• Urodzona: 37 lat temu
  • Lokalizacja: Katowice
  • Przesłanie dla Świata: "Wszys­tko po­lega na tym, żeby człowiek był ta­ki, ja­ki jest, żeby nie wstydził się chcieć te­go, cze­go chce i marzyć o tym, o czym marzy." Milan Kundera: "Żart".
  • Funkcja w Redakcji: opiekunka sekcji prozatorskiej, korektorka
Tytuł Utworu Wykonawca Data
Nic nie znalazłem.