezpieczonej, jeśli do zgonu doszło w wyniku:

  • samobójstwa,
  • pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających,
  • w wyniku aktów terroru, wojny i stanu wojennego.

W OWU polisy na życie może zostać zawarte wyłączenie związane ze śmiercią w związku z przewlekłą chorobą ubezpieczonego. Ma to znaczenie w przypadku ubezpieczeń oferowanych osobom starszym. Zawarcie przez nie takiej umowy jest warunkowane odbyciem badań lekarskich. Ubezpieczenie na życie dla seniorów z www.ubezpieczeniaonline.pl można jednak czasem zawrzeć bez badań i wówczas nie może być mowy o wyłączeniu odpowiedzialności odszkodowawczej w związku ze śmiercią ubezpieczonego w wyniku choroby przewlekłej.

Odszkodowanie nie tylko za śmierć

Klasyczne ubezpieczenie na życie zakłada wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową wyłącznie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Można jednak zdecydować się na rozszerzenie ochrony o inne sytuacje, takie jak znaczny uszczerbek na zdrowiu, utrata pracy i tym samym środków do życia.

Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń na życie, np. ubezpieczenia na życie i dożycie. W ich przypadku świadczenie z ubezpieczenia jest wypłacane nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale także dożycia określonego w umowie ubezpieczeniowej wieku. Taka polisa jest przeznaczona dla osób, które chcą zabezpieczyć swoją przyszłość, zwłaszcza na emeryturze, kiedy zwykle następuje obniżenie comiesięcznych zarobków i konieczna jest zmiana dotychczasowego trybu życia. Z drugiej strony polisa na życie i dożycie także gwarantuje wypłatę świadczenia po śmierci osoby ubezpieczonej. Jest więc produktem ochronno-oszczędnościowym.

Ciekawą formą ubezpieczenia na życie jest ubezpieczenie posagowe. Cel takiego ubezpieczenia to zapewnienie dziecku materialnego bytu w momencie wkraczania przez nie w dorosłość. Wysokość wypłacanego wówczas świadczenia jest uzależniona od wypłacanych systematycznie składek. Ubezpieczenie posagowe zawiera jedno z rodziców, a jeśli ubezpieczający umrze, to ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek uiszczania odpowiednich składek. W niektórych wariantach z ubezpieczenia posagowego można też otrzymać wypłatę comiesięcznej renty dla dziecka do końca okresu trwania umowy ubezpieczenia.

Bardzo popularnym ubezpieczeniem jest polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W jej przypadku ubezpieczony może otrzymać wypłatę świadczenia w przypadku śmierci lub dożycia określonego wieku. Nie jest więc prawdą, że ubezpieczenia na życie obejmują tylko wypłatę odszkodowania za śmierć osoby ubezpieczonej.


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 21 kwietnia 2017 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca