Wywrota

Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długów

Kredyty na mieszkanie, dom, samochód, sprzęt AGD i RTV to dla wielu z nas często jedyny sposób na ich zakup. Łatwość w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek przyczynia się do coraz większego średniego zadłużenia każdego obywatela naszego kraju. W życiu każdego z nas zdarzają się jednak nieprzewidziane sytuacje losowe, które mogą całkowicie przekreślić nasze plany spłaty zaciągniętych zobowiązań. Kryzys finansowy może dotknąć każdego z nas i nie zawsze jesteśmy w stanie się do niego przygotować, odpowiednio zabezpieczyć. Niewypłacalni dłużnicy mogą jednak podejmować próby oddłużenia, rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instrument prawny umożliwiający redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku jej niewypłacalności. Wymogiem koniecznym do uzyskania wspomnianego powyżej efektu jest jednak to, by owa niewypłacalność była niezawiniona. Co przez to mamy rozumieć? Sytuację, w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań w sytuacji od niego niezależnej. Na zasądzenie upadłości konsumenckiej nie ma natomiast szans osoba, która zaciągała zobowiązania nie mając realnej szansy na ich spłatę, a także kiedy do zadłużenia doszło w skutek rażącego niedbalstwa, zaciągając długi, których miesięczna obsługa przewyższa jego możliwości zarobkowe. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości także wobec osoby, która wyzbywa się majątku uniemożliwiając w ten sposób egzekucje komorniczą. Poza wspomnianymi powyżej przesłankami bezwzględnymi istnieje także grupa przesłanek względnych, których analizę musi każdorazowo przeprowadzić sąd. Z tego właśnie względu pomocny zwykle jest adwokat doświadczony w sprawach o ogłoszenie upadłości. W praktyce ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma za zadanie pomóc dłużnikom w sytuacjach losowych takich jak np. utrata pracy, choroba, czy wypadek.

 

Czego nie obejmuje upadłość?

Umorzeniu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie podlegają świadczenia takie, jak: alimenty, grzywny i inne kary sądowe, odszkodowania osobiste i wierzytelności, które nie zostały uwzględnione w spisie wierzytelności.

 

Jak ogłosić upadłość?

Upadłość konsumencką ogłasza sąd. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć każdy dłużnik, będący osobą fizyczną, posiadający status konsumenta. Jeśli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, powinien ją zakończyć przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Tylko w taki sposób zyska on status konsumenta. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie. Nie ma tu znaczenia, czy przeciwko dłużnikowi są prowadzone inne postępowania sądowe lub egzekucyjne.

Uwzględniając wniosek o upadłość konsumencką sąd może ustalić nowy plan spłaty zaciągniętych zobowiązań lub je umorzyć. Plan spłaty ustalany jest w sytuacji, gdy kwoty uzyskane ze sprzedaży majątków dłużnika nie są wystarczające do zaspokojenia potrzeb wierzycieli. Umorzenie zobowiązań jest równoznaczne z uznaniem ich jako nieistniejące, a co za tym idzie ich wierzyciele nie mogą już prowadzić przeciwko danemu konsumentowi postępowań egzekucyjnych.

Upadłość konsumencka daje wielu dłużnikom szansę na oddłużenie, a co za tym idzie wyjście z trudnej sytuacji finansowej, w której się znaleźli. Dla wielu osób jest to bowiem jedyna szansa na wyjście ze spirali długów.


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
źródło: 777
przysłano: 19 listopada 2019 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca