Wywrota

Policja i każdy z nas w trosce o bezpieczeństwo.

Dowiesz się, jak unikać zagrożeń i co robić, by nie stać się łatwą ofiarą przestępcy.
Redakcja:

podinsp. Krzysztof Kisiała

Naczelnik Wydziału Prewencji

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Rysunki: (niesostępne w serwisie)

nadkom. Dariusz Szuba, Dariusz Dubiel

Okładka:

Dariusz Dubiel

Autor:

podinsp. Krzysztof Kisiała

Copyright by: podinsp. Krzysztof Kisiała

POTRZEBUJEMY TWOJEGO POPARCIA I WSPÓŁDZIAŁANIA

Przy obecnym stanie zagrożenia przestępczością w naszym kraju, Policja nie jest w stanie sama uchronić Państwa przed całokształtem niebezpie-czeństw, jakie przynosi dzisiejsze życie.

Niniejsze opracowanie w pewnym stopniu powinno pomóc w ochronie Państwa majątku i innych wartości przed przestępcami. Z codziennej praktyki policyjnej wynika bowiem jednoznacznie, iż około 30% popełnianych przestępstw to tzw. przestępstwa okazjonalne, będące smutnym następstwem braku wyobraźni, roztargnienia, lekkomyślności, chęci zaimponowania innym itp.

A PRZECIEŻ TYCH NIESZCZĘŚĆ MOŻNA BY UNIKNĄĆ!

Aby nie dopuścić do tego, żebyście stali się kolejnymi ofiarami przestępców, niezbędne jest Wasze bezpośrednie podejście, zrozumienie aktualnej sytuacji oraz znajomość występujących zagrożeń. Stosując się do założeń ujętych np. w koncepcji „SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM”, możemy zmniejszyć zagrożenie życia i mienia każdego mieszkańca województwa. Policja postara się przy tym spełniać swe zadania jak najlepiej.

STRACH PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ NIE MOŻE NAS PARALIŻOWAĆ!

Nie czekając aż zostaniemy doświadczeni przestępstwem, podejmijmy wspólną, wyprzedzająca walkę z wszelkimi jej przejawami. To opracowanie powinno uzmysłowić Państwu jak postępować, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo, a także zmobilizować nas wszystkich do pełnej gotowości i czujności.

UWAŻAJ NA SIEBIE - NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ.

ZASTOSUJ SIĘ DO RAD, KTÓRE PRZEKAZUJEMY W NINIEJSZYM OPRACOWANIU!

Rozdział I

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

1. PILNUJ SIEBIE...

Aby zabezpieczyć się przed przestępstwem, nie wystarczają zamki, kraty, rygle, alarmy czy drzwi antywłamaniowe. O tym, jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, samochód, dowiesz się później.

Przede wszystkim pomyśl o sobie. Czy czasem nie jesteś łatwowierny? Gdzie chodzisz? Jak podróżujesz? Z kim i gdzie się spotykasz? Pamiętaj! Złodziej czy napastnik może uderzyć w dowolnym czasie i miejscu.

W niektórych rejonach miast tzw. przestępstwa uliczne stanowią odwieczny problem, z jakim zmaga się Policja.

DLATEGO TEŻ ZAPAMIĘTAJ NASZE RADY:

* Bądź zorientowany, wiedz co się wokół Ciebie dzieje - pilnuj się!

* Dbaj o swoją sprawność fizyczną!

* Sprawiaj wrażenie pewnego siebie i ufaj we własne siły!

* Nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych!

* Zaopatrz się w alarm osobisty i noś go w ręce lub w torebce, gdy wychodzisz na ulicę!

* Nie trzymaj rąk w kieszeni, abyś w razie konieczności mógł się bronić!

* Unikaj pustych przystanków autobusowych. Poproś przyjaciół, aby Cię odprowadzili!

* Nigdy nie próbuj łapać “okazji”!

* Jeżeli nie jest to konieczne, nigdy nie wracaj do domu samotnie!

* Poruszaj się środkiem chodnika w miejscach dobrze oświetlonych. Unikaj przechodnich bram, uliczek, zarośli!

* Powstrzymaj pokusę wracania na “skróty”!

* Zbliżając się do mieszkania lub samochodu, bądź przezorny i miej przygotowane klucze, abyś w razie napadu mógł się szybko schronić do środka. Przed otwarciem drzwi sprawdź, czy nikt obcy nie znajduje się w pobliżu!

* Staraj nie wsiadać do windy z nieznajomymi!

* Podróżując wieczorem autobusem MPK lub PKS - siadaj blisko kierowcy!

* Jeżeli wydaje Ci się, że jesteś śledzony - zachowaj spokój i poszukaj jakiegoś zatłoczonego miejsca, wejdź do sklepu lub lokalu użyteczności publicznej!

* Dowody są sprawą decydującą. Jeżeli już zostałeś zaatakowany - nie myj się i nie przebieraj. Natychmiast wezwij policję!

* Postaraj się zapamiętać wygląd i cechy charakterystyczne napastników!

* Zachęcaj przyjaciół, aby razem z Tobą uczęszczali na kurs samoobrony!

KOBIETO...

Sprawca dobrze wie, że posiada nad Tobą zdecydowaną przewagę fizyczną - STARA SIĘ TO WYKORZYSTAĆ!

Często Twoje nieświadome postępowanie zachęca go do popełnienia przestępstwa. Nie stwarzaj więc okazji i sytuacji, które prowokowałyby sprawcę do napadu, gwałtu, wymuszenia rozbójniczego itp.

W większości przypadków - czynów tych dopuszczają się osoby obce dla poszkodowanych. Notowane są też sytuacje, gdy sprawca jest znany, a do czynu został pobudzony wyzywającym wyglądem, zachowaniem ofiary, brakiem rozwagi lub innymi okolicznościami.

Dlatego bądź zawsze przezorna oraz przewidująca!

Nie nawiązuj zbyt pochopnie kontaktów towarzyskich z nieznajomymi osobami.

STARAJ SIĘ KORZYSTAĆ Z RAD ZAWARTYCH W TEJ PUBLIKACJI

RODZICE...

Łatwowierność i naiwność dziecka jest często przyczyną kłopotów. Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych. Musicie zrobić wszystko, aby Wasze pociechy były bezpieczne na co dzień.

Postarajcie się przy tym przemyśleć i wykorzystać moje rady:

* bądźcie dla dzieci wzorem prawidłowego postępowania w każdej sytuacji!

* bezwzględnie zakazujcie dzieciom przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy, oddalania się z obcymi lub wsiadania do pojazdów przez nich kierowanych!

* uczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności w domu nie otwierały drzwi obcym - nawet znajomym i innym dzieciom. Zabrońcie im otwierania drzwi domofonem, jeżeli osobą zgłaszającą się jest obcy!

* zakazujcie dzieciom opowiadania o wyposażeniu Waszego mieszkania, sprzęcie technicznym, audio-video itp.!

* nie ujawniajcie przed dziećmi miejsc przechowywania w domu przedmiotów wartościowych. Nie rozmawiajcie przy nich o swoich zarobkach, planowanych inwestycjach, zakupach itp.!

* uczyńcie wszystko, aby zabawy dzieci były zawsze bezpieczne. Uczcie dzieci rozwagi, ale i sami bądźcie przewidujący!

* starannie wybierajcie drogę, która dziecko będzie podążało do szkoły. Uczcie dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach!

* starajcie się docierać do wszystkich publikacji na temat dzieci – ich wychowania, bezpieczeństwa!

* ZAWSZE ZWRACAJCIE UWAGĘ NA ZACHOWANIE DZIECI, ICH PRZYJACIÓŁ. NIE BAGATELIZUJCIE PROBLEMÓW WASZYCH DZIECI!

PAMIĘTAJCIE, ŻE DZIECKO TO TAKŻE CZŁOWIEK, TYLKO ODROBINĘ MNIEJSZY!

2. W DOMU...

Dlatego bardzo ważne jest, by zauważyć, czy ktoś nie obserwuje Waszego mieszkania, Was samych, czy też członków rodziny. Napady na domy i mieszkania zdarzają się w różnych porach dnia i nocy. Praktyka jednak wykazuje, że do większości napadów mogłoby wcale nie dojść.

Brak przezorności oraz rozwagi w nawiązywaniu znajomości, afiszowanie się wśród znajomych i przygodnie poznanych osób stanem posiadania, może mieć smutny finał.

Zdarza się, że dopiero co poznane osoby zapraszamy do mieszkania - ułatwiając im, jako potencjalnym sprawcom, rozpoznanie naszej sytuacji materialnej i ustalenie słabych punktów zabezpieczenia naszego mieszkania.

Ofiarami napadów bywają najczęściej osoby zamieszkujące samotnie, zwłaszcza starsze, mające opinię majętnych, osoby prowadzące interesy, powracające z zagranicy. Złodziej nie pogardzi żadnym łupem - dlatego wszyscy musimy chronić siebie i swoje mienie. Aby uniknąć lub zredukować do minimum to zagrożenie zastosuj się do poniższych rad.

ZAPAMIĘTAJ:

* nie opowiadaj o swoim stanie posiadania, unikaj rozgłosu na temat swoich dochodów, zamiarów inwestycyjnych, planowanych zakupów – zwłaszcza w obecności osób obcych i dzieci!

* nie wpuszczaj do domu obcych, jeśli ich wizyta nie ma rzetelnego uzasadnienia!

* jeśli nie jesteś pewny, kim jest osoba składająca Ci wizytę - pozostaw ją za drzwiami!

* nigdy za pomocą domofonu nie otwieraj drzwi obcym. Wpajaj tę zasadę dzieciom i sąsiadom!

* w blokach wyposażonych w domofon zawsze zamykaj drzwi wejściowe do klatki schodowej. Naucz tego swoje dzieci!

* nigdy nie zostawiaj otwartych drzwi do mieszkania, nawet gdy wychodzisz tylko na chwilę z domu, np. wyrzucić śmieci, wyjąć list ze skrzynki itp.!

ZANIM OTWORZYSZ DRZWI OBCEMU:

* spójrz przez wizjer w drzwiach lub przez okno - kto to?!

* jeśli nie znasz odwiedzającego - spytaj o cel jego wizyty oraz poproś o pokazanie dowodu tożsamości. Dokumenty sprawdzaj uważnie. Osoba o uczciwych zamiarach nie obrazi się!

* jeśli gość staje się natarczywy, zadzwoń po Policję lub zaalarmuj otoczenie. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, np. wygląd nieznajomego, numery i markę samochodu, którym ewentualnie przyjechał itp.!

* jeśli zdecydujesz się otworzyć drzwi - załóż najpierw łańcuch zabezpieczający!

PAMIĘTAJ O TYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI, BOWIEM NIE KAŻDY KTO PUKA DO TWOICH DRZWI MA UCZCIWE ZAMIARY.

OSZUŚCI PRZYCHODZĄ POD RÓŻNYMI POSTACIAMI:

URZĘDNIK ...

Jest to zazwyczaj osoba wzbudzająca zaufanie, elegancko ubrana. Może przedstawić się jako inkasent z zakładu energetycznego, gazowni, reprezentant opieki społecznej, instytucji charytatywnej itp. Gdy jej nie znasz - zażądaj okazania legitymacji służbowej bądź dowodu osobistego, a najlepiej poproś o numer telefonu instytucji, którą reprezentuje. Jeżeli rzeczywiście jest przedstawicielem jakiegoś urzędu, nie zrazi go Twoja ostrożność i nieufność. W razie jakichkolwiek wątpliwości, umów się z nim na inny termin, i sprawdź jej wiarygodność.

HANDLARZE ...

Są nimi zazwyczaj obywatele narodowości cygańskiej, rumuńskiej lub inni obcokrajowcy, a także nasi rodacy udający obnośnych sprzedawców lub akwizytorów. Do mieszkania wchodzą zwykle parami lub w trójkę, oferując sprzedaż różnych towarów po atrakcyjnej cenie lub proponują kupno (np. staroci). Wszystko to może mieć na celu dostanie się do mieszkania choćby po to, aby oszacować wartość znajdującego się w nim mienia lub by poznać stan jego zabezpieczenia.

Ludzie Ci, mogą Cię też okraść z „ukrytych” w bieliźniarce pieniędzy albo precjozów. Jeżeli już musisz zawierać transakcję w domu, umawiaj się na taki termin, gdy będą w nim inni domownicy.

ROBOTNIK ...

Może oświadczyć, że jest z administracji i musi coś sprawdzić lub naprawić. Może też zaoferować Ci wykonanie usługi np. remontowo-budowlanej. Zwykle jego podstawowym celem jest dokonanie rozpoznania mieszkania, w tym miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów, bądź jeżeli będzie to możliwe - ich kradzież.

Jeśli odwiedzający oferuje Ci wykonanie usługi, zawsze pozostaw sobie czas na sprawdzenie wiarygodności firmy, której jest przedstawicielem. Zatelefonuj do jej właściciela. Zasięgnij też informacji gdzie wcześniej firma wykonywała usługi, jaka była ich jakość oraz cena.

PAMIĘTAJ! ZŁOŻONA CI OFERTA WCALE NIE MUSI BYĆ NAJKORZYSTNIEJSZA.

Gdy zlecasz wykonanie usługi, staraj się zawsze spisać umowę wstępną. Określ w niej wysokość zadatku, górną granicę ceny za usługę oraz nieprzekraczalny termin jej wykonania.

ZAPAMIĘTAJ!

PRZESTĘPCA MOŻE BYĆ MĘŻCZYZNĄ LUB KOBIETĄ, MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE LUB W GRUPIE. ABY ZWIĘKSZYĆ SWĄ WIARYGODNOŚĆ CZĘSTO WYKORZYSTUJE DZIECI.

POZOSTAW GO NA ZEWNĄTRZ - WÓWCZAS CIĘ NIE OKRADNIE!

3. NA ULICY...

Pamiętaj, że “okazja czyni złodzieja”. Zanim wyjdziesz z domu, spójrz w lustro i sprawdź, czy Twoja biżuteria nie przyciągnie wzroku osoby czyhającej na łatwy łup i czy nie będzie prowokować potencjalnego sprawcy do ataku? Sprawdź także portfel lub torebkę. Czy nie posiadasz więcej gotówki aniżeli jej potrzebujesz? Czy koniecznie musisz brać ze sobą wszystkie ważne dokumenty, klucze i czy musisz to trzymać w jednym miejscu?

Gdy wychodzisz, trzymaj torebkę i siatki przy sobie, portfel włóż w bezpieczne miejsce - aby nie był widoczny dla innych. Pieniądze najlepiej rozmieścić jest w różnych kieszeniach - jednak nigdy w tylnych kieszeniach spodni.

Jeśli musisz w późnych godzinach, wieczorem samotnie chodzić po ulicach - ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ! Wystrzegaj się krótkich uliczek, przejściowych bram, terenów zakrzewionych - szczególnie, gdy nie są oświetlone. Unikaj zaciemnionych przejść podziemnych. Bądź przez cały czas czujny, nawet gdy już dobrniesz szczęśliwie do domu. Przygotuj sobie wcześniej klucze, aby w razie konieczności szybko się schronić w klatce schodowej lub w mieszkaniu. Na wypadek ataku bądź gotowy krzyczeć tak głośno, jak tylko potrafisz - alarmując w ten sposób otoczenie. To wszystko jest oczywiste – nieprawdaż!

JEDNAK ZAPAMIĘTAJ PONADTO:

* nigdy nie zawieraj przypadkowych znajomości w lokalu, na ulicy, w sklepie - przystojny i kulturalny pan, czy też atrakcyjna pani mogą być członkami grupy przestępczej! Ostatnio nawet dzieci wykorzystywane są do wabienia potencjalnych ofiar!

* dokonując zakupów, zawsze uważaj na portfel, torebkę, siatki itp.!

* UWAŻAJ NA ZŁODZIEI KIESZONKOWYCH - zwracaj uwagę na tzw. SZTUCZNY TŁOK na dworcach, w autobusach, sklepach, na placach targowych oraz na ulicy!

* unikaj korzystania z wszelkich podejrzanych usług świadczonych na ulicy, takich jak: wróżenie, gry hazardowe, okazyjne możliwości zakupu lub sprzedaży walut, złota itp.!

ZAPAMIĘTAJ!

BĄDŹ ROZWAŻNY W KAŻDEJ SYTUACJI.

UNIKAJ WSZELKIEGO RODZAJU “OKAZJI”.

I W DZIEŃ ULICA ZBIERA ŻNIWO WŚRÓD NAIWNYCH!

4. W SAMOCHODZIE...

Wydajemy pieniądze, aby uchronić swoje samochody przed kradzieżą i wandalizmem. Ale jak często myślimy o tym, żeby chronić podczas jazdy siebie oraz przewożone mienie?

Na pewno nie sposób uniknąć kolizji i innych kłopotów na drodze, tym bardziej, że przybywa niedoświadczonych kierowców poruszających się po drogach coraz szybszymi pojazdami.

Możesz natomiast, będąc przezornym i przewidującym, zmniejszyć ryzyko dokonania na Tobie i Twoim mieniu aktu przestępczego.

DLATEGO TEŻ W CZASIE JAZDY STARAJ SIĘ PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

* zanim wyruszysz w drogę sprawdź, czy posiadasz niezbędne dokumenty, pieniądze, mapy itp.!

* kiedy zamierzasz prowadzić pojazd, nie spożywaj żadnych napojów alkoholowych lub leków wpływających na opóźnienie reakcji!

* nigdy nie zabieraj przygodnych pasażerów, szczególnie kiedy są pod wpływem alkoholu!

* jeżeli prowadzisz sam, zaplanuj jazdę tak, abyś nie musiał zatrzymywać się i pytać o dalszą drogę!

* w razie potrzeby zatrzymuj się w dużych miastach lub na uczęszczanych stacjach benzynowych!

* po zapadnięciu zmroku unikaj dróg mało uczęszczanych, słabo oświetlonych, o utrudnionej widoczności!

* jeśli ktoś na drodze oczekuje od Ciebie pomocy, oceń realnie sytuację, a w zależności od okoliczności, nie otwierając drzwi i okien, zapytaj,

w czym możesz pomóc. W razie jakichkolwiek podejrzeń udaj się do najbliższej jednostki Policji!

* nie zatrzymuj się w miejscach ustronnych, aby zabrać autostopowiczów - nieraz się zdarza, że zgrabna dziewczyna oczekująca na podwiezienie wystawiona jest przez grupę przestępczą w celu zwabienia lekkomyślnych kierowców!

* przewożąc samochodem gotówkę lub większą ilość towaru możesz się spotkać z sytuacją, gdy drogę tarasować będzie zwalone drzewo lub inne przedmioty - w razie jakichkolwiek podejrzeń nie opuszczaj samochodu, tylko zawróć i podziel się swoimi spostrzeżeniami w najbliższej jednostce Policji!

* w czasie każdego zatrzymania pojazdu uważaj, aby przez otwarte okno nie dokonano kradzieży przedmiotów znajdujących się w samochodzie!

* jeśli jesteś kierowcą TAXI i posiadasz CB-RADIO, telefon komórkowy etc. przed każdym wyjazdem z pasażerem (pasażerami), których zachowanie lub cel podróży budzi Twoje podejrzenia, nawiąż łączność z kolegą posiadającym także CB-RADIO, telefon komórkowy itp. i poinformuj go w jakim kierunku się udajesz oraz utrzymuj z nim stałą łączność przez CB, przekazując na bieżąco swoje położenie. Pasażer o uczciwych zamiarach z pewnością zrozumie Twoje zachowanie, a wzajemna asekuracja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanej pracy!

* zainstaluj w swojej taksówce alarm głośno mówiący MEGA-VOX, który włączony w czasie napadu spowoduje uaktywnienie sygnału dźwiękowego, rozlegającego się na przemian z nagranym uprzednio tekstem, np. zostałem napadnięty, powiadom policję, udziel mi pomocy itp. Jednocześnie zapalone zostają światła drogowe i kierunkowskazy samochodu. Istnieje także możli-wość synchronizacji alarmu z CB -RADIO lub telefonem komórkowym i przekazywanie sygnału o napadzie w eter!

* jeżeli podejrzewasz, że jesteś śledzony, zapamiętaj numer, markę i kolor podążającego za Tobą pojazdu – jedź bezpośrednio do najbliższej jednostki Policji nie zatrzymując się po drodze. NIE RYZYKUJ!

ZAWSZE BĄDŹ ROZWAŻNY I PRZEWIDUJĄCY!

NIE DAJ SĘ WCIĄGNĄĆ W PUŁAPKĘ!

5. W AUTOBUSIE, POCIĄGU...

Jakimkolwiek środkiem komunikacji byś nie podróżował - może Ci się zawsze przytrafić ta sama historia. Otwarta torba, marynarka lub kurtka z portfelem i dokumentami na wieszaku, bagaż pozostawiony choćby na chwilę bez opieki są zaproszeniem dla złodzieja. Zawsze kontroluj zachowanie obcych, z którymi podróżujesz.

BĄDŹ CZUJNY!

Ze statystyk policyjnych wynika, że najwięcej kradzieży kieszonkowych dokonywanych jest w godzinach szczytu komunikacyjnego w autobusach i pociągach, gdzie sprawcy skrzętnie wykorzystują tłok, zamieszanie i brak czujności przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz podczas podróży. Natomiast zjawiska kradzieży mienia i rozboje dominują w porze wieczorowo-nocnej.

ABY NIE DOPUŚCIĆ DO TAKICH SYTUACJI - ZAPAMIĘTAJ!

* UWAŻAJ NA ZŁODZIEI KIESZONKOWYCH - pomyśl, czy Twoje pieniądze i dokumenty są właściwie zabezpieczone!

* zwracaj szczególną uwagę na osoby znajdujące się tuż przy Tobie!

* kupując bilet, wcześniej przygotuj odpowiednią ilość gotówki, aby nie kusić osobników obserwujących Twoje zachowanie przy kasie. Złodzieje obserwują Cię po to, by ustalić miejsce i sposób jej przechowywania!

* w środkach komunikacji masowej wybieraj zawsze miejsce w pobliżu kierującego lub osób Ci znanych!

* unikaj, w miarę możliwości, przystanków znajdujących się na odludziu - staraj się nie podróżować samotnie!

* podróżując pociągiem – szczególnie nocą – unikaj pustych przedziałów.

Ostatnio bandyci parający się rozbojami i kradzieżami „usypiają” samotnych podróżnych, korzystając z ogólnie dostępnych paralizatorów emitujących napięcie rzędu do 350 000 Volt.

* podróżując w stanie po spożyciu alkoholu łatwiej staniesz się ofiarą przestępców.

POMYŚL O TYM ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!

6. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB ZALICZANYCH DO GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA

Jeżeli uważasz, że ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu lub z uwagi na styl życia jaki prowadzisz możesz zaliczyć się do grupy osób szczególnie zagrożonych na działanie przestępców, zachowaj szcze-gólną czujność, rozwagę i przezorność w nawiązywaniu kontaktów handlowych i towarzyskich oraz postaraj się skorzystać z kilku naszych rad.

Oto one:

* nigdy nie zawieraj przygodnych znajomości w restauracjach, kawiarniach na dworcach itp.!

* odnoś się sceptycznie do szczególnie atrakcyjnych propozycji współpracy, korzystnych ofert handlowych - zawsze sprawdzaj wiarygodność potencjalnych partnerów!

* gotówkę z utargów wpłacaj do banku. Jeśli nie jest to możliwe, pieniądze przechowuj w sejfie, szafie pancernej lub kasetce metalowej przytwierdzonej do podłoża!

* do przenoszenia pieniędzy lub innych cennych rzeczy używaj specjalnych neseserów, które w przypadku próby kradzieży uaktywniają alarm akustyczny, rażą napastnika napięciem 350 000 Volt oraz znakują swą zawartość!

UNIKAJ PRZYGODNYCH KONTAKTÓW TOWARZYSKICH Z PRZYPADKOWO POZNANYMI OSOBAMI - NIE RYZYKUJ!

OSTRZEŻENIE SZCZEGÓLNE:

Coraz częściej przestępcy decydują się na kradzież luksusowych (i nie tylko) samochodów, za które następnie usiłują wymusić okup. Poza kradzieżą, stosują też różne „sztuczki” aby podstępem wywabić kierującego z jego samochodu i nim zawładnąć. Oto kilka sposobów działania sprawców:

* Sprawcy zbliżają się swoim pojazdem do wytypowanego samochodu w którym nie ma pasażerów i doprowadzają do drobnej kolizji (stłuczki). Zazwyczaj, zdenerwowany kierowca zostawia w stacyjce kluczyki i szybko wychodzi z samochodu by obejrzeć uszkodzenia. Wówczas wspólnik złodzieja szybko wsiada do samochodu i odjeżdża wraz ze wszystkimi dokumentami, które kierujący przewozi zwykle w saszetce, telefonem komórkowym i innym zazwyczaj cennym wyposażeniem pojazdu;

* Sprawcy zbliżają się swoim pojazdem do wytypowanego samochodu

w którym nie ma pasażerów i gestami pokazują kierowcy, że ma uszkodzoną oponę itp. Reszta odbywa się podobnie.

* Na skrzyżowaniu do stojącego na czerwonym świetle samochodu podbiega przestępca, który otwiera drzwi samochodu od strony kierowcy, wyrzuca z pojazdu kierowcę i odjeżdża z miejsca przestępstwa. Często terroryzuje kierującego bronią palną.

* Sprawcy śledzą wytypowany samochód. Kiedy właściciel podjeżdża pod dom i wysiada (pozostawiając go zwykle „na chodzie”), aby otworzyć bramę lub garaż, jeden z nich błyskawicznie wsiada do niego i odjeżdża.

Celem działania przestępców jest:

- rabunek luksusowego pojazdu w celu wymuszenia okupu;

- rabunek luksusowego pojazdu w celu jego sprzedaży;

- wykorzystanie skradzionego pojazdu do celów przestępczych np. napadu itp.

DLATEGO JEŻELI JESTEŚ KIEROWCĄ, CZŁOWIEKIEM INTERESU, HANDLOWCEM, PRZEWOZISZ GOTÓWKĘ, CENNY TOWAR, A CHCESZ UNIKNĄĆ KŁOPOTÓW, POSTARAJ SIĘ SKORZYSTAĆ Z NASZYCH RAD!

PONIEWAŻ KAŻDE Z WYMIENIONYCH PRZESTĘPSTW JEST Z REGUŁY WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANE I ZAPLANOWANE ZAPAMIĘTAJ:

* bądź czujny, zwracaj szczególną uwagę na jadące za Tobą przez dłuższy czas pojazdy, w których siedzą młodzi mężczyźni!

* jeśli masz w pojeździe telefon komórkowy zadzwoń pod nr 112, bądź skorzystaj z CB-RADIO i skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji na kanale 9 (ratunkowym) przekazując swoje spostrzeżenia dyżurnemu funkcjonariuszowi (większość jednostek Policji posiada CB-RADIA)!

* w przypadku drobnej stłuczki bądź rozważny i przewidujący. Jeśli zdecydujesz się wyjść z samochodu – wyłącz silnik, wyjmij ze stacyjki kluczyki, włącz systemy zabezpieczające. Kluczyki trzymaj w ręce po to, aby w razie potrzeby móc je daleko odrzucić!

* pod żadnym pozorem nie zatrzymuj się w terenie odludnym na prośbę podejrzanie zachowujących się osób. Jedź dalej, a jeżeli nie jest to możliwe, np. z powodu zatarasowania drogi - zawróć i udaj się do najbliższej jednostki Policji!

* nigdy nie zostawiaj otwartego samochodu na dodatek z włączonym silnikiem, kiedy idziesz otworzyć bramę lub drzwi garażu!

* jeżeli już musisz, to do przewożenia większej ilości pieniędzy używaj specjalnych walizek. W przypadku jej kradzieży właściciel za pomocą pilota może spowodować oznakowanie jej zawartości, a walizka może też porazić napastnika wysokim napięciem!

* jeżeli w czasie jazdy musisz odpocząć - unikaj parkingów i poboczy dróg położonych z dala od osiedli ludzkich. Korzystaj wyłącznie z parkingów strzeżonych przy motelach lub w miastach!

* jeżeli wybierasz się na giełdę z zamiarem sprzedania swojego samochodu - nie bądź nigdy sam! Notowane są bowiem przypadki kradzieży samochodu lub wymuszania umowy kupna - sprzedaży w czasie tzw. jazdy próbnej.

BĄDŹ ZAWSZE PRZEZORNY I PRZEWIDUJĄCY!

W PRZYPADKU, GDY SPRAWCA NAPADU DYSPONUJE BRONIĄ PALNĄ LUB INNYMI NIEBEZPIECZNYMI NARZĘDZIAMI - NIE RYZYKUJ, BO ŻYCIE MASZ TYLKO JEDNO!

JEŻELI JUŻ STAŁEŚ SIĘ OFIARĄ NAPADU:

* zapamiętaj jak najwięcej szczegółów dotyczących napadu: wygląd sprawców, cechy pojazdu, którym się poruszają, kierunek ucieczki itp.!

* nie myj się i nie przebieraj, natychmiast zgłoś się do najbliższej jednostki Policji!

* przekaż informację o zdarzeniu dostępnymi środkami: skorzystaj z telefonu komórkowego lub z pomocy użytkowników CB-RADIO, pogotowia ratunkowego, służb technicznych, straży miejskich itp.!

* nigdy zgadzaj się na płacenie okupu. Nie daj się terroryzować!

* szybko udaj się na Policję i zaufaj Policjantom!

7. BEZPIECZEŃSTWO W DOMU, NA OSIEDLU, ULICY...

Nawet najlepiej zorganizowana, dobrze wyposażona w środki techniczne i sprawnie działająca Policja nie jest w stanie zapewnić 100% bezpieczeństwa obywatelom, bez ich czynnego udziału i pomocy w sytuacji systematycznie rosnącego zagrożenia przestępczością kryminalną.

W wielu krajach europejskich w ramach szeroko rozwiniętej już prewencji kryminalnej przy współudziale władz lokalnych oraz Policji wdrożone zostały do codziennej praktyki różne formy samoobrony i wzajemnej pomocy sąsiedzkiej.

Dlatego też proponujemy - bez względu na to, czy jesteś mieszkańcem dużego miasta, miasteczka czy wioski - aby każdy w miarę swoich możliwości mógł włączyć się do wspólnej walki z przestępczością

i przejawami patologii społecznej.

Tego typu inicjatywy mieszkańców miały już miejsce na terenie naszego województwa i zaowocowały powstaniem grup samoobrony społecznej, które tworzą parkingi strzeżone, organizują patrolowanie miejsc szczególnie zagrożonych, prowadzą działalność profilaktyczną wśród współlokatorów.

STRACH PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ NIE MOŻE NAS SPARALIŻOWAĆ.

TYLKO WSPÓLNE I SZEROKO PODEJMOWANE DZIAŁANIA SPOWODUJĄ, ŻE BĘDZIEMY MOGLI ŻYĆ SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE.

KONCEPCJA SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM

NIE MA NIC GORSZEGO OD ZOBOJĘTNIENIA I BRAKU ZDECYDOWANEJ REAKCJI NA WSZELKIE PRZEJAWY ZŁA.

Sytuacja taka prowadzi do rozzuchwalenia się sprawców czynów przestępczych i wzrostu ich poczucia bezkarności.

PONIEWAŻ I TY MOŻESZ STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA -

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - POWIADOM POGOTOWIE POLICYJNE DZWONIĄC POD NUMER ( 997 lub 112) ZAALARMUJ POLICJĘ KORZYSTAJĄC Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO DZWONIĄĆ POD

NR 112 LUB CB-RADIA (KANAŁ 9), ALBO UDAJ SIĘ OSOBIŚCIE DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI POLICJI!

Jeżeli natomiast uważasz, iż zabezpieczając swoje mienie przy pomocy różnego rodzaju systemów antywłamaniowych i ubezpieczając się w firmach asekuracyjnych nie musisz reagować na działania przestępców - JESTEŚ W BŁĘDZIE!

Może i Ty kiedyś staniesz się ofiarą przestępców-profesjonalistów, dla których systemy zabezpieczające nie stanowią zbytniej przeszkody. Jeżeli w takiej chwili nie będziesz mógł liczyć na pomoc sąsiadów - możesz być ograbiony z dorobku całego życia.

NIE BĄDŹ WIĘC OBOJĘTNY I STARAJ SIĘ POMAGAĆ INNYM!

Dlatego też poprzez Twoją działalność w ramach proponowanej przez nas koncepcji SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM pragniemy położyć nacisk na ważną rolę, jaka odgrywają zaufani przyjaciele i sąsiedzi. Dobrze zorganizowani mieszkańcy osiedli mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom i napadom, realizując założenia wspomnianego projektu.

Koncepcja SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM zakłada istnienie dwóch zintegrowanych ze sobą elementów:

* SĄSIEDZI NA STRAŻY

** STRAŻ SĄSIEDZKA.

* SĄSIEDZI NA STRAŻY

1. KTO MOŻE REALIZOWAĆ PROGRAM?

Oczywiście Ty i każdy mieszkaniec Twojego bloku, osiedla, ulicy.

2. CZYM MOŻESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

Wspólnie z sąsiadami będziesz dbał o teren, na którym mieszkasz, o mienie swoje i innych. Ponieważ przysłowie mówi, że w jedności siła w większym niż dotychczas stopniu będziecie mogli:

* być inicjatorami i organizatorami parkingów społecznych lub strzeżonych na terenie swojego osiedla,

* skuteczniej reagować w przypadku uszkodzenia oświetlenia osiedlowego oraz domagać się zakładania nowych punktów świetlnych w miejscach najbardziej niebezpiecznych,

* zwracać szczególną uwagę na mieszkania sąsiadów w przypadku ich wyjazdu. Za ich zgodą będziecie wyjmować ze skrzynki i przechowywać kierowaną do nich korespondencję, gdyż przepełniona listami skrzynka może być sygnałem dla złodzieja, że w mieszkaniu od dawna nikogo nie ma,

* na zasadzie wzajemności, gdy wyjedziesz Ty - sąsiedzi będą stać na straży Twojego mienia, sprawdzą, czy włamywacz nie pozostawił w drzwiach mieszkaniach znaku (wetknięta za drzwi nitka, kartka papieru, oparta o drzwi zapałka itp.),

* jeśli będziesz dysponować kluczami do mieszkania sąsiada, zapal wieczorem (chociaż na kilkanaście minut) światło w różnych pomieszczeniach, otwórz okno, włącz radio lub telewizor itp.

3. JAKIE SĄ SPOSOBY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU?

Będziesz reagować na wszelkie przejawy chuligaństwa, wandalizmu, patologii społecznej (meliny pijackie, miejsca gromadzenia się elementu kryminogennego itp.). Będziesz zwracał uwagę na obecność w rejonie miejsca Twojego zamieszkania podejrzanie zachowujących osób, które mogą prowadzić obserwację potencjalnych ofiar, ich rozkładu dnia oraz posiadanego mienia.

Obcy będzie usiłował dokonać włamania, kradzieży, rozboju, gwałtu. Ty

i Twoi sąsiedzi możecie temu zapobiec.

4. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ REAGOWAĆ NA ZAGROŻENIA?

Musisz bacznie obserwować zachowanie się podejrzanych, obcych osób starając się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu (rysopis, ubiór, środek transportu jakim się poruszają itp.). Jeśli możesz - sfotografuj lub zarejestruj kamerą video sposób ich zachowania się lub czyn przestępczy jakiego się dopuszczają.

MOŻE TO BYĆ JEDYNY DOWÓD RZECZOWY, DZIĘKI KTÓREMU SPRAWCA PONIESIE KONSEKWENCJE SWEGO CZYNU, A TY ZYSKASZ SOBIE WDZIĘCZNOŚĆ NIEDOSZŁEJ OFIARY PRZESTĘPSTWA ZA URATOWANIE ZDROWIA LUB MIENIA.

ZAPAMIĘTAJ:

W SYTUACJI KIEDY DOJDZIESZ DO WNIOSKU, IŻ WSZYSTKIE FAKTY WSKAZUJĄ NA TO, ŻE MASZ DO CZYNIENIA Z PRZESTĘPCĄ (GRUPĄ PRZESTĘPCZĄ), WSZELKIMI DOSTĘPNYMI ŚRODKAMI POWIADOM NAJBLIŻSZĄ JEDNOSTKĘ POLICJI, DZWONIĄC POD NUMER 997 LUB 112 (TELEFON KOMÓRKOWY). KORZYSTAJ Z KANAŁU RATUNKOWEGO (KANAŁ 9) CB-RADIA. JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ TAKIEJ MOŻLIWOŚCI - ZAALARMUJ SĄSIADA, KTÓRY POSIADA TELEFON.

5. CZEGO CI NIE WOLNO ROBIĆ!

NIE WOLNO CI NARUSZAĆ DÓBR OSOBISTYCH I GRANIC PRYWATNOŚCI ŻYCIA SĄSIADÓW, GDY NIE JEST TO NIEZBĘDNE I BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE! MOŻESZ PRZEZ TO STRACIĆ PRZYJACIÓŁ, A TWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE “SĄSIEDZI NA STRAŻY” MOŻE SKOŃCZYĆ SIĘ NIEPOWODZENIEM.

DLATEGO TEŻ:

* bądź rozważny - reaguj tylko w sytuacjach uzasadnionych!

* powiadom policję o zdarzeniu i pozwól wykonywać to, co do niej należy!

* jeżeli będzie to alarm fałszywy - nie przejmuj się, Policja będzie ci wdzięczna za twą reakcję!

* po przybyciu policji na miejsce zdarzenia nie miej obaw i podziel się swoimi spostrzeżeniami. udostępnij negatyw lub kasetę video, na których zarejestrowałeś czyn przestępczy!

* jeżeli się czegoś obawiasz i pragniesz zachować anonimowość, umów się telefonicznie i spotkaj z policjantem prowadzącym sprawę (dzielnicowym) w jednostce Policji lub innym miejscu albo nawiąż kontakt z oficerem dyżurnym wła-ściwej terytorialnie komendy powiatowej Policji. Możesz skontaktować się także z oficerem dyżurnym dzwoniąc pod numer alarmowy 9 9 7 lub 112.

6. JAKIE KORZYŚCI WYNOSISZ Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „SĄSIEDZI NA STRAŻY”.

* znajdziesz się w bezpieczniejszym i bardziej przychylnym otoczeniu, wiedząc że nie jesteś osamotniony w swoim działaniu,

* spokojnie wyjedziesz na urlop, weekend, pójdziesz do pracy, gdy będziesz miał pewność, że Twój sąsiad, będący w tym czasie w domu, dopilnuje Twojego mienia,

* Twoje miasto, osiedle, ulica będą bezpieczniejsze, kiedy każdy włączy się do działań zgodnie z przedstawioną koncepcją i będzie zwalczał wszelkie przejawy zła.

7. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ WŁĄCZYĆ SIĘ DO REALIZACJI ROGRAMU?

* jak najszybciej włącz się i realizuj ze swoimi sąsiadami przedstawione zadania. nie bądź obojętny, pomóż sobie i innym!

* jeżeli nikt z Twoich sąsiadów nie zna programu „Sąsiedzi na straży” - rozpropagują go, pozyskasz sobie wdzięczność otoczenia!

* jeśli masz inne pomysły w tym zakresie, skontaktuj się ze specjalistą ds. prewencji kryminalnej wydziału Prewencji w każdej Komendzie Wojewódzkiej Policji lub komisji ds. ładu i porządku publicznego i lokalnych władz gminnych.

** STRAŻ SĄSIEDZKA

W wielu krajach zachodnich w związku z wzrastającą falą przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, z inicjatywy mieszkań-ców osiedli, dzielnic, czy też domków jednoro-dzinnych powstały tzw. STRAŻE SĄSIEDZKIE. Także i na terenie naszego kraju oraz województwa zrodziły się takie inicjatywy. Obecnie funkcjonuje już kilkadziesiąt spontanicznie tworzonych grup, które systematycznie lub doraźnie, w różnych porach dnia i nocy patrolują w zespołach 2-4 osobowych miejsca najbardziej zagrożone przestępczością na terenie własnego osiedla.

Do patrolowania grupy te wykorzystują własne samochody wyposażone w telefony komórkowe, CB-RADIO lub też poruszają się pieszo, dysponując przenośnymi radiotelefonami CB, zakupionymi ze składek grupy, a pracującymi na kanale ratunkowym (kanał 9). Wskazanym jest, aby wśród patrolujących była osoba posiadająca zarejestrowaną we właściwej Komendzie Wojewódzkiej Policji broń gazową lub paralizator elektryczny.

TAKŻE I TY MOŻESZ BYĆ INICJATOREM POWSTANIA Na TWOIM TERENIE STRAŻY SĄSIEDZKIEJ!

Jeśli dobrze znasz swoich sąsiadów i wiesz, że myślą tak samo jak Ty i chętnie się włączą do działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu swojego zamieszkania - POROZMAWIAJ Z NIMI.

Jeśli dojdziecie do wniosku, że inicjatywa ta przyniesie pożądane efekty, możecie się zwrócić do członków samorządu lokalnego, którzy winni Wam pomóc w zorganizowaniu STRAŻY SĄSIEDZKIEJ, jako że przedsięwzięcia takie mieszczą się m.in. w zakresie ich działania.

W realizacji Waszych zamierzeń powinni być Wam szczególnie pomocni przedstawiciele Terenowych Komisji ds. Ładu i Porządku Publicznego.

PODSTAWOWE CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA “STRAŻY SĄSIEDZKIEJ”

* stworzenie 2-4 osobowych patroli,

* patrolowanie miejsc szczególnie zagrożonych przestępstwami, wykroczeniami, aktami chuligaństwa, wandalizmu itp.,

* nawiązywanie ścisłych kontaktów z dzielnicowymi,

* informowanie dostępnymi środkami łączności (np. przez telefon komórkowy, CB-RADIO) o zaistniałych przestępstwach lub próbach ich dokonania,

* obserwowanie miejsca zdarzenia oraz sposobu działania i zachowania się sprawców, a także zapamiętanie ich wyglądu (ubiór, rysopis) oraz cech pojazdu, którym się poruszają (marka, kolor, numery rejestracyjne), jak również ustalenie kierunku, w którym oddalili się sprawcy po dokonaniu przestępstwa,

* ścisłe utrzymywanie łączności (telefonicznej, radiowej) ze służbą dyżurną (oficer dyżurny, dyżurny) najbliższej jednostki policji oraz stałe informowanie jej o rozwoju sytuacji (większość Komend Wojewódzkich i Powiatowych Policji w kraju prowadzi nasłuch na kanale 9 CB-RADIA),

* jeżeli uznacie, że jesteście w stanie własnymi siłami, nie narażając życia i zdrowia, ująć sprawców - możecie to uczynić, gdyż z treści art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego wynika, iż:

§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i oddać w ręce policji, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości,

§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.Natomiast art. 304 § 1 kpk informuje:

Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję, ponadto z treści art. 25 § 1, 2, 3 Kodeksu Karnego wynika, że:

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 3. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

Zaś art. 26 § 1, 2, 3 Kodeksu Karnego mówi:

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.

§ 3. W razie przekroczenia granic wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 4. Przepisów § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro,

które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.

§ 5. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony.

W PRZYPADKU UJĘCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA, WYKROCZENIA, CZYNU CHULIGAŃSKIEGO - ZAPAMIĘTAJ:

* nigdy nie zastępuj wymiaru sprawiedliwości i nie urządzaj samosądów. Takie zachowanie jest karane sądownie. Powiadom Policję - jej przekaż ujętego sprawcę,

* w miarę swoich możliwości udziel pierwszej pomocy przedlekarskiej osobie pokrzywdzonej - powiadom Pogotowie Ratunkowe,

* zabezpiecz miejsce zdarzenia i nie przemieszczaj oraz nie dotykaj narzędzi przestępstwa,

* staraj się nie zacierać śladów na miejscu przestępstwa i do przyjazdu Policji nie dopuszczaj do miejsca zdarzenia osób postronnych,

* jeśli możesz - ustal ewentualnych świadków przestępstwa oraz przekaż dane Policji.

Dlaczego Sąsiedzka Czujność ?

Program „Sąsiedzkiej Czujności” obejmuje tylko takie działania, które samodzielnie mogą podjąć sami mieszkańcy dla poprawy stanu bezpieczeństwa na swoich osiedlach.

Celem programu jest min.:

* przełamanie anonimowości wśród mieszkańców jednego bloku (klatki schodowej), wzajemne poznanie się;

* ustalenie zasad reagowania i ostrzegania się na wypadek zagrożenia;

* przekazanie sobie numerów telefonów;

* poznanie swoich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i uzgodnienie zasad wzajemnej czujności i pomocy (inne oczekiwania mają właściciele samochodów, inne - rodzice małych dzieci, a jeszcze inne - osoby często przebywające poza miejscem zamieszkania, lecz mimo różnych potrzeb mogą sobie nawzajem pomagać);

* określenie i podjęcie działań, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w danym bloku (np. założenie lub wyremontowanie domofonu, ustalenie, gdzie można bezpiecznie przechować rowery itp.);

* samodzielnie znakowanie sprzętu RTV i rowerów;

* w razie potrzeby, wspólne zwracanie się do odpowiednich instytucji np. do administracji osiedla o zabezpieczenie wejść do piwnic, do Policji czy Straży Miejskiej, gdy mimo upomnień sąsiad nadal zakłóca ciszę nocną.

Konkretne grupy sąsiedzkie mogą wprowadzać (i wprowadzają) do programu swoje pomysły (np. przygotowanie lodowiska dla dzieci, doprowadzenie do powstania siłowni dla młodzieży w miejsce nieużywanej od lat suszarni, założenie ogródka przed blokiem lub powstanie parkingu społecznego itp.)

PAMIĘTAJ!

TYLKO WSPÓLNA „WALKA” ZE ZŁEM MOŻE DOPROWADZIĆ DO TEGO, ŻE TO NIE TY, A PRZESTĘPCA BĘDZIE SIĘ BAŁ, BO ZAWSZE ZNAJDZIE SIĘ KTOŚ, KTO POWIADOMI O JEGO CZYNIE POLICJĘ.

Krzysztof T. Kisiała

72
3 artykuły 4 komentarze
Jestem fajnym 50 letnim śpiewającym facetem. Jeżeli ktoś chce skorzystać z mojej oferty, to jadę i śpiewam proponując autorskie recitale. Czasami daję się też namówić do śpiewania do tańca. Jestem też człowiekim niepokorym, można by rzec…


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
Arek Janicki
Arek Janicki 13 września 2003, 01:12
Tak tak, moje dziatki, ZŁO czai się na każdym kroku, a zło można zwyciężyć tylko DOBREM! ;)
przysłano: 12 sierpnia 2003


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca