Literatura

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

 

ogłasza

 

 

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Włodzimierza Pietrzaka

ph. „Kropla wieczności waży więcej niż całe morze czasu”.

 

 

 

Cel Konkursu:

 • stworzenie wydarzenia literackiego

 • promowanie młodych twórców

 • integracja środowisk twórczych

 

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

 1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.

 2. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail, dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich itp.

Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

 1. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:

 • zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,

 • zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 1. regulaminu),

 • utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła.

 

 1. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 21 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Włodzimierza Pietrzaka

ul. Dworcowa 5

62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.

 

 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:

 • pieniężne: I, II, III nagroda – za wiersz związany z tematyką Konkursu

 • rzeczowe: Nagroda Młodych dla uczestników do 18 roku życia oraz Nagroda Dla Lokalnego Poety (zamieszkałego na terenie miasta Turek i powiatu tureckiego)

 1. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.

 2. Uczestnik nagrodzony w kategorii głównej, nie może otrzymać nagrody w pozostałych kategoriach.

 3. Wysokość nagród leży w gestii organizatora.

 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 roku na Biesiadzie Poetyckiej ph. „Kropla wieczności waży więcej niż całe morze czasu”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 25 kwietnia 2014 r., najpóźniej do 17 maja 2014 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.

Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.

 1. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).

 2. Biblioteka przewiduje wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie Konkursu.

 3. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 900 do 1830. Osoby odpowiedzialne: Ewelina Derucka, Agnieszka Tomczyk.


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 9 stycznia 2014 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca