Sztuka

Pokolenie Porno - Spotkania Artystyczne Aspekty , pod patronatem Wywroty

Spotkania Artystyczne AspektySpotkania Artystyczne „Aspekty” to rodzaj twórczej dyskusji na tematy dotyczące problemów współczesnego życia, naszej codzienności, bliskiej przestrzeni. Zapraszamy do niej młodych artystów, którzy żyjąc, pracując, tworząc w obecnej rzeczywistości są determinowani, kształtowani przez różne zjawiska codzienności. To możliwość wypowiedzi, wyrażenia, zamanifestowania własnego zdania, punktu widzenia, zaistnienia młodej twórczości.

GŁÓWNE CELE „ASPEKTÓW”: UWRAŻLIWIANIE, WYRAŻANIE, KOMUNIKOWANIE, AKTYWIZOWANIE I PROMOWANIE.

W październiku, listopadzie 2005 r. odbyła się pierwsza edycja Spotkań Artystycznych ASPEKTY pod hasłem „Hipermarket”. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące ze zjawiska komercjalizacji, konsumpcjonizmu, twórcza interpretacja zjawiska tzw. kultury korporacyjnej. W ramach podjętych działań odbyła się wystawa problemowa pod tym samym hasłem, w której wzięli udział młodzi twórcy ze środowiska łódzkiego, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Projekt zakończył wieczór filmowy w Kinie Cytryna w Łodzi, na którym zaprezentowana została projekcja multimedialna podsumowująca pierwszą edycję ASPEKTÓW.

II SPOTKANIA ARTYSTYCZNE ASPEKTY „POKOLENIE PORNO”

I. Temat: Pokolenie porno

- jest to hasło wywoławcze- zaczerpnięte z antologii najnowszego dramatu polskiego „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne” (red. Henryk Sułek, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003),

- pokolenie „nic”, „matrix” – pokolenie ludzi urodzonych w latach siedemdziesiątych, na początku osiemdziesiątych, zagubionych w chaosie zjawisk świata współczesnego, kreowanych mód, poszukujących harmonii wewnętrznej pomiędzy życiem zawodowym, sukcesem komercyjnym, a sprawami osobistymi, uczuciami, rodziną, zadające sobie pytania dotyczące sensu istnienia;

- „ „Porno” to rodzaj postawy opartej na szukaniu w życiu łatwej i bezpiecznej przyjemności, która nie pociąga za sobą żadnych wyrzeczeń i zobowiązań emocjonalnych. Dla „pokolenia porno” świat jest wielkim peep show, w którym po wrzuceniu monety można zobaczyć różne cuda, ale za szybą. Tę cechę ludzi wykorzystuje powszechnie telewizja, serwując opery mydlane. „Porno” jest zarazem przewrotnym symbolem postawy artystycznej, polegającej na obnażaniu rzeczywistości i ustawianiu widza w pozycji podglądacza.” (fragment tekstu Romana Pawłowskiego pt. „Dlaczego pokolenie jest porno?”, Notatnik teatralny 32/33).

- we współczesnej kulturze obok dramatów Jana Klaty, Andrzeja Saramonowicza czy Krzysztofa Bizio (autorzy z powyższej antologii) problem ten pojawia się przede wszystkim w powieściach i felietonach Shutego, filmach Wojcieszka, Szumowskiej, w głośnej ostatnio „Odzie do radości” trójki młodych absolwentów łódzkiej „filmówki”: Anny Kazejak – Dawid, Jana Komasy, Maciej Migasa, swój stosunek do obecnej sytuacji młodego pokolenia manifestuje głośno zespół Cool Kids of Death, w sztukach wizualnych m.in. Agata Bogacką, Marcin Maciejowski, Laura Pawela (cykl „Reallaura”), nie można też pominąć całej kultury undergrandowej (film niezależny, „street art”).

II. Cele:

- zebranie różnorodnych wypowiedzi twórczych (malarstwo, rysunek, grafika, plakat, multimedia, fotografia, film, teatr, literatura, muzyka) w rodzaj intermedialnej dyskusji podejmującej problem współczesnego pokolenia dwudziesto- i trzydziestolatków określanych mianem generacji „nic”, „matrix””, „X”;

- zdefiniowanie i ukazanie przez uczestników projektu własnej postawy twórczej, życiowej w kontekście współczesnych przemian i zjawisk;

- stworzenie warunków do swobodnych wypowiedzi artystycznych,

- aktywizacja młodego środowiska twórczego;

- promocja młodych twórców.

III. Założenia:

W połowie 2003 roku nakładem wydawnictwa „Zielona Sowa” ukazała się antologia najnowszego polskiego dramatu „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne” zebrana i opracowana przez Romana Pawłowskiego. Ukazała ona portret współczesnej Polski przechodzącej transformację systemu politycznego, gospodarczego, społecznego. Bohaterowie poszczególnych obrazów, historii, zostali ukazani w zawieszeniu pomiędzy życiem zawodowym, swoimi ambicjami, oczekiwaniami co do przyszłego stanu materialnego, a uczuciami, rozterkami, chęcią nadania sensu swemu istnieniu.

Tegoroczne hasło ASPEKTÓW ma skłonić młodych twórców do samookreślenia się, zdefiniowania w obecnej rzeczywistości, stworzenia autoportretu generacji w kontekście przemian, zjawisk zachodzących we współczesnym świecie. Efektem projektu ma być prezentacja poszczególnych wypowiedzi z różnych dziedzin: plastyki, teatru, literatury (tu między innymi zapraszamy twórców blogów internetowych), akcji w przestrzeni publicznej: heppening, performance, by stworzyć jak najpełniejszy portret współczesnych dwudziesto- i trzydziestolatków.

IV. Regulamin:

1. Organizatorem II edycji Spotkań Artystycznych ASPEKTY „Pokolenie porno” jest Bałucki Ośrodek Kultury – BOK „Rondo”.

2. Warunkiem udziału jest: złożenie Karty Kwalifikacyjnej wraz z opisem projektu do dnia 20 października 2006r. w Bałuckim Ośrodku Kultury, wniesienie wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie w wysokości 30 zł., pisemna zgoda na warunki regulaminu, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, wykorzystywania prac do publikacji przez Organizatorów z zaznaczeniem nazwiska autora, dostarczenie realizacji w terminie do 10 listopada 2006r.

3. Spotkania Artystyczne ASPEKTY - „Pokolenie porno” są próbą aktywizacji i promocji młodego środowiska artystycznego, rodzajem twórczej dyskusji. Udział w projekcie ma charakter prestiżowy. Uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

4. Spotkania Artystyczne ASPEKTY nie mają charakteru konkursowego.

5. Przy zwiększonej liczbie zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają wybór projektów . Wyboru prac dokona Komisja powołana przez Organizatorów.

6. Każdy artysta może zgłosić jednorodną tematycznie i formalnie wypowiedź twórczą w następujących kategoriach:

a) sztuki wizualne: malarstwo, rysunek, grafika, działania multimedialne, intermedia, plakat, fotografia, itp. – jedna bądź też cykl prac, w zależności od warunków technicznych ekspozycji przewiduje się udział 15 twórców; w opisie projektu należy zawrzeć informację na temat podjętego problemu, opis koncepcji, warunki techniczne, dokumentację elektroniczną (jpg, tiff);

b) film – realizacja krótkometrażowa (etiuda fabularna, dokument, animacja), dostarczona w formie elektronicznej na nośniku CD bądź DVD, przewidywana liczba uczestników - 10 osób; w opisie projektu należy zawrzeć informację na temat prezentowanego filmu, składu ekipy filmowej,

c) poezja/ literatura/ blog internetowy - od 2-óch do 5-ciu stron niepublikowanego tekstu autorskiego w formie drukowanej i elektronicznej (dokument doc. lub rtf); w przypadku twórców blogów internetowych prosimy o przesłanie wybranych tekstów jak powyżej,

d) Teatr/ happening/ performance, w opisie projektu należy zawrzeć informację na temat wystawianej sztuki, skład grupy, warunki techniczne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zwołania artystów biorących udział w ASPEKTACH w celu koordynacji i przygotowania poszczególnych wydarzeń w ramach projektu.

8. Prawa autorskie do zgłoszonych prac pozostają własnością autora. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac zakwalifikowanych do ASPEKTÓW w celach promocji i publikacji w formie elektronicznej i drukowanej z zaznaczeniem nazwiska autora.

9. II Spotkania Artystyczne ASPEKTY „Pokolenie porno” otworzy wernisaż wystawy pod tym samym hasłem

19 listopada 2006 r. o godz. 18.00 w Galerii Promocji Młodych Bałuckiego Ośrodka Kultury „RONDO”. Informacja na temat szczegółowego programu imprezy – jej innych wydarzeń zostanie ogłoszona i przesłana uczestnikom w terminie do 25 października 2006r. Na projekt złożą się warsztaty, prelekcje, wykłady, pokazy, przegląd teatralny i filmowy, akcje w przestrzeni publicznej.

Warunki techniczne Bałuckiego Ośrodka Kultury:

Około 100m² przestrzeni przeznaczonej na ekspozycje: 3 sale- 2 pomieszczenia z systemem mocującym (ponad 80m²), 20 ram metalowych ze szkłem formatu 100x70, sprzęt multimedialny: rzutnik z dużym ekranem, komputer z odtwarzaczem DVD, sprzęt nagłaśniający, zamknięte pomieszczenie, w którym będą trzymane ewentualne prace przestrzenne.

IV. Szczegółowe informacje dotyczące projektu:

Bałucki Ośrodek Kultury „RONDO”

Ul. Limanowskiego 166

Łódź 91-027

Tel. (42) 651 50 30

www.bok.lodz.pl

rondo@bok.lodz.pl

kurator projektu: Maciej Henryk Zdanowicz, tel. 660-774-875, e-mail: m_h_z@op.pl

współpraca: Agnieszka Kulazińska

Karta kwalifikacyjna projektu (doc)


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
Asia
Asia 18 grudnia 2006, 15:32
AZ CIPA BOLI!
mmowu
mmowu 16 marca 2007, 12:48
99499
ologn
ologn 16 marca 2007, 13:02
1614
Usunięto 1 komentarz
przysłano: 26 kwietnia 2009 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca