Sztuka

Konkurs fotograficzny FOTOŻART

Ruszyła właśnie I edycja konkursu fotograficznego FOTOŻART. Jego inicjatorem i głównym organizatorem jest Zrzeszenie Studentów Polskich w Warszawie. Konkurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich uczelni.

Celem Konkursu jest pobudzenie kreatywności studenckiej przez obiektyw aparatu. Czekamy na zdjęcia w następujących kategoriach:

  • Humor w obiektywie
    najzabawniejsze zdjęcia wykonane przez studentów

  • Komórka da radę
    zdjęcia wykonane telefonem komórkowym, temat dowolny

  • Politechnika w obiektywie studenta
    zdjęcia prezentujące Politechnikę Warszawską.


Prace należy przysyłać do 11 kwietnia 2008 r na adres fotozart@fotozart.art.pl . Zwycięzcy zostaną wyłonieni najpóźniej do 30 IV przez internautów na drodze demokratycznych wyborów.

Zdjęcia będą na bieżąco publikowane na stronie www.fotozart.art.pl, co z pewnością zmobilizuje Was do działania i przyczyni się do wzrostu konkurencji :P Gorąco zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń! Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody. Zaś spośród głosujących rozlosujemy upominki.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem (koniecznie!), w którym zawarte są wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu.

Liczymy na Waszą inwencję i zaangażowanie! Laughing


Ze studenckimi pozdrowieniami,
RU ZSP PW
www.warszawa.zsp.pl

Regulamin konkursu fotograficznego FOTOŻART


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1.1. Organizatorem konkursu jest Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Warszawskiej zwane dalej: Organizatorem.

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
www.fotozart.art.pl .

1.4. Hasłami przewodnimi Konkursu są:
- humor w obiektywie - zabawne zdjęcia wykonane przez studentów
- Politechnika w obiektywie studenta - zdjęcia Politechniki typ zdjęcia dowolny
- i komórka da radę - zdjęcia wykonane telefonem komórkowym, temat zdjęć dowolny.

1.5. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących.

1.6. Uczestnikiem Konkursu może być:
1.6.1. osoba fizyczna, pełnoletnia, studiująca, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

1.7. W Konkursie przewidziane są trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Zwycięzcy zobowiązani są dostarczyć Organizatorowi cyfrową wersję zdjęcia.

2. ZASADY KONKURSU I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW:


2.1. Konkurs rozpocznie się 18 lutego 2008 roku i będzie trwał do 11 kwietnia 2008 r.

2.2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 kwietnia 2008 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.fotozart.art.pl. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

2.3. Oceny nadesłanych prac dokonają internauci, których decyzje będą ostateczne.


2.4. W ramach tematu Konkursu należy przesłać fotografie konkursowe, kolorowe lub czarnobiałe, wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, na adres konkursu fotozart@fozarat.art.pl . Zdjęcia te zostaną wmieszone przez organizatora na stronie konkursu www.fotozart.art.pl .
2.4.1uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć.

2.5. Zdjęcia oraz formularz zgłoszeniowy należy przysłać do dnia
11 kwietnia 2008 r..

2.6. Zdjęcia powinny być przesłane za zgodą osób trzecich znajdujących się na nich.

2.7. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu należy wysłać wraz ze fotografiami na e-maila Organizatorafotozart@fozarat.art.pl .

2.8. Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego prace są wyłącznie jego autorstwa i posiada do nich pełne prawa: autorskie i materialne.

2.9. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.

2.10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych prac we wszystkich nakładach publikacji poligraficznych i elektronicznych w celach promocyjnych.

2.11. Przesłane zdjęcia nie mogą być pracami, które zostały nagrodzone w innych Konkursach lub zostało przekazane prawo do ich wykorzystania przez inne podmioty.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

3.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.3. Organizator nie zwraca przesłanych do Konkursu prac.

3.4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Decyzja taka zostanie podana do publicznej wiadomości

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Patronat medialny:

Wywrota


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
zdechła mi krowa
zdechła mi krowa 9 marca 2008, 23:18
ale konkurs
przysłano: 17 lutego 2008 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca