Sheva Zimerman - TM - blues G

1
fatalny
0
słaby
0
niczego sobie
0
dobry
0
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity