Wywrota

Kongres Obywateli Kultury

Kongres organizowany jest w Warszawie przez ruch społeczny Obywatele Kultury. W różnych punktach miasta odbędą się panele tematyczne, warsztaty oraz spotkania przygotowane przez osoby i organizacje popierające idee ruchu. Łączność z Obywatelami Kultury i wydarzeniami towarzyszącymi w całej Polsce postaramy się utrzymać za pomocą bezpośrednich transmisji w Internecie. 
Program Kongresu będzie uzupełniany o kolejne inicjatywy obywatelskie.

PIĄTEK, 13 MAJA 2011
godz. 10.00 – 17.00PANELE DYSKUSYJNE I WARSZTATY

I. 

Kino Kultura

 Krakowskie Przedmieście 21/23


godz. 10.00 – 11.30

Pakt misyjny czy nowa ustawa medialna? (Stowarzyszenie Filmowców Polskich)


Realiści twierdzą, że politycy nigdy nie oddadzą mediów, więc trzeba negocjować, ile w nich ma być misji, czyli zawrzeć pakt misyjny. Realiści innego gatunku twierdzą, że póki politycy nie oddadzą mediów, póty żadnej misji nie będzie, a więc trzeba się skupić na nowej ustawie.


Uczestnicy: 

Marek Borowski, SDPL, b. marszałek Sejmu

Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jarosław Sellin, poseł PiS, b. wiceminister kultury, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Iwo Zaniewski, Komitet Obywatelski Mediów Publicznych

 

Prowadzenie: 

Maciej Strzembosz

godz. 11.45 – 13.15 

Ustawa o zamówieniach publicznych – fakty i mity (Polski Instytut Sztuki Filmowej)


Czy reżyser powinien być wyłaniany w przetargu? Jak zorganizować koncert bez możliwości zapłacenia zaliczki artyście? Czy produkcja filmowa i audiowizualna jest wyłączona spod ustawy? Jak powiedzieć architektowi, że jego koncepcja będzie realizowana przez innego wykonawcę? Jak rewaloryzować zabytki bez nadzoru autorskiego? Czy można ogłosić przetarg na festiwal?   


Uczestnicy: 

Michał Borowski, były główny architekt Warszawy

Tomasz Czajkowski, były prezes Urzędu Zamówień Publicznych, redaktor naczelny pisma „Zamówienia Publiczne”

Jerzy Fedorowicz, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu

Magdalena Sroka, wiceprezydent Miasta Krakowa

przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych

godz. 13.45 – 15.15 

Czy VAT jest barierą w rozwoju kultury? (Polski Instytut Sztuki Filmowej)


VAT na książki i czasopisma, rewaloryzacja zabytków, problem VAT we wspólnych przedsięwzięciach w obszarze kultury (współorganizacja, koprodukcje). Czy instytucji kultury opłaca się być płatnikiem VAT? Jak podwyżka stawki VAT wpłynie na dostęp do kultury i zachowanie dziedzictwa. 


Uczestnicy: 

Maciej Hoffman, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy

Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie

Witold Modzelewski 

 Elżbieta Mucha, były wiceminister finansów

Joanna Mucha, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych

przedstawiciel Ministerstwa Finansów

godz. 15.15 – 16.30 Po co nam tradycja? Po co nam nowoczesność? (Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych)


Czy polska tradycja przeszkadza w rozwoju kraju? Czy nowoczesność jest nam potrzebna tylko do rozwoju gospodarczego? Po co być nowoczesnym w czasach zamętu? Czy tradycja chroni przed wyzwaniami współczesnych czasów? Czy podsuwa jakiekolwiek sensowne recepty? Czy nowoczesność może być wsteczna, a tradycja promodernistyczna?  


Uczestnicy: 

Dariusz Gawin, „Teologia Polityczna”

Andrzej Mencwel 

 Karolina Wigura, „Kultura Liberalna”

 

Prowadzenie: 

Paweł Śpiewak


II.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

 ul. Pańska 3

godz. 13.30 – 15.00

Czy organizacje pozarządowe mogą być samowystarczalne? (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Anioły Filantropii)
Organizacje pozarządowe traktuje się jako najsłabsze ogniwo działań na rzecz kultury. Czy możliwe jest stworzenie systemu i narzędzi, które zapewniłyby niezależność i stabilność finansową tych organizacji? Próba przedstawienia narzędzi, oraz możliwych ich zmian w świetle prawodawstwa polskiego, w tym idea funduszy żelaznych, zwolnień podatkowych, działań w ramach ekonomii społecznej, szeroko rozumianej filantropii i mecenatu. 


Uczestnicy:

Roman Osadnik, Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury Teatr Polonia

Aleksandra Kiełczewska, Paweł Bronikowski, Fundacja Anioły Filantropii 

Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 

Prowadzenie: 

Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska

godz. 15.00 – 16.30

Fundusze europejskie na kulturę (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych)


Podejście narzędziowe – jak pomóc Obywatelom Kultury (i innym zainteresowanym organizacjom i środowiskom obywatelskim) zagwarantować w funduszach europejskich na lata 2014-2020 środki na szeroko rozumiane kulturę i edukację. Prezentacja kalendarza prac nad przyszłą polityką spójności z informacją o ośrodkach decyzyjnych i możliwościach udziału  debacie.


Uczestnicy:
Renata Calak, wicedyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 

Zina Jarmoszuk, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Magdalena Kopczyńska-Zych, wicedyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marzena Mendza-Drozd, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z rekomendacji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych


Prowadzenie:

Agata Wiśniewska-Górczewska / Michał Dymkowski, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


III.

TR Warszawa

Mała Scena

ul. Marszałkowska 8


15.00 – 16.30

Czy biznesowi kultura jest do czegokolwiek potrzebna? (TR Warszawa)


Rozmowa o możliwości, korzyściach i perspektywach inwestowania prywatnych pieniędzy w szeroko kulturę. Co mogą zyskać na tym firmy komercyjne? Jak wygląda pod tym kątem polski system prawno-podatkowy? Czy istnieje w Polsce profesjonalny fundraising dla kultury? Czy (musza i czy) istnieją pozakomercyjne powody dla biznesu żeby angażował się w kulturę? Czy sztuka finansowana z pieniędzy prywatnych może być nadal niezależna, czy jest skazana na komercjalizacje? A może jednak „No logo”? Czy istnieje współczesny oświecony mecenat? 


Uczestnicy: 

Irena Herbst, doradca zarządu Lewiatana, prezes zarządu Centrum PPP

Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor External Affaires Mercedes-Benz Polska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

Konrad Piasecki, strateg i doradca biznesowy 


Prowadzenie: 

Tomasz Janowski, zastępca dyrektora naczelnego TR Warszawa

IV.

Krytyka Polityczna / Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat

Nowy Świat 63


godz. 15.00 – 16.30

Nawet o tym nie myśl! Współczesne formy cenzury („Krytyka Polityczna”)


Czym jest cenzura? Czy intuicyjna odpowiedź „prawny zakaz głoszenia określonych treści” wystarczy? Czy jedyną instancją cenzorską rzeczywiście jest państwo, a jedynym narzędziem zakaz? Jak rozumieć termin „cenzura ekonomiczna”? Czy we współczesnej Polsce, której Konstytucja gwarantuje wolność słowa, jest jeszcze cenzura? Czy cenzura ma związek z dostępem do środków produkcji i dystrybucji tekstów kultury?


Uczestnicy:

Dorota Nieznalska, artystka 

Artur Domosławski, dziennikarz, publicysta „Gazety Wyborczej”

Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji


Prowadzenie: 

Michał Sutowski

V.

ZASP, sala konferencyjna

Al. Ujazdowskie 45

godz. 12.00 – 14.00

Prawo każdego człowieka do tożsamości kulturowej (Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, Fundacja Jazz Jamboree)


„Kultura stanowi zespół cech wyróżniających o charakterze duchowym i materialnym, intelektualnym i afektywnym, które właściwe są społeczeństwu i grupie społecznej”.Szukamy odpowiedzi na pytanie: czy kultura stanowi aspekt bądź instrument rozwoju pojmowanego jako postęp materialny, czy też ma być celem, punktem dojścia rozwoju rozumianego jako rozwój jakości ludzkiego życia?Oferta ze strony przemysłu IT jest większa od naszych rzeczywistych potrzeb życiowych. W procesie edukacyjnym uczymy informatyki, a nie życia w społeczeństwie informacyjnym.Podkreślanie relacji między kulturą a gospodarką jest pozbawione sensu, ponieważ gospodarka stanowi element kultury zbiorowości.

Jeżeli liczymy się w najbliższych latach z pełzającym kryzysem, to musimy pamiętać, że   – jak uczy nasza historia – jedyną skuteczną społecznie bronią na trudne czasy zawsze była kultura.


Uczestnicy:

Mikołaj Ł. Lipowski, Uniwersytet Warszawski, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Jacek Niedziela, Akademia Muzyczna we Wrocławiu 

Krzysztof Sadowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego 

Irena Wojnar, Uniwersytet Warszawski, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

VI.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki


11.00 – 12.30

W stronę lepszej demokracji? O roli kultury i nauk humanistycznych w procesie edukacji („Kultura Liberalna”)


Instytucje demokratycznego państwa prawa mogą funkcjonować całkiem dobrze, nawet gdy obywatele zajęci będą codziennym gromadzeniem kapitału – takie przekonanie wydaje się coraz bardziej rozpowszechnione. Nie tylko w Polsce coraz popularniejsza staje się opinia, że zarówno szkoła, jak i studia uniwersyteckie powinny być przede wszystkim „praktyczne”, to znaczy przygotowywać jednostki do przyszłego odnalezienia się na rynku pracy. Co jednak z innymi obszarami życia: sferą spotkań z Innymi, polityczności i dyskusji? Jakie jest znaczenie sztuki i nauk humanistycznych w systemie edukacji? Czy system edukacji w dobrze prosperującej demokracji powinien służyć raczej „przygotowaniu do wejścia na rynek”, czy „wszechstronnemu wykształceniu obywatela”? A może można obie te wartości – praktyczną i teoretyczną – połączyć?

 

Uczestnicy: 

Jerzy Szacki, socjolog

Paweł Śpiewak, socjolog


Prowadzenie:

Jarosław Kuisz, redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”

godz. 13.00 – 15.30

Po co nam instytucje publiczne? (Muzeum Sztuki w Łodzi, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)


Instytucje publiczne znajdują się dzisiaj pod obstrzałem zarówno z prawa, jak i z lewa. Jedni postrzegają je jako niezreformowane pozostałości PRL, anachroniczne, rozrośnięte ponad miarę, mało mobilne i mało elastyczne struktury niezdolne stawić czoła wyzwaniom współczesności, marnotrawiące publiczne środki pochodzące z naszych podatków, inni widzą je jako zhierarchizowane organizacje, ściśle powiązane i uzależnione od ośrodków władzy i reprezentujące bardziej jej interesy niż interesy i potencjał twórczy społeczeństwa. Pojawiają się postulaty, by pewne zadania z obszaru kultury „prywatyzować” albo też przekazywać organizacjom pozarządowym. Czy obecnie funkcjonujące prawo i reżim biurokratyczny rzeczywiście faworyzują instytucje publiczne i ułatwiają ich działanie? Czy sposobem na przezwyciężenie kryzysu w kulturze jest odebranie wyjątkowego statusu instytucjom publicznym? Czy rzeczywiście sektor prywatny i organizacje pozarządowe są w stanie wypełniać wszystkie zadania, jakie obecnie wypełniają instytucje publiczne? Jeśli jednak instytucje publiczne nadal mają istotną rolę do odegrania, to jak powinny się kształtować relacje między nimi a organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym? Jakie prawno-biurokratyczne przeszkody stoją na przeszkodzie rozwoju instytucji publicznych?   

 

Uczestnicy: 

Maciej Nowak, dyrektor Instytutu Teatralnego

Janek Sowa, socjolog 

Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi

Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana

Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie


Teatr Dramatyczny, Pałac Kultury i Nauki

duża scena

godz. 17.00

Panel plenarny

 

Czy buty ważniejsze od Szekspira. Odbiorca kultury w centrum zainteresowania
Odbiorca – inspiracja czy ograniczenie wolności tworzenia? Sława – kryterium oceny artysty i jego dzieł? Czy dziś potrzebni są nam twórcy czy celebryci? Czy kultura jest dobrem czy zbytkiem, na który sobie nie możemy pozwolić? Bez butów, ale z dziełem Szekspira w ręku – czy taki jest ideał państwa? Mecenat państwa dla sztuki – sensowna inwestycja czy szantaż wąskiej grupy społecznej? Czy dostęp do kultury może być łatwy i tani? Odbiorca – archetyp zbiorowej wyobraźni, konflikt czy współpraca?


Uczestnicy: 

Michał Boni, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Marek Belka, były premier, szef Narodowego Banku Polskiego

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia

Dariusz Gawin, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego 

Anda Rottenberg, historyk sztuki, krytyk sztuki, kurator

Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych


Prowadzą dziennikarki TVN 24

godz. 20.00

Koncert „Pieśni buntu i niedoli” Ruta Projekt

Odczytanie Paktu dla Kultury


SOBOTA, 14 MAJA 2011


Teatr Dramatyczny


godz. 12.30 – 15.30 

Sesja plenarna

Zanik obiegu – drogi wyjścia 


Sesja zbudowana na zasadzie zaaranżowanej dyskusji: referat/koreferat. Celem sesji jest próba przywrócenia obiegu kultury i odblokowania kanałów komunikacji.

 

Uczestnicy:

Marek Balcer, burmistrz Mikołowa k. Katowic

Mirosław Bałka, rzeźbiarz 

Edwin Bendyk, publicysta

Bogumiła Berdychowska, publicystka

Andrzej Białkowski, muzykolog, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Beata Chwedorzewska, Stowarzyszenie Kultury i Edukacji

Anna Giza-Poleszuk, socjolog, Uniwersytet Warszawski

Artur Liebhart, dyrektor Planete Doc Review

Paweł Łysak, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy

Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

Dorota Olejnik, dyrektor biblioteki w Grodzisku Mazowieckim

Maria Poprzęcka, historyk sztuki, Uniwersytet Warszawski

Sergiusz Sterna-Wachowiak, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

 

Prowadzenie:

Joanna Mytkowska

Beata Stasińska

godz. 16.00 – 18.00

Sesja plenarna

Kultura – utrzymanka eleganckich panów? O masach, klasach, panach i chamach


Czy kultura jest tylko oznaką przynależności do dobrego towarzystwa? Czy można sobie wyobrazić inną kulturę? Taką, która porusza poważne treści, poszukuje nowych form, a jednocześnie jest prawdziwie demokratyczna i otwarta dla wszystkich? Czy możliwy jest odbiór kultury poza „grą w klasy” – w „niższość” i „wyższość”, „masowość” i „elitarność”? Czy też może kultura potrzebuje elitarnych odbiorców, nie może być zawsze dla wszystkich?


Uczestnicy:

Kinga Dunin, socjolożka, krytyczka literacka

Jan Klata, reżyser teatralny

Wojciech Orliński, dziennikarz, bloger

Barbara Toruńczyk, redaktor naczelna „Zeszytów Literackich”


Prowadzenie: 

Maciej Gdula, socjolog, „Krytyka Polityczna”

godz. 18.00 – 20.00

Otwarty mikrofon 

Czy Pakt załatwia sprawę? 

godz. 20.00

Otwarcie Nocy Muzeów

 

 

źródło: http://www.krytykapolityczna.pl/

od: 13 maja 2011
do: 14 maja 2011 Warszawa

Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
Doradca
Doradca 7 września 2018, 09:27
monitorprawa.pl/doradca-podatkowy Doradca
przysłano: 22 listopada 2010 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca