• Urodzona: 29 lat temu
  • Lokalizacja: Łódź
  • Przesłanie dla Świata: Człowiek jest jak ćma: na oślep rwie się do og­nia, choć go bo­li i choć się w nim spa­li. Ro­bi to jed­nak dopóty [...] dopóki nie op­rzy­tom­nieje. I tym różni się od ćmy. Bolesław Prus "Lalka"
Tytuł Utworu Wykonawca Data
Nic nie znalazłem.