Regulamin portalu Wywrota.pl

 1. Polityka prywatności
 2. Publikacja prac
 3. Opiekunowie
 4. Ograniczenia odpowiedzialności
 5. Sprzedaż internetowa

  Polityka prywatności

 1. Portal internetowy Wywrota.pl jest adresowany do autorów oraz odbiorców szeroko rozumianej twórczości artystycznej – literatury, sztuki, muzyki, fotografii, filmu oraz innych form ekspresji. Portal umożliwia publikację i promocję prac w formie elektronicznej.
 2. W naszym portalu mogą zarejestrować się osoby fizyczne oraz prawne, zarówno z Polski jak i zagranicy. W niniejszym regulaminie pod terminem "Użytkownik" rozumiana jest osoba zarejestrowana w portalu, korzystającą z jego zasobów, umieszczającą w nim swoją twórczość.
 3. Aby mieć możliwość korzystania z portalu Wywrota.pl w sposób aktywny, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny.
 4. Administratorem podanych przez Członków w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Olimp, ul. Wierzbowa 2, 55-300 Komorniki.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez redakcję portalu oraz na przekazywnie jego danych osobowych kontrahentom w celach marketingowych.
 6. Użytkownik portalu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących portalu Wywrota.pl jak również innych produktów i firm na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.
 7. Otwierając konto w portalu Wywrota.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na:
  – gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez redakcję portalu;
  – przetwarzanie danych osobowych przez redakcję portalu w celu promocji produktów i firm (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) ;
  – bezpłatne rozpowszechnianie i publikowanie jego twórczości w portalu, za pośrednictwem sieci Internet do nieograniczonej liczby odbiorców.
 8. W celu wyświetlania reklam korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać niektóre informacje związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.
 9. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje dane osobowe lub usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi zaprezentowanymi pracami.

  Publikacja prac

 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w portalu Wywrota.pl może prezentować jedynie prace własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem.
 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmówienia prezentacji i usunięcia prac, które nie prezentują niezbędnych walorów artystycznych. Zastrzegamy sobie także prawo do odmówienia publikacji lub trwałego usunięcia prac, komentarzy lub konta użytkownika bez podania przyczyny.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych prac w celach reklamy serwisu z zachowaniem praw autorskich, po wcześniejszej konsultacji z autorem.

  Opiekunowie

 13. "Opiekunowie" są Użytkownikami portalu dbającymi o odpowiedni poziom prezentowanych prac. Zajmują się w szczególności moderowaniem nowych prac, oraz konstruktywną krytyką.
 14. Opiekunem może zostać Użytkownik zaangażowany w rozwój portalu. Przy wyborze Opiekuna kierujemy się przede wszystkim:
  – wysokim poziomem prezentowanych prac oraz osiągnięciami artystycznymi;
  – komunikatwynością i otwartością umysłu kandydata;
  – innymi wysoce umotywanymi pobudkami.

  Ograniczenia odpowiedzialności

 15. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
  – naruszenie praw autorskich bądź innych praw Użytkowników przez osoby trzecie, w szczególności za nieuprawniony użytek dzieła przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci;
  – wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w portalu;
  – skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z portalu Wywrota.pl przez jego Użytkowników;
  – treści i opinie zamieszczone w portalu przez Użytkowników społeczności (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne);
  – szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do portalu przez osoby trzecie;
  – wykorzystanie zamieszczonych w portalu materiałów przez osoby trzecie.
 16. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w portalu Wywrota.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 17. Redakcja zastrzega sobie prawo do:
  – zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zgłaszane prace;
  – okresowego wyłączania portalu Wywrota.pl;
  – zamknięcia portalu Wywrota.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach portalu. W razie zamknięcia portalu wszystkie dane i dzieła Użytkowników będą trwale usunięte.
 18. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po wcześniejszym opublikowaniu go na stronach portalu.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zasady szeroko pojętej Netykiety.

  Sprzedaż internetowa

 20. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 21. Zamówienie może złożyć dowolna osoba fizyczna lub zarejestrowana firma.
 22. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionych usług elektronicznych w terminie do 10 dni od daty zakupu oraz do zwrotu zakupionego towaru w terminie do 10 dni od jego otrzymania, bez podania przyczyny.
 23. Przy zwrocie towaru Klient otrzymuje rekompensatę w wysokości kwoty, jaką zapłacił za dany towar/usługę.
 24. Składając zamówienie w sklepie w dowolnej formie zamawiający oświadcza, że zgadza się na podane w powyższym regulaminie warunki.wersja regulaminu: 1.8
z dnia 18.06.2015 r.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość


lub tradycyjnie
login lub email
hasło