• Urodzony: 36 lat temu
  • Lokalizacja: Marimba Queens
  • Kilka słów o sobie: "W tej chwi­li nie wierzę ab­so­lut­nie w nic i nie mam żad­nej nadziei."
  • Zainteresowania: Joan of Arc, little anxious saint