Literatura

Konkurs literacki Uniwersytetu Gdańskiego na prozę

Gatunek: poezja
Termin: 30.11.2008
Należy wysłać: 1 tekst nie dłuższy niż 25 stron (opowiadanie, nowele i inne krótkie formy prozatorskie)
Organizator: Uniwersytet Gdański
Nagroda: Grand Prix, Pierwsza Nagroda, Druga Nagroda, Trzecia Nagroda, Nagroda Specjalna dla Studenta UG, a także trzy równorzędne wyróżnienia. Pula nagród wynosi 10 750 zł.
Autorzy: przed 35 rokiem życia


Uniwersytet Gdański organizuje szóstą edycję konkursu literackiego na prozę. Mogą wziąć w nim udział młodzi autorzy, których teksty nie były wcześniej publikowane. Termin nadsyłania prac - do końca listopada 2008 r.

Regulamin:
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Autorzy, którzy nie przekroczą 35 roku życia przed 31 grudnia 2008 roku, niezależnie od dotychczasowego dorobku literackiego, publikacji prasowych i książkowych, przynależności do związków i stowarzyszeń czy kraju zamieszkania.
2. Na konkurs mogą być zgłaszane wyłącznie napisane w języku polskim i niepublikowane wcześniej opowiadania, nowele i inne krótkie formy prozatorskie, które stanowią zamkniętą, spójną całość. Fragmenty obszerniejszych utworów (na przykład powieści) będą odrzucane, podobnie jak teksty sztuk teatralnych oraz scenariuszy filmowych, a także wiersze.
3. Prace nie mogą brać jednocześnie udziału w innych konkursach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany werdyktu i odebrania nagrody lub wyróżnienia, jeśli praca zgłoszona na Konkurs Literacki otrzyma laury w innym konkursie także w terminie późniejszym, czyli po ogłoszeniu werdyktu Jury.
4. Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego (nie więcej niż 25 stron tekstu, przeciętnie 1800 znaków na pojedynczej stronie, wyłącznie arkusze formatu A4) powinny być przesłane w 4 egzemplarzach na adres podany w komunikacie. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo odmowy przyjmowania rękopisów oraz prac dostarczonych w mniejszej niż wymagana liczbie kopii. Ponadto Organizatorzy nie powielają nadesłanych prac (dyskietki i inne nośniki elektroniczne nie będą przyjmowane, prac nie można przesyłać mailem).
5. Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, mail) oraz krótką notą biograficzną (data urodzenia, publikacje i inne istotne informacje). Koperta powinna być zaklejona i przesłana w 1 egzemplarzu wraz z kopiami prac konkursowych.
6. Koperta zewnętrzna - zawierająca kopie prac konkursowych i kopertę z danymi - może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych lub kurierskich). Prace przed przekazaniem Jurorom będą rozpakowane oraz sprawdzone pod kątem zastosowania się adresata (Autora) do wymogów formalnych.
8. Prace można zgłaszać na konkurs do listopada 2008 roku (liczy się moment wpłynięcia prac do biura Organizatorów!) pod adresem:

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”,
ul. Wita Stwosza 58 pok. 109,
80-952 Gdańsk;

z dopiskiem „Konkurs Literacki”.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w marcu 2009 roku. Uczestnicy zostaną poinformowani o werdykcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponadto zostanie on opublikowany w ogólnopolskiej prasie literackiej i lokalnych gazetach codziennych. Organizatorzy skontaktują się z Laureatami oraz Autorami prac wyróżnionych telefonicznie.
10. Zostaną przyznane następujące nagrody: Grand Prix, Pierwsza Nagroda, Druga Nagroda, Trzecia Nagroda, Nagroda Specjalna dla Studenta UG, a także trzy równorzędne wyróżnienia.

Pula nagród wynosi 10750 zł.

11. Uroczyste wręczenie nagród w tej edycji, a także spotkanie z Autorami nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się w marcu 2009 roku podczas obchodów święta Uniwersytetu Gdańskiego.
12. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace, w tym teksty wytypowane przez Jury do druku zostaną nieodpłatnie i jednorazowo wykorzystane przez Organizatorów w celu opracowania i opublikowania w antologii konkursowej.
13. Przesłanie prac na Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego na Prozę, Edycja Szósta 2009 jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz postanowień regulaminu konkursu.

Pytania i uwagi uczestników można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.literacki@ug.gda.pl

(za: www.konkursyliterackie.pl )

 

30 listopada 2008 Gdańsk

Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 28 pazdziernika 2008 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca