Literatura

V edycji Konkursu Literackiego „O Laur Dziewina”

REGULAMIN

 

I. ORGANIZATORZY: - Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra w Żarach  - Miejska Biblioteka Publiczna

 - Żarskie Towarzystwo Kultury; Patronat: Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze 

 

II. CELE KONKURSU  

- odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich,

- inspirowanie twórczości literackiej i popularyzowanie jej rezultatów,

- stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości,

- stworzenie możliwości debiutu wartościowych utworów poprzez druk w wydawnictwie pokonkursowym,

- promowanie Żar i żarskiego środowiska literackiego.

 

III. WARUNKI KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie będące członkami związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów literackich w jednej lub obu  kategoriach:

a) poezja – zestaw trzech do pięciu wierszy;

   b) proza – tekst do 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego.*

Tematyka prac w kategorii głównej dowolna. Nie będą  oceniane przez Jury: esej, satyra, reportaż i fantasy.

3. Kategoria dodatkowa : jeden utwór wierszem lub prozą (do 5 stron*), obejmujący tematykę Ziemi Żarskiej; nadsyłający obowiązkowo deklaruje przystąpienie do tej kategorii wpisując na pracy konkursowej obok godła zwrot „kategoria dodatkowa”.

4. Nadesłane prace nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.

5. Nadsyłać należy prace konkursowe w 5 wydrukowanych egzemplarzach, z dołączonym 1 CD (wersja elektroniczna, format zapisu: .doc lub .docx), informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie lub przez e-mail.

6. Prace muszą być podpisane godłem, z dołączoną kopertą opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: Imię i Nazwisko autora, dokładny adres, (jeżeli jest, to także adres e-mail) i nr telefonu.

7. Przesyłki adresować::

 

Miejska Biblioteka Publiczna                          z dopiskiem „Konkurs Literacki”

Klub Literacki ZLP

ul. Wrocławska 11;   68-200 Żary                    tel: 68 / 374 37 36, w. 33e-mail: lit.zary@wp.pl 

 

IV TERMINY

1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 16 września 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego)

2. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 12 listopada 2011 r. w MBP w Żarach; o rezultatach  konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni wcześniej w korespondencji e-mailowej.

3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

 

V. NAGRODY

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.

2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne (trzy w głównych kategoriach : 500.00, 300.00 i 200.00 zł) ;

w kategorii dodatkowej zostanie przyznana jedna nagroda.

3. Przyznane zostaną także wyróżnienia w formie publikacji w wydawnictwie pokonkursowym, które laureaci  otrzymają na finale konkursu.

4. Organizatorzy przewidują druk prac nagrodzonych i wyróżnionych w wydawnictwie bibliotecznym eMBePe Żary – zeszyt pokonkursowy; jaki okazjonalne wykorzystywanie tych tekstów na innych polach eksploatacji; bez dodatkowego honorarium

5. Organizatorzy nie wysyłają nagród, nagrody należy odebrać osobiście.

 

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą e-mailową, lub listownie; podobnie nastąpi wysyłka zaproszeń na uroczystość wręczenia nagród; organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. 

2. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
Aniołek 2 sierpnia 2011, 13:25
Aaa, moje okolice. :]
przysłano: 23 grudnia 2010 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca