Black Velvet Skansen

0
fatalny
0
słaby
0
niczego sobie
1
dobry
1
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity