• Lokalizacja: nieznane
  • Przesłanie dla Świata: https://www.youtube.com/watch?v=-9pgIVcB3rk Carbon Based Lifeforms - Interloper ___________________________________________ "Nie wierzcie w nic tylko dlatego, że to słyszeliście. Nie wierz w nic tylko dlatego, że wielu o tym mówi i plotkuje. Nie wierzcie w nic tylko dlatego, że jest to napisane w waszych księgach religijnych. Nie wierzcie w nic, co opiera się wyłącznie na autorytecie waszych nauczycieli i starszych. Nie wierz w tradycje, ponieważ są one przekazywane od wielu pokoleń. Ale po obserwacji i analizie, kiedy stwierdzisz, że coś jest zgodne z rozumem i sprzyja dobru i pożytkowi wszystkich, zaakceptuj to i żyj zgodnie z tym". Budda Siddhartha Guatama Siakjamuni ____________________________________________ "Spokój jest ostatnim słowem wszystkich nauk; refleksja jest odpowiedzią na wszystkie przejawy". - Hongzhi Zhengjue
  • Zainteresowania: vedasutrai anthian an brhamanai anthian yoga vedasutrai asthian an brhamanai asthian yoga upanshadi nedrhai an aranyakani nedrhai yoga upanshadi nubrhai an aranyakani nubrhai yoga vedasutrai kandret an brhamanai kandret yoga vedasutrai karunat an brhamanai karunat yoga upanshadi mudate an aranyakani mudate yoga upanshadi munatu an aranyakani munatu yoga
Tytuł Utworu Wykonawca Data
Nic nie znalazłem.