Kokos - kąłąiłąęą

0
fatalny
0
słaby
3
niczego sobie
3
dobry
4
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity