Krzysztof Maria Szarszewski

  • Urodzony: 69 lat temu
  • Lokalizacja: Toruń
  • Przesłanie dla Świata: POEZJA JEST DAREM DLA WSZYSTKICH… DZIECI WSZECHŚWIATA
  • Kilka słów o sobie: ~ urodził się 19 lutego 1955 r. w Toruniu, gdzie do dzisiaj mieszka i jak sam twierdzi, to czysty przypadek, że urodziny obchodzi z patronem swojej uczelni. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Działalności opozycyjnej w tym okresie nieomal nie przypłacił życiem. Od wyroku reżimowego sądu kapturowego ocaliła go szczęśliwie ucieczka do Brazylii. Podróżnik, a w jego podróżach po świecie obok muz żywych zawsze towarzyszyły mu Euterpe i Kaliope. Jednak nawet gdy przeżywał przygody mrożące krew w żyłach w wodach oceanów i dżunglach Azji, Afryki, i Ameryki Południowej, nie oddawał się Polihymnii. Spektrum jego zainteresowań rozciąga się od mikro do makrokosmosu, ze szczególną fascynacją astronomią, starożytnym Egiptem i wulkanami. Idealista, romantyk i niepoprawny optymista - lecz zawsze nonkonformista. Autor czternastu tomików wierszy - liryków, bajek i reminiscencji z podróży - w tym dwu w serii „LIRYK NAJPIĘKNIEJSZYCH” - poetów polskich. Nagradzany na wielu krajowych i międzynarodowych konkursach poetyckich. Przekładany na kilka języków. Ma też swoje miejsce w kilku zagranicznych antologiach. Samego siebie postrzega jako spełnionego człowieka renesansu z niewielką domieszką romantyzmu, dodając, że nie potrzebuje gwiazdki z nieba, ponieważ znalazł aż trzy. Pierwsza to Katarzyna... towarzyszka i malarka jego życia. Druga to meteoryt pochodzący aż z Obłoku Oort'a, który znalazł w 2000 roku i nazwał „TORUŃ” na cześć miasta wielkiego astronoma. Poezja to trzeci skarb, jak mówią bliscy, którym go obdarzono. Pisze od zawsze a sam określa się literackim epigonem epigonów romantyzmu. (od wydawcy – Wydawnictwo Adam Marszałek) Ps. Prezes Stowarzyszenia Toruńczycy (od 2010 r.) Primus Inter Pares Forum Poetis Thoruniensis Zasłużony dla kultury Torunia
Tytuł Utworu Wykonawca Data
Nic nie znalazłem.